Datum i mjesto održavanja:
Petak, 26.01.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 23.01.2024.
 
Izrada studije o transfernim cijenama

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
U vremenima sve veće globalizacije i trenda povezivanja društava s ciljem koncentracije kapitala i optimiziranja troškova, transferne su cijene postale učinkoviti alat za smanjivanje poreznih obveza društava. No isto je tako, sa namjerom povećanja porezne osnovice radi usklađenja razlika s naslova transfernih cijena, poslovanje između povezanih osoba izloženo pooštrenom i detaljnom poreznom nadzoru.

Ciljevi:
Radionica se temelji na praktičnim iskustvima. Cilj je naučiti polaznike što su transferne cijene, da li je utvrđivanje transfernih cijena stvar računovodstva ili prodajnog i nabavnog odjela, da li su transferne cijene porezno i računovodstveno pitanje ili pak poslovno pitanje, tko bi trebao voditi brigu o pripremi dokumentacije, od koga dobiti podatke za pripremu dokumentacije, kako pripremati opću dokumentaciju ili „master file“, kako pripremati posebnu dokumentaciju ili „country-specific file“?

Metode rada:
Radionica se temelji na teoretskim znanjima te na primjerima izrade Studije korištenjem različitih metoda dozvoljenih Smjernicama OECD-a te odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit uz korištenje podataka iz baze Amadeus.

Kome je radionica namijenjena:
Studija o transfernim cijenama nije rezultat rada pojedinca, već je to projekt u koji su uključene sve razine mendžmenta, te je seminar manijenjen menadžerima koji rade na poslovima upravljanja poduzećem, menadžerima računovodstva i financija, kontrolinga, prodaje i nabave, ali i svima koji rade na poslovima računovodstva, revizije i financija, svima koji rade na poslovima plana i analize, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, bez obzira da li radi o privatnim ili javnim poduzećima.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Općenito

 • Uvod i definicija transfernih cijena
 • Osnovna pravila iz područja transfernih cijena
 • Kamatne stope između povezanih osoba
 • Stanjena kapitalizacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Porezni učinak transfernih cijena

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Metode utvrđivanja transfernih cijena i dokumentacija o transfernim cijenama

 • Opis svake metode za dokazivanje odgovarajućih transfernim cijena
 • Prednosti i nedostaci svake metode
 • Sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama
 • Rokovi pripreme dokumentacije o transfernim cijenama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun transfernih cijena primjenom metoda

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Analiza usporedivosti i funkcionalna analiza

 • Kakvo značenje na formiranje transfernih cijena ima imovina, funkcije i preuzeti rizici
 • Faktori koji utječu na analizu usporedivosti
 • Usluge i transferne cijene

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza funkcija, rizika i korištenih sredstava, Skraćeni primjer Studije o transfernim cijenama

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Posljedice nepravilno utvrđene transferne cijene

 • Povećanje porezne osnovice i novčane kazne i prekršaji
 • Nadzor transfernih cijena

PRAKTIČNA VJEŽBA: Nadzor transfernih cijena

 
Ksenija Kramar
 

Ksenija Kramar dipl. oec., ovlaštena je porezna savjetnica i ovlašteni revizor sa tridesetogodišnjim bogatim iskustvom i znanjima iz područja poreza, računovodstva, revizije, financija i bankarskog poslovanja. Zajedno sa suosnivačima razvila je neovisnu tvrtku za reviziju, računovodstvo i porezno savjetovanje Krako–Revizija d.o.o. Zagreb, a osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb, specijaliziranog za usluge poreznog savjetovanja s odobrenjem za rad ministra financija Republike Hrvatske od 2004. godine. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, ovlaštenog internog revizora, ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te ovlaštenog računovođe.Koautor je programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja Porezni specijalist na poslovnom učilištu Experta te predavač na brojnim edukacijama iz područja poreza, računovodstva, financija i revizije (interne i eksterne). Dvije akademske godine je predavačica na Visokoj politehničkoj školi s pravom javnosti Poly Zagreb te gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Rijeci u okviru poslijediplomskog studija. Autorica je stručnih članaka iz područja poreza.

 
 
 
PRIJAVNICA
255,00 EUR + PDV
 
1.921,30 kn + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu