06. 05. 2024.
Transformacija i (re)definiranje strategije - nužnost ili opcija?

Kada se govori o transformaciji, prvo pitanje koji si možemo postaviti je: tiče li se ona uopće nas, odnosno možemo li se izuzeti od tog procesa?

Bilo bi pomalo naivno očekivati da ako se sve oko nas mijenja da to neće utjecati i na našu organizaciju, te da se mi, kao poslovni subjekt, nećemo morati i sami promijeniti.

Dakle, transformacija je tema za svaku organizaciju, a mogu se razlikovati samo dvije situacije po tom pitanju: hoćemo li se promijeniti, transformirati, ili ne – odnosno hoćemo li tako (ne)transformirani opstati na tržištu ili ne.

Različite su razine transformacije:

  • od strateške, gdje, primjerice, trebamo mijenjati poslovne modele,
  • preko taktičke, gdje možemo prilagođavati postojeći portfelj proizvoda i klijenata,
  • pa do operativne transformacije, gdje unaprjeđujemo postojeće poslovne procese prema odgovarajućem benchmarku odnosno dobrim praksama.

Strateški okvir poslovanja može se, nakon utvrđivanja transformacijske nužnosti i njezine  razine, (re)definirati – što je naša svrha, vrijednosti, misija, vizija te koji su nam strateški ciljevi i kako ćemo ih ostvariti. Strateške ciljeve možemo klasificirati u međuzavisnom odnosu kroz strateško mapiranje u BSC matrici (eng. Balanced Scorecard – BSC), dodijeliti im KPI-eve, a potom na agilan način, korištenjem OKR metodologije, kroz ciljeve (eng. Objectives) i ključne rezultate (eng. Key Results) ostvarivati ih, mjeriti ih te kontinuirano prilagođavati dinamičnom VUCA okruženju (eng. Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), te na taj način osigurati vlastitu prilagođenost transformacijskim zahtjevima okruženja, što je ujedno i temeljni preduvjet za dugoročno održivo poslovanje.

 

Tekst je temeljen na uvodniku časopisa "Kontroling I Financije I Menadžment", čija je tema: "Strategija i transformacija", a koji je pripremljen za istu temu za Controlling Days 2024, 23.-24.05.2024. u Rovinju. 

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva