Poslovanje poduzeća mora biti profitabilno, likvidno i rentabilno.

Pozitivni rezultati poslovanja se moraju odvijati dugoročno i održivo.

U tom kontekstu kao nezaobilazna tema se ističe briga o održivosti financijskog okvira poslovanja.

Cilj ove konferencije je osvijestiti i istaknuti temu održivosti iz perspektive financija na način da se obrade glavne teme upravljačkog okvira kao što su:

 • Neizbježnost uključivanja održivosti u strateški kontekst poslovanja
 • Integracija i mjerenje KPI-eva održivosti u planu poslovanja
 • Interno i eksterno izvještavanje i upravljanje održivošću
 • Uspostavljanje okvira za nagrađivanje za postizanje ciljeva održivosti
 • Ostvarivanje projekata dobre prakse održivosti.
 
08:30 - 09:00   Registracija sudionika
 
 
09:00 – 09:10   Otvaranje konferencije
 
 
9:10 - 10:30   Strateški smisao održivosti
 

Strategic corporate sustainability management 

Prof. Dr. Mike Schulze, Vice Dean and Professor of Controlling, Accounting and Financial Management 

CBS International Business School

 • Sustainability strategy and sustainability performance measurement
 • Integration of non-financial KPIs in internal and external reporting
 • Design of incentive systems
 • Implications for the further development of performance management
 

Integracija ESG kriterija u poslovanje: 7 ključnih čimbenika uspjeha

Vali Marszalek, ESG Director

Mazars

 • Zašto ESG mora biti prva točka dnevnog reda svakog upravljačkog odbora
 • Ključni čimbenici za uspjeh i pitanja na koja tražimo odgovore
 • Kako dalje – praktični sljedeći koraci
 
 
10:30 – 11:00   Pauza za kavu
 
 
11:00 -12:30   Ostvarivanje održivosti

Europska banka za obnovu i razvoj i Zelena tranzicija

Victoria ZinchukDirector 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

 • Zelena tranzicija-strateška smjernica EBRD-a
 • Podrška Banke zelenim projektima u Hrvatskoj
 

Izvještavanje o održivosti: Zakonodavni okvir i nadolazeći izazovi

Dr. sc. Nikolina Markota Vukić 

Institut za društveno odgovorno poslovanje (IDOP)

 • Europski standardi o održivosti
 • Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti
 • Europski standardi o održivosti i EU taksonomije
 • Izazovi standardizacije i digitalizacije
 
 
12:30 – 14:00   Pauza za ručak
 
 
14:00 - 15:30   Upravljanje održivošću u poslovnoj praksi

Hrvatski indeks održivosti (HRIO): metodologija i rezultati

Dr. sc. Mirjana Matešić, Direktorica 

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj - HR PSOR

 • Pregled metodologije
 • Komparacija metodologije sa zahtjevima izvještavanja ESRS
 • Rezultati rangiranja
 • Izazovi i prostor za napredak
 

Nefinancijsko izvještavanje u HEP grupi

Mr.sc. Tamara Tarnik, Voditeljica Službe

Hrvatska elektroprivreda d.d. - HEP d.d.

 • Počeci izvještavanja o održivosti u HEP grupi
 • Iskustva u nefinancijskom izvještavanju
 • Uključivanje ključnih pokazatelja uspješnosti prema EU taksonomiji u nefinancijsko izvještavanje
 • Novosti koje donosi nacrt direktive o korporativnom izvještavanju
 

Održivost i ESG izvještavanje u Podravci

Ines Ignjatović, Direktorica sektora za Strateški razvoj poslovanja

Irena Ivanković, Voditeljica odjela za Odnose s Investitorima

Podravka d.d.

 • Podravka i održivi razvoj: jučer, danas, sutra
 • ESG izvještavanje u Podravci – iskustva i izazovi
 
 
15:30 – 15:40   Zatvaranje konferencije
 
 
  Networking & Razmjena iskustava

Napomene:

Organizator zadržava pravo izmjene rasporeda i sadržaja konferencije.
Konferencija je javan događaj te će biti snimana.

 
 
Prof. Dr. Mike Schulze
 

Prof. Dr. Mike Schulze is Vice President for Research and Professor of Controlling, Accounting and Financial Management at CBS International Business School in Mainz, Germany. He is also a senior research fellow and lecturer at the EBS Universität für Wirtschaft und Recht and a lecturer in the area of executive education at the Frankfurt School of Finance and Management. Recently he also took over the function as an Honorary Professor-in-Residence for the Institute of Management Accountants (IMA) in Europe. His current research and consulting activities focus on trends and developments in the CFO area, the digitalization of the controlling function and corporate sustainability performance management. Prof. Schulze served as an officer in the German Federal Armed Forces and worked within the Finance function at Ford Motor Company in Cologne as well as a seminar manager at Horváth Academy, the formerly training division of Horváth & Partners Management Consultants.

Vali Marszalek
 

Vali Marszalek je Direktorica ESG odjela u Mazarsu. Vali ima bogato višegodišnje iskustvo na gotovo svim temama iz domene održivosti i ESG, radeći s poduzećima kako na procjeni utjecaja na okoliš i društvo i izvješćivanju tako i na razvoju strategije održivosti i integriranju održivosti u strateške poslovne planove. Vodila je akceleratorske programe za poduzeća na teme integriranja ciljeva održivosti u poslovne procese, postavljanje znanstveno utemeljenih klimatskih ciljeva i usvajanja politika raznolikosti i rodne ravnopravnosti.

Victoria Zinchuk
 

Victoria Zinchuk is the Director of EBRD office in Croatia since November 2018. In her capacity as a Director, Victoria is responsible for setting strategic direction for the EBRD in the country. With strong understanding of investment and financial analysis and proven expertise in structuring, negotiating and implementation of debt, equity and quasi equity transactions, Victoria has developed and led numerous banking transactions and advised on project structuring with cumulative financing provided to local and multinational clients in excess of EUR 1bn in various countries. Victoria holds a Master’s degree in Banking and Finance from the Kiev State.

Photo: Ratko Mavar / Lider

Dr. sc. Nikolina Markota Vukić
 

Dr. sc. Nikolina Markota Vukić je 2016. godine doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja društveno odgovornog poslovanja i izvještavanja o održivosti, a danas je članica Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) mandatno tijelo europskog parlamenta za izradu EU standarda izvješćivanja o održivosti. Tijekom višegodišnjeg rada na području nefinancijskog izvještavanja, savjetnica je hrvatskim poduzećima u privatnom i javnom vlasništvu prilikom izrade izvještaja o održivosti te usklade sa zakonodavnim okvirom EU taksonomije. U Hrvatskoj i Europskoj uniji koordinira te provodi projekte vezane uz razvoj DOP-a, a na RRIF Visokoj školi za financijski menadžment nositeljica je kolegija Nefinancijsko izvještavanje i Zaštita okoliša. Zagovornica je sustavnog prikupljanja ESG podataka što je rezultiralo razvitkom IDOP Platforme digitalnog rješenja za sastavljanje izvještaja o održivosti prema GRI Standardima. Koordinatorica je Nacionalne studija o stanju nefinancijskog izvješćivanja u Hrvatskoj koja se objavljuje na dvogodišnjoj razini. Održava brojne edukacije i objavljuje znanstvene i stručne radove u hrvatskim i međunarodno priznatim časopisima u kojima pokriva teme izvještavanja o održivosti i održivih financija. 

Dr. sc. Mirjana Matešić
 

Dr. sc. Mirjana Matešić je od 2004. direktorica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Aktivno promovira implementaciju održivog razvoja u gospodarstvu Republike Hrvatske kroz organizaciju i sudjelovanje na projektima te kao organizator radionica, seminara i projekata s ciljem podizanja svijesti o potrebi primjene koncepta održivog razvoja u Hrvatskoj. Pokrenula je kvartalno glasilo HR PSOR-a, «Gospodarstvo i održivost» koje promiče održivi razvoj u gospodarstvu. Autorica je dviju knjiga i niza radova iz područja održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja. Jedna je od kreatora projekta Hrvatskog indeksa održivosti – HRIO, nagrade za korporativnu održivost poduzeća u Hrvatskoj. Članica je Državnog savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša. Doktorirala je 2010. na sociologiji održivog razvoja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala je 2008. poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirala je 1995. godine ekologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tamara Tarnik
 

Mr. sc. Tamara Tarnik je voditeljica Službe za zaštitu okoliša i održivi razvoj u Sektoru za strategiju i razvoj u Cromaris d.d. Diplomirala je i magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Biološkom odsjeku. Više od dvadeset godina bavi se zaštitom okoliša u sektoru energetike te zadnjih sedam godina nefinancijskim izvještavanjem. Također, ima više od deset godina predavačkog iskustva iz područja održivog razvoja na visokim školama za obrazovanje odraslih.

Ines Ignjatović
 

Ines Ignjatović je diplomirala 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju profesionalnu karijeru započinje 2012. godine u Podravki d.d. u sektoru Kontroling. Tijekom rada u Kontrolingu bila je zadužena za korporativno izvještavanje i poslovne analize Grupe Podravka. 2018. godine prelazi na poziciju direktorice službe Spajanja, akvizicije i strateška ulaganja. Od 2022. godine obnaša funkcije direktorice sektora Strateški razvoj poslovanja te v.d. direktorice sektora Poslovna održivost i zelena transformacija. Budući da se radi o korporativnim funkcijama, područje odgovornosti obuhvaća Grupu Podravka, a zadužena je za strateško planiranje te spajanja & akvizicije, kao i utjecaj zelenih politika, upravljanje projektima koji se financiraju iz europskih sredstava te unapređivanje poslovnih procesa i korporativnog upravljanja. Tijekom karijere usavršavala se na raznim stručnim edukacijama te sudjelovala na konferencijama iz područja kontrolinga, strateškog upravljanja i procjene vrijednosti društva.

Irena Ivanković
 

Irena Ivanković diplomirala je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju profesionalnu karijeru započinje 2006. godine u investicijskom društvu FIMA Vrijednosnice d.o.o. gdje je radila do 2016. godine kao licencirani broker i investicijski savjetnik primarno na poslovima trgovanja i prodaje vrijednosnih papira prema domaćim i stranim institucionalnim investitorima. Od 2016. do 2019. godine radi u investicijskom društvu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. na poziciji voditeljice trgovanja za institucionalne investitore. U Podravku d.d. dolazi 2019. godine na poziciju voditeljice odjela za odnose s investitorima gdje se bavi financijskim i nefinancijskim (ESG) izvještavanjem u sklopu sektora Kontroling, a u studenom 2022. prelazi u sektor Poslovna održivost i zelena transformacija gdje radi kao voditeljica tima za održivi razvoj. Tijekom karijere usavršavala se na raznim edukacijama i treninzima te sudjelovala na investitorskim konferencijama povezanim uz investiranje i tržište kapitala. Posljednjih godina edukacije su usmjerene na područje održivosti i ESG te od 2023. godine posjeduje ISB specijalistički certifikat (Sustainability officer).

 

MODERATOR:

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.