Datum i mjesto održavanja:
Ponedjeljak, 12.02.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 07.02.2024.
 
Kontroling rizika poslovanja

► Opis i ciljevi:
U okruženju iznimno složenih i povezanih financijskih tržišta, minimiziranje rizika i izbor uspješne strategije upravljanja ključnim parametrima poslovanja postaju osnovni čimbenici kvalitete poslovnih organizacija. Danas sve više sazrijeva spoznaja da kvalitetno poslovanje podrazumijeva procjenu rizika kojim je poslovanje poduzeća izloženo i poduzimanje adekvatnih radnji u cilju zaštite od istih. Posljednjih godina poseban utjecaj na poslovanje poduzeća imao je tržišni rizik te potreba za zaštitom od istoga postaje sve bitnija.

Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju opisati osnovne tržišne rizike kojima je suvremeno poduzeće svakodnevno izloženo. Također će se upoznati s više i manje složenim instrumentima zaštite, njihovim karakteristikama i metodama primjene u većini tržišno uvjetovanih situacija. Navedeno će im omogućiti jednostavniji i ispravniji odabir kod potencijalne primjene potrebnih metoda zaštite. Putem naučenog bit će u mogućnosti uspješno sačuvati cash flow iz osnovnog poslovanja i omogućiti da se poduzeće fokusira na obavljanje core djelatnosti čemu bi svaka i trebala težiti.

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s glavnim open source alatima kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama te na taj način pokazati i neinformatičarima jednostavnost u implementaciji i upotrebi navedenih alata.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

► Kome je radionica namijenjena:
Menadžerima svih razina upravljanja i svih veličina organizacija, korporativnim rizničarima, voditeljima/direktorima funkcije financija i računovodstva (CFO-ima), voditeljima/direktorima funkcije organizacije (COO-ima), voditeljima/direktorima funkcije interne revizije.
 
SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod i definiranje osnovnih skupina rizika

  • Financijska matematika – baza za izračune vezane na instrumente zaštite
  • Financijski rizici – valutni, kamatni i rizik promjene cijene financijskih instrumenata
  • VAR - mjera finacijskog rizika

Praktična vježba: Primjena kamatnog računa, diskontiranja i ukamaćivanja u svakodnevnom poslovanju i identificiranju potencijalnih rizika poslovanja. Primjena VAR-a u svakodnevnom poslovanju

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Valutni rizik i instrumenti zaštite

  • Tržište valuta
  • FX spot, FX forward i FX Swap
  • Metode zaštite

Praktična vježba: FX spot, FX forward i FX Swap kao instrument zaštite od valutnog rizika

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Kamatni rizik i instrumenti zaštite I

  • Kamatno tržište
  • Kamatni Swap kao instrument zaštite
  • Metode zaštite i utjecaj tržišta na odabrane metode

Praktična vježba: Kamatni swap kao instrument zaštite od kamatnog rizika

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Kamatni rizik i instrumenti zaštite II
•    Opcije – definicija i osnovna primjena
•    Kamatne opcije kao instument zaštite
•    Metode zaštite i utjecaj tržišta na odabrane metode

Praktična vježba: Kamatne opcije kao instrument zaštite od kamatnog rizika

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

International Group of Controlling

 
Marko Bolanča
 

Marko Bolanča, dipl. oec., praktičar je u primjeni derivatnih instrumenata u svrhu zaštite od tržišnih rizika i poslova s dužničkim vrijednosnim papirima na tržištu kapitala. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. i radno iskustvo stjecao na raznim poslovima unutar odjela Riznice. Zaposlen je na funkciji izvršnog direktora Upravljanja bilancom i riznica unutar Addiko Bank d.d. U svom  dosadašnjem radu bio je posvećen aktivnom trgovanju vrijednosnim papirima i kamatnim derivatima za knjigu banke, izdavanju dužničkih vrijednosnih papira za banku i klijente, upravljanju gotovinom i uvođenju novih proizvoda za banku. Ima položen ispit za obavljanje poslova investicijskog savjetnika te je sudjelovao na međunarodnim seminarima u organizaciji Euromoney-a, Amsterdam Institute of Finance-a i Finance Trainer-a.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu