Datum održavanja:
Ponedjeljak, 17.06.2024.  -  Utorak, 18.06.2024.
Rok za prijavu:
Srijeda, 12.06.2024.
 
Kreditna analiza za kontrolere

Opis

Ekonomsko okruženje postaje svakim danom sve kompleksnije i brže te poznavanjem poslovanja svojih kupaca, dobavljača, konkurenata i poslovnih partnera lakše možemo predvidjeti njihove poteze, smanjiti rizike te prepoznati prilike i tako prilagoditi strategiju vlastitog poduzeća. Kreditna analiza je puno više od puke analize financijskih izvještaja i treba ju prihvatiti kao strateški alat. Ista nije rezervirana samo za financijske institucije. Idealno okruženje za ustroj procesa kreditne analize kod nefinancijskih poduzeća je u okviru funkcije kontrolinga, jer kontroling je taj čiji je zadatak pružiti informacijsku podlogu menadžmentu za donošenje strateških odluka, uz transparentan prikaz ključnih rizika. Kreditna analiza omogućava pogled u budućnost, što je esencijalno za ispravnu procjenu kreditne sposobnosti poduzeća. Fokus na povijesne podatke i pokazatelje je plodno tlo za brojne loše prakse u upravljanju rizikom. Pogled na nekoliko osnovnih pokazatelja i na povijest blokada računa više nije dovoljan kako bi se donosile adekvatne odluke te napredna razina znanja postaje sve važnija.

Ciljevi

Kroz ovu specijalističku edukaciju polaznici će:

 • savladati tehnike kreditne analize
 • razumjeti kako optimizirati strategiju vlastitog poduzeća u zavisnosti od kvalitete poslovanja svojih kupaca, dobavljača i konkurenata
 • naučiti procijeniti poslovni rizik i financijski rizik poduzeća.

Kome je namijenjena

Edukacija u najvećoj mjeri cilja kontrolere kao ključne osobe zadužene za transparentnost rizika u poslovanju poduzeća, ali korisna je i vlasnicima kompanija, menadžmentu, konzultantima, financijskim analitičarima i risk managerima u financijskim institucijama te specijalistima u reviziji, financijama i računovodstvu.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE

1.dan

08:30 - 09:00    Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30    Uloga i svrha kreditne analize kupaca, dobavljača i konkurenata u kontrolingu

 • Zašto kreditna analiza treba biti dio kontrolinga
 • Koristi od kreditne analize za kontrolere
 • Uloga kreditnog rejtinga i njegova primjena u kontrolingu

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Ocjena poslovnog rizika

 • Rizik industrije
 • Rizik države
 • Alati za ocjenu rizičnosti industrije

Praktična vježba: Procjena rizika industrije i kako ista utječe na novčani tok poduzeća

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Ocjena poslovnog rizika (nastavak)

 • Analiza kompetitivnog položaja
 • Alati za ocjenu kompetitivnog položaja poduzeća
 • Određivanje poslovnog profila poduzeća

Praktična vježba: Procjena kompetitivnog položaja poduzeća i utjecaj istog na novčani tok

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Ocjena financijskog rizika

 • Novčani tok i kako ga mjeriti
 • Koncept prilagođene EBITDA-e, duga i novca
 • Pokazatelji otplatnog potencijala

Praktična vježba: Procjena otplatnog potencijala poduzeća

2.dan

09:00 - 10:30    Ocjena financijskog rizika (nastavak)

 • Kapitalna struktura
 • Procjena likvidnosti poduzeća
 • Ocjena financijske politike i utjecaja vlasništva na financijski rizik

Praktična vježba: Procjena financijskog rizika poduzeća

10:30 - 10:45    Stanka za kavu
10:45 - 12:15    Modifikatori kreditnog profila poduzeća

 • Ocjena menadžmenta i upravljanja
 • Utjecaj grupe i države na kreditnu kvalitetu poduzeća
 • Izračun kreditnog rejtinga

12:15 - 13:15    Stanka za ručak
13:15 - 14:45    Case study – optimizacija strategije poduzeća uz primjenu kreditne analize

 • Kreditna analiza dobavljača, kupca ili konkurenta
 • Izrada strateškog prijedloga
 • Prezentacija analize i strateškog prijedloga te grupna diskusija

14:45 - 15:00    Stanka za kavu
15:00 - 16:30    Case study (nastavak)

 
Mario Kurtović
 

Mario Kurtović, dipl. oec., kreditni je analitičar i savjetnik za ocjenjivanje. Pomaže tvrtkama poboljšati kreditni rejting kako bi mogle osigurati najbolje uvjete financiranja i minimizirati rizik bankrota. Radio je kao Corporate Credit Officer u Europskoj investicijskoj banci (EIB) u Luksemburgu, gdje je bio zadužen za procjenu kreditnog rizika velikih i srednjih europskih poduzeća. Tijekom rada u razvojnom bankarstvu analizirao je brojne domaće i inozemne projekte i kompanije iz različitih sektora, s fokusom na prerađivačku industriju, usluge i trgovinu. Uža specijalnost su mu procjena kreditnog rizika, modeli za izračun kreditnog rejtinga te sektorske analize. Prethodno radno iskustvo stekao je na pozicijama kreditnog analitičara u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR), analitičara u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), višeg analitičara za poslovno planiranje u Coca-Coli HBC Hrvatska te konzultanta u Roland Berger Strategy Consultants. Završio je Ekonomski fakultet u Splitu te se kontinuirano usavršava u zemlji i inozemstvu. Dodatno je stekao titulu ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te certificiranog kreditnog eksperta od strane Moody's Analytics.

 

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu