Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 18.04.2024.  -  Petak, 19.04.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 15.04.2024.
 
Operativni i GDPR rizici

Ova dvodnevna radionica je IV. modul programa 

CERTIFICIRANI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA - RISK MANAGEMENT PROGRAM

Opis:
Svaka organizacija u svom poslovanju ima operativne rizike. Operativni rizik je teže identificirati, izmjeriti i njime upravljati jer može bilo gdje u organizaciji biti isprepleten sa ostalim rizicima, a njihovo uspješno prepoznavanje i upravljanje operativnim rizicima sastavni je dio stabilnog i uspješnog poslovanja.
Putem modula upravljanja operativnim rizicima predstavit ćemo Vam sve aspekte upravljanja operativnim rizicima i GDPR rizicima. Na seminaru će biti predstavljene metode uspješnog prepoznavanja, upravljanja i mjerenja operativnih rizika. Kroz praktične primjere približit ćemo Vam ovaj najrašireniji rizik u našoj poslovnoj okolini.

Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:

 • razumiju osnovne probleme operativnih rizika u poslovanju s naglaskom na GDPR i njihov utjecaja na poslovanje
 • razumiju mehanizme i metodologiju djelotvornog upravljanja operativnim rizicima i pripadajući GDPR rizici
 • osvijeste važnost dobro postavljenog okvira upravljanja operativnim rizicima kao dio cjelovitog upravljanja rizicima
 • primjene dobre prakse upravljanja operativnim rizicima te ih prilagode vlastitoj organizaciji

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti, kontrolingu, internoj kontroli, voditeljima odjela i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati dobrim praksama upravljanja operativnim rizicima.

Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, praktične vježbe, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i predavačem.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Općenito o operativnim rizicima

 • Definicija i obuhvat operativnog rizika
 • Okvir za upravljanje operativnim rizicima
 • Izvori operativnog rizika
 • Razumijevanje operativnih rizika u poduzećima i njihov utjecaj na operativnu efikasnost

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri operativnih rizika iz prakse

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
​10:45 - 12:15 Klasifikacija i prepoznavanje operativnih rizika

 • Klasifikacija i grupiranje operativnog rizika
 • Rano prepoznavanje i pokazatelji operativnih rizika
 • Evidentiranje operativnih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Vježba ranog prepoznavanja operativnih rizika kroz primjere i mapa operativnih rizika

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 
​13:15 - 15:45 Metodologija upravljanja operativnim rizicima

 • Metodologija mjerenja operativnog rizika i njihovog utjecaja na poslovanje
 • Metoda samoprocjene
 • Donošenje poslovnih odluka temeljem analiza operativnih rizika
 • Linije obrane upravljanja operativnim rizicima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Upitnik o samoprocjeni

14:45 - 15:00 Pauza za kavu
15:00 - 16:30 Ovladavanje i smanjivanje utjecaja operativnih rizika

 • Metodologija ovladavanja operativnim rizicima
 • Analiza i određivanje scenarija stresa
 • Test otpornosti na stres

PRAKTIČNA VJEŽBA: Prepoznavanje operativnih rizika u organizaciji i testiranje otpornosti na stres

2. DAN

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA II i GDPR

09:00 - 10:30 Upravljanje operativnim rizikom

 • Praćenje operativnih rizika iz prošlosti
 • Suvremeni trendovi kod upravljanja operativnim rizikom
 • Integracija operativnih rizika u organizaciju i razvijanje kulture rizika
 • Primjena operativnih modela u praksi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o operativnim rizicima, primjeri ocjene operativnih rizika

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
10:45 - 12:15 Izazovi upravljanja operativnim rizicima

 • Uspostavljanje efikasnog procesa usklađenosti
 • Važnost pravovremene i kvalitativne informacije o operativnim rizicima
 • Pogled na upravljanje operativnim rizicima kroz nadzorna tijela, rejting agencije, revizore i vlasnike
 • Povezanost ISO standarda i operativnih rizika
 • Uloga upravljanja kontinuitetom poslovanja i kriznim situacijama u poslovanju

PRAKTIČNA VJEŽBA: Povezanost operativnih rizika i upravljanja kontinuitetom poslovanja i povezanost s procesom usklađenosti

12:15 - 13:15 Pauza za ručak
​13:15 - 14:45 GDPR rizici

 • Načela i ideja GDPR-a
 • Informacijska sigurnost i rizici sigurnosti podataka
 • Uloge kod upravljanja GDPR rizicima

PRAKTIČNA VJEŽBA:Primjeri upravljanja GDPR rizicma

14:45 - 15:00 Pauza za  kavu

15:00 - 16:30 Izazovi upravljanja GDPR rizicima

 • Identifikacija ključnih obilježja sustava upravljanja GDPR rizicima i faktori uspjeha
 • Izgradnja i zadovoljavanje zahtjeva za upravljanje rizicima GDPR-a
 • Podizanje svijesti i izloženosti GDPR rizicima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izvještaj o GDPR rizicima

 
Hrvoje Mijić
 

Mr. sc. Hrvoje Mijić je financijski stručnjak s više od 20 godina iskustva u bankarskom i financijskom sektoru. Desetogodišnje radno iskustvo stekao je u Zagrebačkoj banci u odjelima upravljanja rizicima, organizacije i tehnologije, plana i analize, maloprodaje, razvoja proizvoda te na vođenju projekata. U Veneto banci je više od šest godina radio kao rukovoditelj Funkcije upravljanja rizicima i kao odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, na studiju financija i bankarstva, s temom Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te njihovom primjenom u praksi. Trenutačno prolazi izobrazbu kao kandidat za poslove stalnog sudskog vještaka za ekonomsko-financijsko poslovanje. 

Sanja Suman
 

mr. sc. Sanja Suman, CIA, CRMA, magistar je znanosti iz područja računovodstva, revizija i financija, ovlašteni interni revizor (CIA) te financijski stručnjak s preko 20 godina iskustva većinom u bankarskom sustavu. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine.  Od 1996. do 2003. bila je zaposlena u Zagrebačkoj banci d.d. u Direkciji unutarnje revizije. Od 2009. radila je u Hypo Alpe-Adria-Bank  d.d. Zagreb na različitim poslovima vezanim uz unaprjeđenje poslovnih procesa, vođenje projekata te upravljanje operativnim rizikom. Vodila je i uspješno završila više značajnih projekata na razini Banke. 2011. prelazi u Banku kovanicu d.d. na radno mjestu direktora Sektora upravljanja rizicima. Od 2011. godine bila je zaposlena je na radnom mjestu voditelja Ureda unutarnje revizije u Partner banci d.d. Zagreb te obnašala dužnost glavnog internog revizora. Od 2017. pruža savjetodavne usluge i treninge iz različitih područja koja uključuju: upravljanje i kontrolu rizika, unutarnju reviziju, forenzička istraživanja, upravljanje kvalitetom, vođenje projekata te sustav unutarnjih kontrola.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu