24. 01. 2024.
Kako izraditi praktično upotrebljiv strateški plan?

Kako izraditi praktično upotrebljiv strateški plan?

Da bi se izradio izvrstan strateški plan, potrebno je pridržavati se određenih principa prema grafičkom prikazu u ovoj objavi: Holističko strateško planiranje - promjena paradigme.

Ukoliko je ① tržišni pristup poduzeća prema kupcima isključivo orijentiran od sebe prema vani (push pristup), te prethodno nisu sustavno i cjelovito analizirani i uzeti u obzir zahtjevi vanjske okoline, potrebno ga je promijeniti na način da se prethodno krene od vana prema unutra (pull pristup).

② Strateška analiza, prvo polazi od analize eksterne šire pa uže okolina, a potom i interne okoline, korištenjem instrumenta za stratešku analizu, primjerice općepoznatnih poznatih instrumenata PESTEL i SWOT analize. Da bi se rezultati strateške analize na prikladan način implementirali, a potom i primjereno iskoristili u poslovnoj praksi, preporučuje se korištenje PAŽ koncepta. PAŽ je akronim od riječi: Postojeće stanje - Aktivnosti - Željeno stanje, a osmislili smo ga jer smo uočili da u praksi postoji veliki broj strateških analiza čiji se sadržaj prvenstveno sastoji od utvrđivanja postojećeg stanja, a u manjoj mjeri od definiranja željenih ciljeva odnosno konkretnog načina njihovog postizanja.

③ Strateški okvir poslovanja se definira kao konkretan organizacijski odgovor na utvrđene izazove, a ogleda se u kreiranim i usvojenim vrijednostima, misiji, viziji, poslovnom modelu, ciljevima i KPI-evima.

Detaljnije se možete upoznati s procesom strateškog planiranja na jedinstvenoj radionici Strategic Plan Masterclass, koja će se održati 08.-09.02.2024. u Zagrebu.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

 
 
 
 Novosti - Arhiva