03. 05. 2024.
C-level upravljanje HR-om

Ivan Bartulović, Član Uprave i glavni direktor za ljudske resurse, Hrvatski Telekom / Deutsche Telekomu kratkom intervjuu predstavio je C-level upravljanja HR-om , a o ovoj temi će detaljnije biti govora na: CONTROLLING DAYS 2024, Strategija i transformacija, 23.-24.05.2024.

 

Kako organizacije potiču timsku suradnju među zaposlenicima?

Krosfunkcionalna suradnja naših zaposlenika u kompaniji ključna je za uspješnu provedbu zadataka i lansiranje novih proizvoda, usluga i projekata. Iz tog razloga kao metodologiju postavljanja ciljeva koristimo OKR (eng. Objectives and Key Results) gdje zaposlenici zajedničkim naporima dolaze do ostvarenja ciljeva. Također, timsku suradnju potičemo kroz razne projekte poput Team awardsa, gdje zaposlenici prijavljuju svoj projekt ili ideju zajedno sa svojim odabranim timom, te se natječu za vrijedne novčane nagrade koje najčešće koriste za timska druženja i putovanja.

Koje metode organizacije se koriste za procjenu potreba za obukom i razvojem zaposlenika?

Koristimo nekoliko metoda kako bismo saznali razvojne potrebe i na najbolji način upravljali njima. Kroz sustav upravljanja učinkom uočavaju se područja za koja su potrebne razvojne aktivnosti. Zatim, na razini kompanije određujemo vještine i znanja koja su potrebna za postizanje strateških ciljeva organizacije, poput vještina budućnosti, digitalnih vještina i slično. Jako nam je važan feedback, pa tako same zaposlenike pitamo o potrebama za edukacijama i razvojem, te u konačnici, kontinuirano pratimo promjene i zahtjeve tržišta. Važno nam je kontinuirano procjenjivati potrebe za razvojem kako bismo osigurali one aktualne, te uključivanje zaposlenika u proces procjene kako bi im aktivnosti bile relevantne i korisne.

Kako se planiraju i provedu evaluacije radne učinkovitosti zaposlenika?

Postoje jasno definirana pravila praćenja radnog učinka, ovisno o radnom mjestu, na mjesečnoj, kvartalnoj i polugodišnjoj razini. U tim ciklusima postavljaju se ciljevi, prati učinak i daje povratna informacija zaposlenicima uz osvrt na prethodno razdoblje i plan za naredno razdoblje. Ulažemo puno napora u izgradnju kulture feedbacka i radikalne transparentnosti unutar kompanije kako bismo svi zajedno učili i razvijali se.

Kako se rješavaju konflikti među zaposlenicima u okviru strategije upravljanja ljudskim potencijalima?

U ovakvim situacijama ključan je pristup, odnosno postojanje kulture suradnje i otvorene komunikacije u kojoj se zaposlenici osjećaju potaknutima da otvoreno izraze svoje mišljenje i rade na rješavanju konflikta na konstruktivan način. Nadogradnja na kulturu kompanije su razvojni programi, odnosno konkretne edukacije na temu komunikacije, suradnje i upravljanja konfliktima na radnom mjestu, na kojima zaposlenici na konkretnim primjerima situacija zajedno pronalaze adekvatne pristupe za rješenje konflikata. U slučaju eskalacije konflikata, što se događa rijetko, koristi se metoda medijacije i posredovanja, tj. uključivanje neutralnih strana ili treće osobe kako bi se pomoglo zaposlenicima da riješe svoje nesuglasice na miran i produktivan način.

Kako organizacije potiču kontinuirano učenje među svojim zaposlenicima?

Ključno je stvoriti kulturu učenja na način da se naglašava važnost učenja i razvoja na svim razinama organizacije kroz različite inicijative. Mi ćemo 5. mjesec u kompaniji obilježiti kao „mjesec znanja“ pa za naše zaposlenike pripremamo različite razvojne aktivnosti – razna predavanja, radionice, nagradne igre... Isto tako, važno je zaposlenicima omogućiti sudjelovanje na vanjskim edukacijama, radionicama, konferencijama kao i raznim internim razvojnim programima, kao što su interne edukacije, mentorstvo i korištenje digitalnih platformi za učenje. Osim toga, bitno je osvijestiti važnost samoučenja i činjenice da je razvoj u rukama svakog zaposlenika te da je svatko odgovoran učiti i razvijati se. Ova perspektiva je i u skladu s našim kompanijskim vodećim načelom koje glasi „Ostani znatiželjan i razvijaj se“ jer kontinuirano učenje je ključno za uspjeh u današnjem dinamičnom okruženju. Učenje i razvoj kompetencija su jedno od temeljnih postavki za veću inovativnost, prilagodljivost i uspjeh.

 

Više o temi C-level upravljanja HR-om na: CONTROLLING DAYS 2024, Strategija i transformacija, 23.-24.05.2024.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva