Datum i mjesto održavanja:
Srijeda, 14.02.2024.  -  Četvrtak, 15.02.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 09.02.2024.
 
Modeliranje procesa s besplatnim alatom

Opis:
Poslovanje svake organizacije ovisi o učinkovitosti njenih poslovnih procesa. Kako bi se uspješno upravljalo poslovnim procesima, nužno je jasno ih identificirati, modelirati te mjeriti njihov sadašnji učinak. Ovaj seminar pruža osnovna znanja potrebna za uspješnu identifikaciju poslovnih procesa, njihovo modeliranje putem besplatnog alata (Bizagi) te definiranje svih atributa koji određuju svaki poslovni proces, uključujući potrebne ljudske i financijske resurse, očekivano trajanje, ključne indikatore uspješnosti itd. Temeljem postavljenih parametara kroz praktiče radionice provest će se simulacije promjene procesa u svrhu njihovog unapređenje, što je ujedno i preduvjet za ostvarenje boljih poslovnih rezultata.

Ciljevi:

 • Prepoznati poslovne procese i njihov značaj u djelovanju organizacije,
 • Razumjeti koncept upravljanja poslovnim procesima,
 • Naučiti modelirati izvršive i neizvršive poslovne procese u skladu s poslovnom normom BPMN,
 • Naučiti učinkovito koristiti softverski alat (Bizagi) za modeliranje poslovnih procesa,
 • Prepoznati javne i privatne procese te izraditi kolaboracijski dijagram,
 • Pridružiti procesima vrijeme i resurse,
 • Izraditi i dokumentirati As Is model procesa,
 •  Identificirati moguća tehnička, poslovna i organizacijska unapređenja,
 • Koncipirati preustroj (reinženjering) te izraditi To Be model procesa,
 • Izračunati očekivane učinke unaprijeđenog (To Be) poslovnog procesa,
 • Generirati aplikaciju za podršku jednostavnom probnom poslovnom procesu,
 • Dodijeliti uloge i pokrenuti probni poslovni proces uz podršku generirane aplikacije i
 • Analizirati podatke o stanjima i performansama procesa tijekom njegovog izvođenja.

Kome je namijenjena:
Ovaj seminar je namijenjen izvršnom rukovodstvu, projektantima poslovnih procesa, vodećim poslovnim stručnjacima i softverskim inženjerima koji će voditi razvoj programske potpore.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
​09:00 - 10:30  Uvod u modeliranje poslovnih procesa

 • Opći model organizacije i njezini poslovni procesi
 • Definicija poslovnog procesa      
 • Metode za identifikaciju poslovnih procesa
 • Atributi poslovnog procesa i njegovo dokumentiranje

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Pristup modeliranju poslovnih procesa

 • Klasifikacija modela procesa
 • Struktura norme BPMN 2.0
 • Osnovni skup simbola (aktivnost, događaj, slijedni i informacijski tok, polja i staze, podatkovni objekti i poveznice) te njihova semantika
 • Javni, privatni i kolaboracijski procesi
 • Upoznavanje s programskim alatom za modeliranje poslovnih procesa i njegova instalacija na računala polaznika 

Praktična vježba:  Upoznavanje s Bizagi alatom

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Potpuni skup simbola i njihova semantika-događaji

 • Vrsta, tip i način djelovanja događaja u modelu procesa
 • Emitirajući i primajući te prekidivi i neprekidivi događaji
 • Mjerač vremena (Timer) kao događaj 

Praktična vježba:  Modeliranje procesa primjenom događaja u Bizagi-ju

14:45 - 15:00  Stanka za kavu
15:00 - 16:30  Potpuni skup simbola i njihova semantika-aktivnosti

 • Radni korak, potproces i pozivajuća aktivnost
 • Vrste radnih koraka i potprocesa, ponavljajuće aktivnosti
 • Kolaboracija javnih i privatnih procesa

Praktična vježba:  Izrada modela procesa u Bizagi-ju

2. DAN

09:00 - 10:30  Potpuni skup simbola i njihova semantika-skretnice

 • Koncept upravljanja slijedom i svojstva skretnica
 • Divergentne i konvergentne, ekskluzivne, paralelne i inkluzivne skretnice, skretnice upravljane događajima
 • Ponavljanje i petlje u procesu
 • Ostali simboli iz potpunog skupa 

Praktična vježba:  Modeliranje procesa primjenom skretnica u Bizagi-ju

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Preustroj poslovnog procesa i evaluacija očekivanih učinaka

 • Model postojećeg procesa (As Is) i model novog poboljšanog procesa (To Be)
 • Resursi, vrijeme i drugi parametri izvođenja poslovnog procesa u realnim uvjetima

Praktična vježba:  Izrada poboljšanog modela procesa

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 - 14:45  Koncept upravljanja poslovnim procesima

 • Važnost evaluacije učinaka preustroja na modelu procesa
 • Simulacija na modelu procesa i način evaluacije učinaka 

Praktična vježba:  Simulacija načinjenog modela procesa putem Bizagi-ja

14:45 - 15:00  Stanka za kavu
15:00 - 16:30  Model zrelosti i unapređenje poslovnih procesa

 • Životni ciklus poslovnog procesa
 • Model zrelosti poslovnih procesa
 • Preporuke za provedbu unapređenja poslovnih procesa
 
Silvana Tomić Rotim
 

Dr. sc. Silvana Tomić Rotim, doktorirala je na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu, 2011., završila je poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, 2000. te studij menadžmenta u organizaciji FER-a, Ekonomskog fakulteta i Ekonomskog instituta, 1997. godine. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 1995. godine. Na University of Central Lancashire završila je studijski program menadžmenta. U OWZ Njemačka završila je jednogodišnju edukaciju za menadžment trenera. Ima više od 20 godina bogatog radnog iskustva u vođenju projekata i pružanju savjetodavnih i edukacijskih usluga za javni i privatni sektor, u Hrvatskoj i inozemstvu. Posljednjih 20 godina bavi se vođenjem projekata, modeliranjem i unapređenjem poslovnih procesa, upravljanjem rizicima, informacijskom sigurnošću i osiguranjem kontinuiteta poslovanja. Vodila je više od 50 različitih projekata, među kojima su i međunarodni i EU projekti. Provela je veliki broj procjena rizika i procjena usklađenosti poslovnog i informacijskog sustava sa zahtjevima međunarodnih normi (ISO 27001, ISO 27002, ISO 22301, CobIT itd.). Održala je preko 100 seminara u području modeliranja i unapređenja poslovnih procesa, vođenja projekata,  upravljanja rizicima, upravljanja informacijskom sigurnosti, upravljanja kontinuitetom poslovanja, itd. Predavač je na Veleučilištu Velika Gorica. Član je Izvršnog odbora PMI Croatia. Autor je više od 30 stručnih i znanstvenih radova te više internih skripti i knjiga iz spomenutih područja te nositelj brojnih certifikata.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu