Datum i mjesto održavanja:
Petak, 26.04.2024.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 23.04.2024.
 
Agilnost i SCRUM

Opis:

Različite organizacije najčešće koriste tradicionalne modele i pristup vođenju projekata i poslovanja. U praksi se pokazalo kako agilni pristup daje bolje rezultate i veću funkcionalnost. Naime, agilnost je vještina snalaženja i prilagođavanja novonastalim situacijama i izrazito je poželjna u dinamičnim okruženjima koja zahtijevaju stalnu prilagodnu kako bismo bili maksimalno efikasni i konkurenti. Kako prepoznati razliku između ta dva pristupa, te u svojoj organizaciji potaknuti agilno poslovanje, biti će glavne teme ove edukacije. Postoje razni pristupi agilnom poslovanju, a SCRUM pristup je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih, tako da ćemo se u ovoj edukaciji fokusirati upravo na taj pristup.

Ciljevi:

Cilj ovog treninga je polaznike kroz interaktivni pristup i mnogo praktičnih, edukativnih, ali i zabavnih aktivnosti poučiti kako mogu dodatno poboljšati efikasnost i funkcionalnost koristeći agilan pristup poslovanja i vođenja projekata unutar svoje organizacije. Polaznici će osvijestiti najčešće prepreke i pogreške koje čine u svojem pristupu, a u suprotnosti su s agilnim poslovanjem, te će naučiti kako efikasno provoditi filozofiju agilnog poslovanja, te specifično kako u svojem radu primijeniti SCRUM pristup, jedan od najpoznatijih i najpopularnijih pristupa agilnog vođenja.

Metode rada:

Metode rada uključuju interaktivno prezentiranje, demonstracije, učenje po modelu i učenje temeljeno na iznošenju osobnog iskustva, praktične i zabavne vježbe, diskusije, individualni i grupni rad.

 

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30  Osnovno o agilnom pristupu

 •  Tradicionalni modeli (model vodopada) i njihovi nedostaci
 •  Agilnost i prednosti agilnog pristupa (manifest agilnosti)
 •  Mitovi o agilnom vođenju
 •  5 ključnih vrijednosti agilnog pristupa
 •  Fleksibilnost i fleksibilni misaoni postav (Dweck)

Praktična vježba: “Koji je moj misaoni postav?”

10:30 - 10:45  Stanka za kavu
10:45 - 12:15  Timski rad kao baza SCRUM-a

 •  SCRUM TEAM članovi i njihove karakteristike kroz ključna pitanja
 •  SCRUM Master i njegove karakteristike (trener u pristupu)
 •  Važnost prioretiziranja
 •  Važnost kontinuiranog feedback
 • Grupna dinamika, generalizirana specijalnost i osnaživanja tima

Praktična vježba: “Tehnike retrospekcije”

12:15 - 13:15   Stanka za ručak
13:15 - 14:45   SCRUM pristup

 •  Područja korištenja SCRUM pristupa i njegova povijest
 •  3 stupa SCRUM-a
 •  Pravila SCRUM pristupa
 •  Važnost holističkog pristupa
 • Uključenost vs. Predanost (“kokoši vs. svinje”)

Praktične vježbe: “Kviz”

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Ključni elementi SCRUM pristupa

 •  SCRUM artefakti (predmeti)
 •  Sprintevi i definiranje “dionica”
 •  Burndown graf
 •  3 vrste SCRUM sastanaka
 •  Završavanje procesa – mjerenje efikasnosti

Praktična vježba: “Studija slučaja-simulacija (Elatta metoda)”

 
Boris Balent
 

Dr. sc. Boris Balent, magistar psihologije koji radi kao HR konzultant i sportski psiholog u području psihološke pripreme profesionalnih i vrhunskih sportaša i timova, te educiranju pojedinaca i organizacija. Predavao je komunikacijske vještine i psihološke tehnike na nekoliko fakulteta (FER, Hrvatski studiji, Kineziološki fakultet), a također je vanjski suradnik Univerze na Primorskem u Kopru, te University of Coventry u Velikoj Britaniji. U edukaciji je iz Kognitivno-bihevioralne terapije. Ima višegodišnje konzultantsko iskustvo u području upravljanja ljudskim potencijalima (odabir kadrova, psihologijska procjena zaposlenika i timova, uvođenje HR sustava i procesa, vođenje međunarodnih projekata, teambuilding, individualno savjetovanje (coaching), medijacija, provedba edukacijskih radionica (treninga), i dr.). Uz rad u području ljudskih potencijala, dugogodišnje iskustvo ima i u radu s vrhunskim sportašima i sportskim organizacijama (HOO, HOA, ZŠS, nogometni klubovi i dr.), te je predsjednik i voditelj tima Hrvatske asocijacije sportskih psihologa. Autor je dva priručnika: Uvod u psihologiju sporta i Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi namijenjenim trenerima. Na poslijediplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine je završio doktorski rad na temu Misaonog postava (mindset).

 
 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije
Pogledajte/preuzmite PDF kalendar edukacija za 2024. godinu
 
 Kalendar edukacija za 2024. godinu