Tanja Petrović
Galeb Group d.d., Beograd

Galeb Group d.d., Beograd

Trener prosto plijeni dinamičnošću i perfektnim objašnjavanjem pojmova koji su meni bili apsolutna nepoznanica.