Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 04.06.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 30.05.2024.
 
MANAGEMENT BY ONE NUMBER (MBON)

Opis:

U vremenu kada su sinonimi uspješnosti poslovanja postali brzina, jednostavnost i individualna prilagođenost, potrebno je razmisliti i o mogućnostima za takvo i odlučivanje.

Različite varijante brzog, jednostavnog i individualno prilagođenog odlučivanja podržava deskriptivna, prediktivna i preskripitivna analitika. Poslovni modeli koji su predmet analize sve više se automatiziraju i digitaliziraju, a tome sve značajniju ulogu ima umjetna inteligencija.

Okviri poslovanja odnosno poslovnog odlučivanja određeni su raznim metodama kako što su: Balanced Scorecard BSC), sustavi pokazatelja (KPIs), scoring modeli, Management by Objectives (MbO), Management by Exceptions (MbE), Objectives and Key Results (OKR) i brojni drugi, za strateško i operativno upravljanje poslovanjem.

S jedne strane, svaki od navedenih pristupa i metoda imaju  svoje prednosti i nedostatke, a s druge strane, za svaki je moguće koristiti dopunu koja će omogućiti njegovo brže, jednostavnije i individualno prilagođenije korištenje, a samim time se osiguravaju i kvalitetniji izlazni rezultate. Tu dopunu smo nazvali konceptom Upravljanja pomoću jednog broja.

Kotizacija uključuje: materijale, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, osvježenja tijekom pauze i ručak.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  UPRAVLJAČKI KONCEPTI

 • Balanced Scorecard BSC)
 • Sustavi pokazatelja (KPIs)
 • Scoring modeli
 • Management by Objectives (MbO)
 • Management by Exceptions (MbE)
 • Objectives and Key Results (OKR)

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15 CENTRI ODGOVORNOSTI

 • Upravljački centri
 • Osnovni centri
 • Potporni centri

12:15 - 13:30  Stanka za ručak
13:30 - 15:00  TVRDI I MEKANI POKAZATELJI

 • Pokazatelji za industrije
 • Pokazatelji za poslovna područja
 • Leading vs. Lagging Indicators

15:00 - 15:10  Stanka za kavu
15:10 - 16:30  MBON MODELING

 • Odabir pokazatelja
 • Ponderiranje pokazatelja
 • Odlučivanje na temelju MBON modela
 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu