29. 05. 2023.
Kako koristiti MBO u VUCA svijetu?

Kako koristiti MBO u VUCA svijetu?


MbO (Management by Objectives) – upravljanje pomoću ciljeva - je upravljački koncept koji je već davno popularizirao Peter Drucker u svojoj knjizi Practice of Management, a prva implementacija je bila u GE- General Electricu.

S obzirom da su se uvjeti poslovanja, u odnosu na razdoblje kada je koncept predstavljen, značajno promjenili i postali znatno dinamičniji, VUCA obojeni (Volatility - promjenjivost, Uncertainty - nesigurnost, Complexity - kompleksnost, Ambiguity - dvosmislenost), često se postavlja pitanja je li MBO metoda i danas aktualna i primjenjiva? Ili su u većoj mjeri ipak primjenjivije agilne metode, kao što je primjerice OKR (Objectives and Key Results) - ciljevi i ključni rezultati?

U travnju i svibnju 2023. smo na više radionica s proaktivnim i iskusnim kolegama iz Mapei Croatia pokazali kako uspješno odrediti strateške ciljeve kroz Balanced Scorecard (BSC) matricu, kaskadirati ih pomoću MBO i SMART metode na operativnu razinu, a kasnije, kroz dinamična razdoblja koja slijede će sigurno biti zahtijevana njihova prilagodba, korištenjem primjerice OKR metode.

Hvala kolegama iz Mapei Croatia na otvorenosti za drugačije upravljačke pristupe, čime se omogućava upravljačka izvrsnost, a ujedno company and employer branding, kako za postojeće tako i nove partnere i zaposlenike.


Uskoro nastavljamo sa sljedećim koracima prema postizanju upravljačke izvrsnosti u Mapei Croatia.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva