09. 11. 2023.
Veza platforme za integraciju podataka i data-driven organizacije

Davor Jambrešić, Business Analytics and BI Manager, Comping d.o.o., u kratkom intervjuu predstavio je Vezu platforme za integraciju podataka i data-driven organizacije, a o ovoj temi će detaljnije biti govora na:


4. MENADŽERSKA KONFERENCIJA: Menadžersko izvještavanje, 21.11.2023.

 

Kako platforme za integraciju podataka podržavaju data-driven pristup u organizacijama?

Pod pojmom data-driven organizacija, mislimo na organizacije koje u svom poslovanju na intenzivan način prikupljaju, obrađuju i analiziraju širok skup podataka. Prema McKinseyevom istraživanju „Why customer analytics matter“ takve organizacije u pravilu ostvaruju dominantno bolje performanse u aspektima prihoda, profita i rasta. U vremenu kada ja korištenje podataka kompetitivni imperativ, u praktično svim industrijskim granama, pravovremenost, raspoloživost i povjerenje u podatke na velikoj skali je nešto bez čega se teško dolazi do uspjeha. Upravo implementacijom integracijske platforme adresiramo prethodno navedene izazove.

Koje su ključne funkcionalnosti integracijskih platformi koje omogućavaju formiranje data-driven strategije u poslovanju?

Važna stvar koju treba imati na umu vezano uz moderne integracijske platforme jest da one ne služe isključivo i samo integraciji podataka. Postoji vrlo važan skup komplementarnih funkcionalnosti koje su u pravilu dio iste platforme, pri čemu su neke od najvažniji vezane za kvalitetu podataka, sigurnost i privatnost podataka, skalabilnost i automatizaciju, integraciju s analitičkim alatima i dijeljenje podataka putem API-a.

Na koji način integracija podataka utječe na kvalitetu i pouzdanost informacija koje se koriste za donošenje odluka unutar data-driven organizacija?

Odgovor na ovo pitanje možda je najbolje ilustrirati kroz plastičan primjer. U slučaju kompleksnijih analiza koji uključuju podatke više izvora poslovni korisnik mora imati pristup svakoj zasebnoj aplikaciji/izvoru na kojem se nalaze podaci. Svaki dohvaćeni podatkovni skup u pravilu je nužno dodatno prilagoditi potrebama kombiniranja s podatkovnim skupovima drugih izvora. Česti su izazovi s kvalitetom podataka (primjerice podatke „stranke“ tipično prati loša reputacija vezano uz kvalitetu) što iziskuje provjeru ključnih kolona koje se koriste za „lookup“ i spajanje kako ne bi došlo do gubitka ili dupliciranja pojedinih zapisa. Nakon što je prilagodba napravljena može se pristupiti analizi. Sljedeći obračunski period, u slučaju potrebe za ponavljanjem analize, kroz cijeli postupak je potrebno proći ponovno (što neminovno dovodi do zamora i povećanje vjerojatnosti pogrešaka). Čitav prethodno opisani postupak u pravilu je nešto što se adresira jednom ili više integracijskih procedura s implementiranim odgovarajućim poslovnim pravilima.

Kako integracijske platforme omogućavaju bolju analizu podataka i stvaranje holističkog pregleda poslovanja radi efikasnijeg donošenja odluka?

Najjednostavniji odgovor bi bio; kroz povećanje povjerenja u podatke. Prema istraživanju Forrestera, organizacije bez odgovarajućeg pouzdanog centralnog mjesta istine često imaju dozu zadrške u punoj primjeni podataka prilikom donošenja kritičnih odluka i svim vrstama analiza. Odluke bazirane na podacima dodatno su usporene neefikasnostima u identificiranju, ekstrakciji, uskladi i analizi kvalitete podatkovnih skupova potrebnih za analizu i donošenje odluka. Istovremeno, manualno kombiniranje podataka različitih izvora silosnim pristupom (bez centraliziranog nadzora) ostavlja organizaciju ranjivom na različite sigurnosne i regulatorne rizike.

Koja je uloga real-time pristupa podacima putem platformi za integraciju u stvaranju agilnih i responsivnih data-driven organizacija?

Digitalna transformacija u svojoj suštini temelji se na brzini, odnosno ubrzavanju „time-to-market“ procesa. Kako bi poslovanje imalo na dispoziciji podatke potrebne za pokretanje digitalne transformacije, jedan od ključnih zahtjeva jest osigurati pravovremenost samih podataka i to bilo da se radi o pružanju „near real time“ odgovora potrebnih timovima unutar organizaciji, bilo kroz pružanje personaliziranog korisničkog iskustva.

 

Više o temi Veza platforme za integraciju podataka i data-driven organizacije na:

4. MENADŽERSKA KONFERENCIJA: Menadžersko izvještavanje, 21.11.2023.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva