Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 14.03.2024.  -  Petak, 15.03.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 11.03.2024.
 
Konsolidacija financijskih izvještaja

Ciljevi :

 • Upoznati osnove izrade konsolidirane bilance i izvještaja o dobiti,
 • Upoznati različite metode konsolidacije te učinak pojedine metode na izvješteni financijski rezultat i financijski položaj,
 • Upoznati računovodstveno evidentiranje poslovnih spajanja (izračun goodwill-a, međukompanijske i konsolidacijske eliminacije),
 • Upoznati specifičnosti konsolidiranih u odnosu na odvojene financijske izvještaje (transakcije s povezanim osobama, poslovni segmenti, prestanak poslovanja dijela grupe itd.)

Kome je namijenjena:

Računovođama, specijalistima u kontrolingu, reviziji i financijama.

Kotizacija uključuje: materijale, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, osvježenja tijekom pauze i ručak.

SADRŽAJ I RASPORED:
1. DAN

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Obveznici i metode konsolidacije financijskih izvještaja

 • Obveznici izrade konsolidiranih financijskih izvještaja
 • Metode konsolidacije
 • Osnove konsolidacije – usporedni prikaz različitih metoda konsolidacije

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utvrđivanje obveznika i metode konsolidacije te izrada jednostavne konsolidirane bilance i izvještaja o dobiti 

10:30 - 10:45 Pauza
10:45 - 12:15 Konsolidacija bilance 

 • Izračun udjela u neto imovini podružnice
 • Izračun goodwill-a (osnovni)
 • Izračun manjinskog interesa
 • Eliminacija međukompanijskih transakcija i konsolidacijske eliminacije u bilanci

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada konsolidirane bilance

12:15 - 13:15 Pauza
13:15 - 14:45 Konsolidirani izvještaj o dobiti i izvještavanje transakcija s povezanim osobama 

 • Konsolidacija prihoda i rashoda
 • ​Eliminacija međukompanijskih transakcija i konsolidacijske eliminacije u izvještaju o dobiti
 • Manjinski interes u izvještaju o dobiti
 • Objavljivanje transakcija s povezanim osobama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada konsolidiranog izvještaja o dobiti i objava transakcija s povezanim osobama

14:45 - 15:00 Pauza
15:00 - 16:30 Povezana društva i zajedničke operacije

 • Računovodstvo ulaganja u povezana društva
 • Metoda udjela
 • Međukompanijske transakcije i dividenda

PRAKTIČNA VJEŽBA: Konsolidacija metodom udjela

2. DAN

09:00 - 10:30 MSFI 3 Poslovna spajanja

 • Knjigovodstvo spajanja
 • Izračun fer vrijednosti kod pripajanja i goodwill
 • Alokacija kupovne cijene (engl. purchase price allocation)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada početne bilance, alokacije kupovne cijene i izvještaj o dobiti za 1. godinu nakon poslovnog spajanja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Kompleksne grupe

 • Vertikalne i miješane grupa
 • Postepene akvizicije
 • Strane valute

PRAKTIČNA VJEŽBA: Knjigovodstvo i izvještavanje kompleksnih grupa i tečajne razlike u konsolidaciji

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Reorganizacija grupe

 • Razlozi reorganizacije grupe
 • Prodaja cjelokupnog udjela
 • Prodaja dijela udjela

PRAKTIČNA VJEŽBA: Knjigovodstvo i izvještavanje prodaje udjela

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30  MSFI 8: Poslovni segmenti 
                         MSFI 5: Dugotrajna im. namijenjena prodaji i prestanak poslovanja

 • Određivanje segmenata
 • Imovina namijenjena prodaji
 • Dio poslovanja s kojim se prestaje

PRAKTIČNA VJEŽBA: Prikaz poslovnih segmenata, imovine namijenjene prodaji i dijela poslovanja s kojim se prestaje u konsolidiranim financijskim izvještajima

 
Ante Gavran
 

Ante Gavran, dipl. oec., diplomirao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je 2009. godine dovršio edukaciju po programu britanskog ACCA-a (Association of Chartered Certified Accountants). Od 2014. godine je direktor financija i računovodstva CROATIA osiguranja d.d. Prethodno radno iskustvo stekao je u KPMG Croatia u odjelima za reviziju i financijsko savjetovanje te kao voditelj kontrolinga i upravljanja rizicima u Basler osiguranju Zagreb d.d.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu