15. 11. 2023.
IBCS® with SUCCESS: Better comprehensible reports

Dr. Mladen Meter, IBCS® Certified Trainer and Consultant, u kratkom intervjuu predstavio je IBCS® with SUCCESS: Better comprehensible reports, a o ovoj temi će detaljnije biti govora na:


4. MENADŽERSKA KONFERENCIJA: Menadžersko izvještavanje, 21.11.2023.

 

Što predstavljaju skraćenice IBCS® i SUCCESS, te kako se povezuju sa menadžerskim izvještavanjem?

International Business Communication Standards (IBCS®) su Međunarodni standardi poslovne komunikacije švicarskog IBCS® udruženja – neprofitne organizacije koja objavljuje standarde te prije izdavanja novih verzija otvara komunikaciju za stručne savjete i rasprave. IBCS® predstavljaju prijedloge za koncepcijsku, percepcijsku i semantičku izradu menadžerskih izvještaja i prezentacija.

Svrha IBCS®-a je poticanje i podizanje razine razumijevanja poslovne komunikaciju u pisanome obliku.

U početnoj razvojnoj fazi ove ideje, Prof. Dr. Rolf Hichert definirao je tzv. SUCCESS Rules – pravila za uspješnu izradu prezentacija i izvještaja. Pravila su razvrstana u 7 grupa pravila (S U C C E S S) i tada je bilo 119 pravila, a u akutalnoj verziji koncepta (IBCS® with SUCCESS), u 7 grupa pravila nalazi se 98 pravila.

7 slova unutar riječi S U C C E S S predstavljaju početna slova 7 grupa pravila:

SAY (hrv. izrecite) – isporučite poruke

UNIFY (hrv. unificirajte) – standardizirajte sadržaj

CONDENSE (hrv. sažmite) – sažmite informacije

CHECK (hrv. provjerite) – osigurajte kvalitetu

EXPRESS (hrv. izrazite) – izvještavajte korištenjem prikladnih vizualnih objekata

SIMPLIFY (hrv. pojednostavite) – izbjegnite komplikacije

STRUCTURE (hrv. strukturirajte) – grupirajte sadržaj

Kakvi su to nerazumljivi menadžerski izvještaji, i zašto su nerazumljivi?

Obilježja nerazumljivosti kod menadžerskih izvještaja mogu se pojaviti iz različitih razloga. Jedno od najznačajnijih je nerazumijevanje poslovanja poduzeća te nepoznavanje koncepta i procesa upravljačke logike odnosno načina donošenja poslovnih odluka. Nakon toga, vrlo često se pojavljuju poteškoće s profesionalnim strukturiranjem izvještaja, a najčešće vidljive su, najblaže rečeno, kreativne i nejednostavne izričajne forme u samom izvještaju, a koje ne pridonose boljem razumijevanju i korištenju menadžerskog izvještaja u poslovnoj praksi.

Što se može postići razumljivim menadžerskim izvještajima?

Ako je menadžerski izvještaj razumljiv, onda na jednostavniji, brži i ispravan način možemo shvatiti njegov sadržaj te ga koristiti za njegovu krajnju svrhu, a to je kao pomoćni instrument za donošenje boljih poslovnih odluka.

Koji je tipičan sadržaj izvrsnog menadžerskog izvještaja?

U našem radu obično koristimo strukturu izvještaja u kojoj su obuhvaćeni:

  • Sažetak za menadžement
  • Račun dobiti i gubitka
  • Bilanca
  • Novčani tok
  • Projekti
  • Rizici
  • Upravljanje ljudskim potencijalima
  • Strateški i operativni KPI-evi.

Naravno da svaku od spomenutih kategorija razrađujemo prema različitim dimenzijama, a uzimajući u obzir veličinu poduzeća, ciljeve koji se žele postići i raspoloživost podataka.

Kako uspostaviti proces profesionalnog menadžerskog izvještavanje?

U našem pristupu počinjemo s analizom i komunikacijom oko postojeće dokumentacije, a nakon toga izrađujemo i usaglašavamo koncept menadžerskog izvještaja.

Nakon same izrade konačnog menadžerskog izvještaja, prezentiramo ga i radimo coaching osobe koja će u budućnosti preuzeti njegovu izradu.

Na kraju projekta radimo radionice za korisnike izvještaja o konceptu izvještaja i alatima za njegovu izradu.

 

Više o temi IBCS® with SUCCESS: Better comprehensible reports na:

4. MENADŽERSKA KONFERENCIJA: Menadžersko izvještavanje, 21.11.2023.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva