Datum i mjesto održavanja:
Utorak, 26.03.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Četvrtak, 21.03.2024.
 
Financijsko i upravljačko računovodstvo

Opis:
Primjena stručnih i praktičnih znanja na području financijskog i upravljačkog računovodstva osigurava konzistentost i transparentnost financijskih izvještaja poduzeća te pruža kvalitetnu potporu poslovnom odlučivanju i stvaranju dodane vrijednosti poduzeća.


Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s osnovnim pojmovima računovodstvenog procesa, računovodstvenim propisima i standardima, ulogom i konceptom financijskog i upravljačkog računovodstva, strukturom temeljnih financijskih izvještaja u svrhu eksternog izvještavanja te strukturom menadžerskog računa dobiti i gubitka u svrhu internog izvještavanja, planiranja, praćenja i analize profitabilnosti i financijskog rezultata poslovanja.

Kome je namijenjena:

 • Vlasnicima i menadžerima poduzeća
 • Specijalistima u kontrolingu, financijama, menadžmentu, računovodstvu i internoj reviziji

SADRŽAJ I RASPORED


08:30 - 09:00   Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Funkcionalna struktura računovodstva

 • Svrha i ciljevi računovodstva
 • Računovodstvo prema vrstama, djelatnostima i statusu subjekata
 • Zakonski propisi i interni akti koji reguliraju računovodstveno poslovanje
 • Koncept i struktura financijskog i upravljačkog računovodstva


10:30 - 10:45   Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Financijsko računovodstvo i temeljni financijski izvještaji

 •  Temeljni financijski izvještaji prema zakonskim propisima
 •  Struktura bilance, Računa dobiti i gubitka i Izvještaja o novčanom toku
 •  Utvrđivanje financijskog rezultata i međusobna povezanost financijskih izvještaja

Praktična vježba: Interakcija brojki u financijskim izvještajima
Praktična vježba: Izrada financijskih izvještaja


12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Računovodstveni propisi i standardi

 • Primjena MSFI-eva, HSFI-eva i MRS-ova u sastavljanju financijskih izvještaja
 • Kvaliteta financijskih izvještaja
 • Priznavanje i mjerenje pojedinih vrsta imovine prema računovodstvenim standardima

Praktična vježba: Kapitalizacija troškova (capex vs. opex)


14:45 - 15:00   Stanka za kavu
15:00 - 16:30   Upravljačko računovodstvo

 • Menadžerski Račun dobiti i gubitka
 • Utvrđivanje granica profitabilnosti (gross margin, EBITDA, EBIT, EBT, net income)
 • Planiranje, praćenje i analiza ostvarenog financijskog rezultata

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog Računa dobiti i gubitka

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija
Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

IGC

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu