Cilj konferencije

Na ovoj konferenciji govoriti će se o važnosti ispravnog pristupa pri implementaciji ESG strategije u cjelovitu strategiju poslovanja, njenog kaskadiranja do operativne razine uz inovativan način dodjele KPI-eva, prema svjetski dokazanoj metodologiji ROKS i KPI Trees, te kroz primjere dobre poslovne prakse u primjeni ESG regulative.

 
09:00 – 09:30   Registracija i preuzimanje materijala
 
 
09:30 – 09:45   Otvaranje konferencije
 
 
09:45 – 10:45   STRATEŠKI OKVIR ESG-a

Izrada strateškog okvira poslovanja – preduvjet za izvrsnu implementaciju ESG perspektive

Dr. sc. Mladen Meter, Konzultant za kontroling i financije

Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 • Strateška analiza poslovanja
 • Upravljačka piramida: vrijednosti, misija, vizija, poslovni model i strateški ciljevi
 • Definiranje i kaskadiranje strateških ciljeva
 • Integracija BSC, KPI-eva i OKR metode 
 

ESG strategija – koraci za implementaciju u praksi

Andreja Pavlović, Voditeljica Zavoda za održivost i klimatsku otpornost

Oikon – Institut za primijenjenu ekologiju

 • Dvostruka materijalnost – početna točka izrade ESG strategije
 • Uloga lanca vrijednosti u određivanju strateških ciljeva
 • Određivanje ciljnih vrijednosti ESG-a i KPI-eva te njihovo ugrađivanje u BSC
 
 
10:45 – 11:15   Pauza za kavu
 
 
11:15 – 12:15   OPERACIONALIZACIJA ESG-a U POSLOVNOJ PRAKSI
 

Strateški pristup održivom poslovanju Grupe Podravka

Irena Ivanković, Voditeljica tima za održivi razvoj

Grupa Podravka

 • Strategija održivog poslovanja
 • Implementacija strateških ciljeva
 • Izvještavanje o korporativnoj održivosti u kontekstu Grupe Podravka
 • Izazovi i prilike povezane s novom regulativom i standardima za izvještavanje
 

ESG KPIs – Defining and implementation in practice

Bernie Smith, Business Consultant, Made to Measure KPIs, United Kingdom

 • Why choosing ESG KPIs can be so challenging
 • Introduction to an effective visual method for enhancing KPI selection and building robust team engagement
 • Guidance on preventing unforeseen issues during KPI implementation
 
 
12:15 – 13:45   Pauza za ručak
 
 
13:45 – 14:45   SADAŠNJI I BUDUĆI IZAZOVI IMPLEMENTACIJE ESG PROJEKATA U POSLOVNOJ PRAKSI

ESG standardi – sadašnjost i budućnost

Tamara Tarnik, Voditeljica ESG-a

Cromaris / Adris Grupa

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti
The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

 • Obveznici CSRD-a
 • Pregled obveza koje proizlaze iz CSRD-a

Europski standardi izvještavanja o održivosti
European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

 • Početak primjene ESRS-ova
 • Struktura i zahtjevi ESRS-ova
 

EBRD i podrška poduzetnicima u usklađenju sa zahtjevima ESG-a

Goran Peršić, Associate, SME Finance&Development

 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

 • Kako EBRD pomaže realnom sektoru u transformaciji poslovanja
 • Područja savjetovanja koja potičemo
 • ESG i zelena tranzicija kao strateški fokus Banke
 • Kriteriji i mogućnost suradnje
 
 
14:45 - 15:15   Panel diskusija: ESG – sadašnjost i budućnost

Moderator

Dr. sc. Mladen Meter, Konzultant za kontroling i financije
Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 • Katarina Brinar, stručnjak u Odjelu za održivo upravljanje, Hrvatski Telekom 
 • Marina Stanojević Večerina, ESG Manager, JGL 
 • Anica Petričević, Sektor za strategiju i upravljanje projektima, Erste&Steiermärkische Bank 
 • Josip Lasić, CFA, CFO, Član Uprave, Končar Grupa 
 
 
15:15 - 15:30   Zatvaranje konferencije
 
 
  Networking & Razmjena iskustava

Napomene:

Organizator zadržava pravo izmjene rasporeda i sadržaja konferencije.
Konferencija je javan događaj te će biti snimana.

 
 
  OPCIJE SUDJELOVANJA I PRIJAVE

A. Financijska konferencija, 10.04.2024.
      (kotizacija: 350 EUR + PDV) 

B. Radionica, 09.04.2024.
      (kotizacija: 450 EUR + PDV) 

Tema radionice:

ESG KPI Tree Masterclass

C. Financijska konferencija i radionica, 09. i 10.04.2024.
      (kotizacija: 700 EUR + PDV) 

 
 
  PONUDA SMJEŠTAJA

Za sve sudionike naših događaja, osiguran je smještaj po promotivnim cijenama u Hotelu Milenij***** uz napomenu prilikom rezervacije da ste sudionik
 6. Financijske konferencije: ESG - Imperativ budućeg poslovanja.

Hotel Milenij

Napomene:
* kontakt osoba za rezervaciju smještaja: Tihana Ðebnar, tihana.debnar@amadriapark.com, 051/278 016 

 
 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Andreja Pavlović
 

Andreja Pavlović, voditeljica je Zavoda za održivost i klimatsku otpornost i Zavoda za zaštitu prirode. Ima više od 25 godina iskustva u savjetovanju o upravljanju, kombiniranjem stručnosti u strateškim komunikacijama i javnim poslovima, održivosti i društveno odgovornom poslovanju, donošenju odluka o okolišu te dijalogu i uključivanju dionika. Dubinski poznaje kontekste i izazove održivosti različitih sektora te razvoj pitanja upravljanja i izvještavanja o održivosti kroz sve razvojne faze i formate, što uključuje CSR, GRI, <IR>, SDG, CSRD/ESRS/ESG, EU Taxonomy, DNSH, CSDDD, IPCC, GHG, CDSB, SBTi, TCFD, TNFD, ISSB, IFRS, SASB, CDP, itd. U Oikonu je odgovorna za izgradnju centra znanja i izvrsnosti za zahtjeve CSRD-a/ESRS-a i jačanje kapaciteta poduzeća za klimatsku otpornost. Od 2018. do 2022. godine predsjednica Zajednice za društveno odgovorno poslovanje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje je potaknula osnivanje platformu za dijalog s dionicima HGK_COR AKCELERATOR, čiji je cilj stvaranje boljeg razumijevanja ciljeva održivog razvoja i ubrzanje njihove provedbe. Također je pokrenula i osmislila vodeći projekt platforme, konferenciju Podržimo održivo, te je bila direktorica programa konferencije 2019. i 2021. godine (s Paulom Polmanom i Jakobom Trollbäckom kao glavnim govornicima). U sklopu 14. Konferencije o održivom razvoju koja se 4. i 5. listopada 2022. održala u Zagrebu u organizaciji HR PSOR-a moderirala je panel raspravu o međusektorskim i upravljačkim standardima za izvještavanje o održivosti (European Sustainability Reporting Standard - ESRS) i održala predavanje pod naslovom „Sveti gral izvještavanja o održivosti: dvostruka materijalnost“. Također je 19. travnja 2023. na konferenciji „Održivost – kako uspješno ploviti morem regulativa?“ koju su organizirali HR PSOR i msg global solutions sudjelovala na panelu Dubinska procjena utjecaja na održivost na kojem je predstavila zahtjeve ESRS-a koji se tiču dubinske procjene održivosti (dužne pažnje) te o prijedlogu Direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje. Na 15. konferenciji održivog razvoja je u okviru sponzorskog paketa Oikona potaknula održavanje prvog skupnog dijaloga na temu dvostruke materijalnosti na temelju World Café metodologije s ciljem davanja doprinosa razmjeni i unapređivanju stručnih znanja potrebnih za primjenu CSRD-a/ESRS-a u praksi i predstavila sažetak stručnog rada Sveti gral izvještavanja o održivosti: dvostruka materijalnost. Napisala je stručni rad o praksama izvještavanja o klimatskim promjenama hrvatskih tvrtki koji je objavljen u 2022. u znanstvenom časopisu „Socijalna ekologija“ (Hrvatski obveznici nefinancijskog izvještavanja na prekretnici: što znamo o izvještavanju i komunikaciji klimatskih promjena u Hrvatskoj?). Napisala je još nekoliko stručnih radova koji se bave održivošću 21. stoljeća i drugim izazovima. 

Irena Ivanković
 

Irena Ivanković diplomirala je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju profesionalnu karijeru započinje 2006. godine u investicijskom društvu FIMA Vrijednosnice d.o.o. gdje je radila do 2016. godine kao licencirani broker i investicijski savjetnik primarno na poslovima trgovanja i prodaje vrijednosnih papira prema domaćim i stranim institucionalnim investitorima. Od 2016. do 2019. godine radi u investicijskom društvu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. na poziciji voditeljice trgovanja za institucionalne investitore. U Podravku d.d. dolazi 2019. godine na poziciju voditeljice odjela za odnose s investitorima gdje se bavi financijskim i nefinancijskim (ESG) izvještavanjem u sklopu sektora Kontroling, a u studenom 2022. prelazi u sektor Poslovna održivost i zelena transformacija gdje radi kao voditeljica tima za održivi razvoj. Tijekom karijere usavršavala se na raznim edukacijama i treninzima te sudjelovala na investitorskim konferencijama povezanim uz investiranje i tržište kapitala. Posljednjih godina edukacije su usmjerene na područje održivosti i ESG te od 2023. godine posjeduje ISB specijalistički certifikat (Sustainability officer).

Bernie Smith
 

Bernie Smith, founder of Made to Measure KPIs, trains and coaches businesses to develop meaningful KPIs and present their management information in the clearest possible way to support good decision-making. His approach has been adopted by many organisations, including Airbus, HSBC, UBS, Lloyd’s Register, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland, LloydsTSB and many others. He has written twenty books on KPIs, regularly tops this category on Amazon and is a frequent key-note speaker on performance measurement. Earlier in his career, Bernie, who qualified as a professional engineer, worked as a consultant leading teams delivering exceptional operational improvement in blue-chip companies using Lean and Six Sigma approaches. This broad industry experience has given him a unique perspective when it comes to developing KPIs to improve organisational performance.

Tamara Tarnik
 

Mr. sc. Tamara Tarnik je voditeljica Službe za zaštitu okoliša i održivi razvoj u Sektoru za strategiju i razvoj u Cromaris d.d. Diplomirala je i magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Biološkom odsjeku. Više od dvadeset godina bavi se zaštitom okoliša u sektoru energetike te zadnjih sedam godina nefinancijskim izvještavanjem. Također, ima više od deset godina predavačkog iskustva iz područja održivog razvoja na visokim školama za obrazovanje odraslih.

Goran Peršić
 

Goran Peršić, stručni je suradnik EBRD-jevog savjetodavnog programa za mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj. Formalna edukacija i prethodno radno iskustvo vežu ga uz financijsku industriju gdje je duži niz godina radio na specijalističkim pozicijama restrukturiranja, procjena kreditnih rizika i odobrenja/iniciranja plasmana rizičnih proizvoda. Danas, uz podršku donacijskih sredstva, programi na kojima radi povezuju poduzetnike s lokalnim konzultantima i međunarodnim savjetnicima koji pružaju pomoć u procesu transformacije poduzeća savjetovanjem i implementacijom najboljih međunarodnih praksi. U skladu sa strateškim pravcima Banke, fokus je na podršci unaprjeđenja energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, digitalne transformacije i uključivosti. U kontinuiranom je kontaktu sa zajednicom poslovnih savjetnika te je aktivan u odabiru konzultanata koji mogu biti angažirani na projekatima koje podržava Banka. Rezultati praćenja učinkovitosti savjetodavnih projekata u okviru programa pokazuju da je 74% klijenata koji su implementirali savjetodavni projekt u suradnji s EBRD-jem ostvarilo povećanje prihoda, 51% poduzeća bilježi povećanje broja zaposlenika, 62% rast produktivnost, dok je 60% povećalo izvozne aktivnosti.

 
 

Ispunite svoje kontaktne podatke i dobit ćete link za preuzimanje prezentacija.

 

* Napomena: preuzimanjem prezentacija pristajete na primanje stručnih obavijesti iz područja kontrolinga, financija i menadžmenta, a odjavu za primanje možete napraviti u bilo kojem trenutku.