Mihovil Prpić
Honestas d.o.o. za poslovno savjetovanje, Zagreb

Honestas d.o.o. za poslovno savjetovanje, Zagreb

Odličan predavač, jako dobar u materiji i vrlo dobre prezentacijske vještine.