Važnost planiranja

Za izvjesnije postizanje poslovnih ciljeva, kvalitetno provođenje postupka planiranja može u velikoj mjeri pomoći.

U tom smislu, planiranje u financijskom iskazu neposredne budućnosti – operativno planiranje i prognoziranje, uz planiranje daljnje budućnosti poslovanja – strateško planiranje, nužno je promatrati objedinjeno i međusobno povezano.

Izvrsnost planiranja

Mogućnost korištenja poslovnog plana u poslovnoj praksi kao upravljačkog instrumenta pokazatelj je njegove kvalitete.

Za izradu kvalitetnog plana potrebno je definirati strateške ciljeve, kaskadirati ih na operativnu razinu, a nakon toga upravljati i njihovim ostvarenjem. Pri svim tim procesima potrebno je voditi se određenim standardima i dobrim praksama planiranja.

Cilj konferencije

Na ovoj konferenciji bit će predstavljeni praktični primjeri izrade poslovnih planova, kao i  metodologija njihove izrade i korištenja u upravljačke svrhe u poslovanju, nakon čega se nadamo da će polaznici moći dodatno unaprijediti proces planiranja i kvalitetu poslovnih planova u vlastitim organizacijama.

 
08:30 - 09:00   Registracija i preuzimanje materijala
 
 
09:00 – 09:10   Otvaranje konferencije
 
 
9:10 - 10:30   ZNAČAJ, SADRŽAJ I PROCES PLANIRANJA

Strateško i operativno planiranje - od ideje do implementacije

Dr. sc. Mladen Meter, Konzultant za kontroling i financije

Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 • Značaj definiranja i integracije strateškog i operativnog plana
 • Dionici u planiranju i hodogram planiranja prema Međunarodnim standardima kontrolinga
 • Kaskadiranje strateških ciljeva na operativnu razinu
 • OKR-ovi – premosnica između strateških želja i operativne izvedbe
 

Strategije za optimalno financijsko planiranje

Ida Zelenka Puđa, dipl. ing., Direktorica kontrolinga

Hrvatski Telekom d.d.

 • HT organizacija i međuovisnost u financijskom planiranju
 • Učestalost i opseg financijskog planiranja
 • Procesi i pristupi u financijskom planiranju
 • Oblikovanje budućnosti: strategije za optimalno financijsko planiranje
 
 
10:30 – 11:00   Pauza za kavu
 
 
11:00 -12:30   POSTAVKE I NAČIN PLANIRANJA U IZAZOVNOM OKRUŽENJU
 

Moderna podrška procesu planiranja na primjeru studije slučaja

Milan Listeš, Business Development Manager, Data Analytics & Machine Learning & Artificial Intelligence

BE‑terna d.o.o.

 • Prikaz ključnih izazova u procesu planiranja s naglaskom na:

                 - operativne izazove

                 - integraciju procesa planiranja odjela kontrolinga

                 - ostalih odjela te njihovih planskih kategorija

 • Poseban fokus na kolaboraciji i procesu suradnje između planera te kontrolinga kao voditelja procesa koji je odgovoran za faze i za rokove
 • Kratak vizualni prikaz svega kroz priču studije slučaja, te izazova i benefite koje je korisnik imao
 

Financijsko planiranje u volatilnom lokalnom okruženju

Raisa Ratković, Članica Uprave i Izvršna direktorica za financije 

Holdina d.o.o. i Energopetrol d.d. (članice INA Grupe)

 • INA Grupa na prvi pogled- ključni financijski pokazatelji
 • Specifičnosti lokalnog tržišta - BiH vs. RH
 • Financije i kultura razvojnog mindseta
 • Proces financijskog planiranja
 
 
12:30 – 14:00   Pauza za ručak
 
 
14:00 - 15:30   PRIMJERI PLANIRANJA U POSLOVNOJ PRAKSI PODUZEĆA

Operativno planiranje u praksi

Matija Posavec, Direktor korporativnog kontrolinga

Mr. Karla Katalenac, Korporativni kontroling

JGL d.d. Rijeka

 • Ključni koraci procesa planiranja
 • Utjecaj strateškog plana i definiranje targeta
 • Gantogram ključnih aktivnosti

                  I. Plan tržišta
                 II. Plan kadrova
                III. Plan projekata i Capexa
                IV. Plan operativnih troškova
                 V. COGS – izračun cijene te proizvodnih kapaciteta

 • Business review – izgled, zaključci i follow up koraci
 

Procesni model operativnog planiranja, budžetiranja i prognoze

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., Konzultantica za kontroling i financije

Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 • Procesni model kontrolinga 2.0
 • SIPOC koncept
 • Definiranje postavki procesa
 • Pretpostavke i ciljevi planiranja
 • Ispitivanje realističnosti ostvarenja planova
 • Priprema baze podataka za prognozu i razrada sustava protumjera
 
 
15:30 – 15:40   Zatvaranje konferencije
 
 
  Networking & Razmjena iskustava

Napomene:

Organizator zadržava pravo izmjene rasporeda i sadržaja konferencije.
Konferencija je javan događaj te će biti snimana.

 
 
  ZLATNI SPONZOR KONFERENCIJE

BE-terna d.o.o.

 
 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ida Zelenka Puđa, dipl. ing.
 

Ida Zelenka Puđa, dipl. ing., diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu - Matematički odsjek u Zagrebu i trenutno obnaša funkciju direktora kontrolinga u Hrvatskom Telekomu. Posjeduje bogato iskustvo u području kontrolinga i upravljanja učincima u telekomunikacijskom sektoru. Tijekom svoje karijere, šest godina je provela u središnjici Deutsche Telekoma, gdje je bila odgovorna za upravljanje učinkom više podružnica Deutsche Telekoma. Aktivno je sudjelovala u vođenju brojnih globalnih projekata usmjerenih na upravljanje temeljnim vrijednostima (value-based steering), izradu statusnih izvještaja za top management, te implementaciju poslovno-informacijskih alata (BI alata) na razini grupe. Njena najveća strast oduvijek je bila primjena matematičkih modela u stvarnom sektoru. Jedan od opsežnih radova na tu temu bio je "Utjecaj porezne politike na potrošnju duhanskih proizvoda u Hrvatskoj". S velikim interesom pristupa podacima i analizi podataka, te nalazi najveće zadovoljstvo u transformaciji sektora kontrolinga prema kontrolingu spremnom za buduće promjene u području analitike podataka i uvođenja umjetne inteligencije.

Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

Raisa Ratković
 

Raisa Ratković, članica je Uprave i Izvršna direktorica za financije u kompanijama Holdina d.o.o. i Energopetrol d.d., članicama INA Grupe u Bosni i Hercegovini. Svoju poslovnu karijeru u Holdini i Energopetrolu je započela 2011. godine, gdje je prošla različite funkcije unutar sektora Financija. U 01/2021. godine, imenovana je na poziciju Izvršne direktorice za financije, prethodno obnavljajući funkciju direktora Planiranja i kontrolinga. Akademsko obrazovanje je stekla na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je završila i postdiplomski studij iz područja Financijskog menadžmenta. Tijekom svog rada na različitim pozicijama aktivno je sudjelovala u transformacijskom procesu cjelokupnih Financija u Holdini i Energopetrolu, što je obuhvaćalo i implementaciju novog ERP sustava, automatizaciju i robotizaciju različitih poslovnih područja, a sve sa ciljem transformacije Financija u pouzdanog i snažnog partnera poslovanju i sa fokusom na ostvarivanje strategije Mol Group Shape Tomorrow 2030+.

Matija Posavec
 

Matija Posavec, zaposlen je kao direktor korporativnog kontrolinga u JGL d.d. Rijeka, te zadužen za angažman i napredak ljudi, odgovoran za procese planiranja, Rolling forecasts, alate i sustav kontrolinga unutar JGL Grupe. Dugogodišnje iskustvo u kontrolingu stekao je u Atlantic Grupi. Orijentiran je na rezultate s visokom sposobnošću učenja i usvajanja novih stvari, postavljanjem prioriteta i planiranjem aktivnosti, proaktivnim i ustrajnim pristupom u pronalaženju rješenja te traganjem za win-win rješenjima.

Karla Katalenac
 

Mr. Karla Katalenac, svoj poslovni put započela je prije 20-tak godina u JGL d.d. Rijeka gdje radi i danas. Više od 15 godina zaposlena je u odjelu kontrolinga čime je stekla dugogodišnje iskustvo u području planiranja i prognoziranja, analize i izvještavanja, posebice u segmentima optimizacije i automatizacije kontroling procesa te implementacije različitih IT sustava, poput onih za planiranje i izvještavanje.  Diplomirala je na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji te magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Aktivno je uključena u rad obje hrvatske radne skupine Internationaler Controller Verein ICV ‐ međunarodne asocijacije kontrolera (München), a članica je i Hrvatske udruge kontrolera u Rijeci. U ulozi gosta predavača sudjelovala je na raznim stručnim skupovima, radionicama i konferencijama sa temom kontrolinga.

Milan Listeš
 

Milan Listeš, Business Development Manager Data & AI odjela u poduzeću BE-terna Zagreb, stručnjak na području savjetovanja i uvođenja sistema za poslovnu analitiku i umjetnu inteligenciju u različitim poslovnim procesima i nivoima poslovanja. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 2011. godine, a potom i na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2013. godine.

 

MODERATOR:

Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".