Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 15.04.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Petak, 12.04.2024.
 
Međunarodno oporezivanje dohotka i dobiti

Opis:
U međunarodnoj razmjeni proizvoda i usluga javlja se problem dvostrukog oporezivanja koje se najčešće definira kao postojanje jednog poreznog obveznika koji je podvrgnut najmanje dvjema poreznim vlastima kojima je dužan platiti isti ili sličan porez, zbog čega je više oporezovan nego da ga je oporezovala samo jedna od tih vlasti, te je iz tog razloga poznavanje definicija i odredbi Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pri oporezivanju dobiti i dohotka osnova poreznog planiranja te ujedno i planiranja novčanih tokova.

Ciljevi:
Radionica se temelji na praktičnim iskustvima. Cilj je naučiti polaznike što je međunarodno dvostruko oporezivanje, kako utvrditi boravište, prebivalište, rezidentnost, kada se naknada oporezuje kao dobit od poslovanja, a kada porezom po odbitku, što je sve potrebno znati o izaslanim radnicima na rad kod inozemnog poslodavca ili stranih radnika na rad u tuzemstvo, kako obračunati plaću kada je u primjeni ugovor o socijalnom osiguranju, a kako kada nije u primjeni….


Kome je namijenjena:
Seminar je namijenjen menadžerima računovodstva i financija, kontrolinga, ali i svima koji rade na poslovima računovodstva, revizije i financija, svima koji rade na poslovima plana i analize, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, bez obzira da li radi o privatnim ili javnim poduzećima.

Metode rada:
Radionica se temelji na primjerima utvrđivanja porezne rezidentnosti i oporezivanja pojedinih vrsta dobiti i dohotka prema odredbama Općeg poreznog zakona, Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja OECD-a te Zakona i Pravilnika o porezu na dobit i poreza na dohodak.

U kotizaciju edukacije uključeni su nastavni materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30 Općenito

 • Uvod i definicija dvostrukog oporezivanja
 • Porezna obveza – neograničena vs. ograničena
 • Metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja
 • Utvrđivanje fiskalne rezidentnosti

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utvrđivanje prebivališta, boravišta i rezidentnosti

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja OECD-a

 • Model Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja OECD-a
 • Stalna poslovna jedinica
 • Dohodak od nekretnina
 • Dobit od poslovanja
 • Pomorski i zračni promet
 • Povezana društva (transferne cijene)
 • Dohodak oporeziv porezom po odbitku (kamate, dividende, autorske naknade)
 • Kapitalni dobitak (dobit od otuđenja imovine)
 • Dohodak ostvaren obavljanjem djelatnosti rada  (nesamostalni rad, izaslani radnici)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Oporezivanje „pasivnog dohotka“ primitaka od kamata, dividendi i autorskih naknada, oporezivanje „aktivnog dohotka“ primitaka od nesamostalnog rada

12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Druge vrste dohotka

 • Članovi uprave
 • Umjetnici i sportaši
 • Mirovine
 • Državna služba
 • Profesori, nastavnici i studenti
 • Ostali dohodak

PRAKTIČNA VJEŽBA: Oporezivanje primitaka umjetnika i sportaša, mirovina, profesora i studenata

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Prijava dohotka ostvarenog direktno iz inozemstva

 • Godišnji i konačni dohodak
 • Obaveza i postupak prijave dohotka ostvarenog u inozemstvu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Posebni postupak oporezivanja

 
Ksenija Kramar
 

Ksenija Kramar dipl. oec., ovlaštena je porezna savjetnica i ovlašteni revizor sa dugogodišnjim bogatim iskustvom i znanjima iz područja poreza, računovodstva, revizije, financija i bankarskog poslovanja. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a radno iskustvo stjecala je u Ljubljanskoj banci, Zadružno privatnoj banci i Ilirija banci Zagreb. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako–Revizija d.o.o. Zagreb, gdje danas radi na radnom mjestu člana uprave društva zadužena za područje revizije i poreznog savjetovanja. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb, specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s Odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske od 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, ovlaštenog internog revizora, ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te ovlaštenog računovođe. Koautor je i predavač na poslovnom učilištu Experta u okviru programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja Porezni specijalist iz poreznih predmeta i revizije. Predavač je na poslovnom učilištu Experta predmeta „Računovodstvo povezanih osoba”, u okviru programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja „Financijsko računovodstveni menadžer”. Član tima savjetnika u Centru za računovodstvo. Predavač je na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva, financija i revizije (interne i eksterne). Dvije akademske godine predavačica na Visokoj politehničkoj školi s pravom javnosti Poly Zagreb, iz predmeta „Računovodstvo i financije” te gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Rijeci u okviru poslijediplomskog studija, kolegij “Međunarodno oporezivanje”. Autorica je stručnih članaka iz područja poreza u Računovodstvo i porezi u praksi te Verlag Dashöfer, a koautorica stručnih članaka na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji Računovodstvo i Menadžment-RIM.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu