Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 11.07.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Ponedjeljak, 08.07.2024.
 
Forenzička analiza

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

 

Opis:
Gotovo da nema poduzeća koje se nije susrelo s određenom vrstom prijevare bilo interne bilo eksterne. Svjetski poznate prijevare koje su se dogodile te činjenica da prijevare postoje od pamtivijeka čine ovu temu nezaobilaznom.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s forenzičnim računovodstvom, načinima manipulacije financijskim izvještajima i kako prepoznati prijevaru bilo internu, od strane zaposlenika, menadžmenta ili vlasnika, bilo eksternu od strane poslovnih partnera, klijenata, dužnika, vjerovnika i ostalih.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

09:00 - 10:30 Uvod u forenzično računovodstvo i vrste prijevara

 • Razvoj forenzičnog računovodstva i globalna istraživanja o prijevarama
 • Vrste prijevara
 • Rani znakovi upozorenja (red flags)
 • Vjerodostojnost knjigovodstvenih isprava

Praktična vježba: Etičnost odgovornih osoba u poduzeću

10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15 Manipulacije u knjiženjima i financijskim izvještajima

 • Oblici prijevarnog financijskog izvještavanja
 • Manipulacije u bilanci
 • Manipulacije u računu dobiti i gubitka
 • Manipulacije u izvještaju o novčanom toku

Praktična vježba: Analiza elemenata sustava unutarnjih kontrola u poduzeću

12:15 - 13:15  Stanka za ručak
13:15 – 14:44  Provođenje forenzične analize   

 • Metodologija detekcije prijevara
 • Prikupljanje činjenica za forenzičnu analizu i pokretanje istrage
 • Analitički postupci forenzične analize
 • Forenzični testovi novčanih tokova

Praktična vježba: Prikupljanje činjenica i odabir pristupa na temelju primjera zaprimljenih  sumnji

14:45 – 15:00 Stanka za kavu
15:00 – 16:30 Upravljanje rezultatima forenzične analize

 • Zaključak forenzične analize
 • Utvrđivanje odgovorne osobe i prijava nepravilnosti nadležnim tijelima
 • Provedba mjera za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti

Praktična vježba: Forenzična analiza podataka

 
Petra Popek Biškupec
 

Dr. sc. Petra Popek Biškupec, završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu 2004. godine, nakon čega se zapošljava u privatnom sektoru gdje stječe profesionalno iskustvo. Za potrebe dodatnog usavršavanja, 2010. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2014. godine doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. 2011. godine zapošljava se na visokoškolskoj instituciji gdje je obnašala funkciju prodekanice za razvoj i poslovanje. Obavljajući upravljačke funkcije u području razvoja poslovanja, stekla je iskustvo u implementaciji sustava osiguranja kvalitete te upravljanja poslovnim procesima na strateškoj i operativnoj razini. Tijekom svog profesionalnog rada bavi se unapređenjem poslovnih procesa temeljenih na ključnim pokazateljima uspješnosti, implementaciji instrumenata strateškog i operativnog kontrolinga, savjetovanjem u izradi financijskih analiza za različite dionike i izradi modela upravljanja rizicima ulaganja i financiranja. Aktivno sudjeluje u znanstvenom i stručnom istraživanju u području ekonomije, uz uži interes iz područja upravljanja kvalitetom u poslovnim procesima te financijske analize. Zaposlena je kao konzultantica za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti.

 
 
 
 
PRIJAVNICA
275,00 EUR + PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu