15. 05. 2023.
PBC (Process Based Costing) - Obračun troškova procesa

Prof. dr. sc. Sandra Janković, Dekanica, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilištu u Rijeci, u kratkom intervjuu predstavila je PBC (Process Based Costing) - Obračun troškova procesa, a o ovoj temi će detaljnije biti govora na:

14. KONTROLING KONFERENCIJA: Procesni kontroling, 26.05.2023.

 

1.Kako biste ukratko opisali što je to obračun troškova procesa?

Obračun troškova procesa je dvo-stupnjevit obračun troškova. Prvi stupanj, odnosno možemo reći prva faza obračuna troškove resursa dodjeljuje procesima, dok se u drugoj fazi troškovi procesa dodjeljuju onim troškovnim objektima, koji su i konzumirali te procese. Radi se o obračunu koji se ne koncentrira na pitanje fiksnih i varijabilnih troškova, već na troškove korištenih i neiskorištenih resursa.

 

2. Koje su najčešće koristi koje organizacija može dobiti od obračuna troškova procesa?

Među najčešće koristi ubrajaju se transparentnost – posebno u području općih troškova iz čega obično proizlaze nove mjere za racionalizaciju troškova. Pored transparentnosti tu je svakako i efikasnost budući da se troškovnim objektima dodjeljuju samo oni troškovi koji su stvarno oni i izazvali, a iz čega onda proizlazi i efikasnije planiranje i kontrola troškova, ali i tržišna orijentacija internih učinaka. Osim toga, obračun troškova procesa svakako doprinosi boljoj osnovici za donošenje strateških odluka, ali je i podloga za kontinuirano unaprjeđenje procesa.

 

3. Je li obračun troškova procesa prikladan za sve procese u organizaciji ili samo za određene?

Praksa je pokazala da je prilikom implementacije bolje krenuti samo s onim procesima gdje se očekuju najveće koristi i uštede u troškovima, a onda prema potrebi širiti implementaciju i na cijelo poslovanje. Naglasak je svakako na implementaciji u području općih troškova poslovanja.

 

4. Koliko će implementirani obračun troškova procesa i u kojoj mjeri, doprinijeti poboljšanju procesa poslovnog odlučivanja?

Istraživanja su pokazala da poduzeća koja su implementirala obračun troškova procesa prije svega raspolažu s točnijim i preciznijim kalkulacijama svojih proizvoda i usluga, svojih prodajnih kanala i tržišnih segmenata, ali i informacijama o troškovima pojedinih procesa. Ona se danas često vezuje i uz praćenje vremena izvođenja pojedinih procesa – tzv. vremenski orijentiran obračun troškova procesa, tako da se uz troškove vezuje i vrijeme izvođenja, a po potrebi i kvaliteta izvođenja. To su svakako korisne informacije za poboljšanje poslovnog odlučivanja, posebno u domeni formiranja cjenovne politike, ali i mogućnosti za eliminiranje pojedinih procesa koji ne stvaraju dodanu vrijednost.

 

5. Koji su prema Vama najvažniji koraci/ispunjeni preduvjeti za uspješan projekt obračuna troškova procesa u organizaciji?

Za uvođenje se obično predviđaju slijedeći koraci:

 • Donošenje odluke o uvođenju
 • Izrada plana uvođenja
 • Analiza djelatnosti i utvrđivanje parcijalnih procesa
 • Dodjeljivanje troškova resursa temeljem uzročnika troškova 1. stupnja
 • Utvrđivanje glavnih procesa i određivanje uzročnika troškova 2. stupnja
 • Prijenos troškova procesa na učinke – proizvode i usluge

Klučno je definirati optimalan sustav obračuna troškova koji minimizira troškove obuhvaćanja i troškove grešaka. On se temelji na činjenici, da jednostavni sustavi obračuna imaju male troškove obuhvaćanja, prezentiraju netočne cijene koštanja te tendencijalno dovode do krivih odluka i visokih troškova grešaka. Kompleksniji sustavi obračuna ponašaju se suprotno: nasuprot niskim troškovima grešaka stoje visoki troškovi obuhvaćanja. Točka u kojoj se spajaju granični troškovi poboljšanja i granična korist, odgovara optimalnom sustavu.

Nakon što je donesena odluka, prije početka uvođenja treba odgovoriti i na slijedeća pitanja:

 • treba li obračun troškova procesa biti integriran u postojeći sustav obračuna ili ga treba graditi samostalno?
 • treba li napraviti prije implementacije formalan dizajn sustava?
 • koliko sustav mora biti točan?
 • treba li sustav izvještavati samo ostvareno ili i planirano?
 • mora li sustav biti kompleksno ili jednostavno koncipiran?

Svakako se radi o kompleksnom sustavu uvođenja, prilikom kojeg je potrebno unaprijed precizno definirati sve korake.

Više o PBC (Process Based Costing) - Obračun troškova procesa na:

14. KONTROLING KONFERENCIJA: Procesni kontroling, 26.05.2023.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva