09. 10. 2023.
Operativno planiranje u praksi

Matija Posavec, Direktor korporativnog kontrolinga i Mr. Karla Katalenac, Korporativni kontroling, u kratkom intervjuu predstavili su Operativno planiranje u praksi, a o ovoj temi će detaljnije biti govora na:

5. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Financijsko planiranje, 24. 10. 2023.

 

S obzirom na uključenost više organizacijskih jedinica u proces operativnog planiranja, gdje vidite najveće mogućnosti optimizacije odnosno ušteta u samom procesu?

Kako je upravo sam proces integriran, tj. cijela organizacija sudjeluje, najveće mogućnosti uštede jest upravo skraćivanje vremena koje se troši na planiranje, tj. vrijeme od samog početka planiranja do Business Review-a. Kvalitetno planiranje samog procesa bitno skraćuje takve elemente, kao i npr. neke predradnje planiranja, od kreiranja samog Timeline-a do nominacija Capex-a ili projekata. Vezano na to, radnje nakon samog Business Review-a treba ubrzati, to je onaj tzv. dio koji svi zovemo verzija 2 plana. Odnosno, same akcije da se v2 kreira nakon Business Review-a bi trebale biti precizne i jasne. Za to sve su nužni preduvjeti poput: centralizacija informacija, dokumentiranje procesa, automatizacija, ali i sama obuka i razvoj osoblja.

Koliko Vam se čini korisno imati detaljno dokumentirane procese operativnog planiranja?

Procesno uređenje nam daje jednostavniju smjernicu samog procesa, i ukoliko procesno definiramo svaki korak uvodimo transparentnost u sustav. Dodatno, ukoliko su procesi dokumentirani obuka novih kolega je mnogo jednostavnija i brza. Dokumentiranošću omogućavamo i održivost samog procesa.

Koja bi bila Vaša preporuka za pristup za bolju integraciju strateških i operativnih ciljeva?

Suradnja s ključnim Stakeholderima, posebice kod izrade strateških ciljeva, na način da budu takvi da mogu biti pretočeni u operativne, a posebice u godinama pred nama.

Strateški ciljevi moraju biti jasni i postavljeni na top razini. Također moraju biti dostupni zaposlenicima, tj. da svi u organizaciji razumiju strateške ciljeve i znaju sto poduzeće, a samim time i zaposlenici žele postići. Nakon tog dijela, bitan je onaj osnovni tj. bazni dio kontrolinga, a to je praćenje i mjerenje napretka, kako bismo pravovremeno mogli reagirati na potrebne prilagodbe.

Koja uloga kontrolinga u procesu operativnog planiranja Vam se čini neizostavna?

Na ovo pitanje je teško odgovoriti posebice jer se pita koja uloga. Smatram da je sam kontroling neizostavan dio cijelog procesa i isti je Process Owner planiranja u svakom poduzeću. On održava fokus organizacije na ciljevima te je odgovoran za prepoznavanje potencijalnih problema koji ugrožavaju te ciljeve. Samim analizama uloga kontrolinga je optimizacija resursa kako bi postigli zajedničke ciljeve s dostupnim resursima.

Kako vidite u budućnosti proces operativnog planiranja, imajući u vidu ubrzani razvoj i intenzivno korištenje informatičkih tehnologija?

Očekujemo razvoj preciznijih prediktivnih alata za planiranje koji imaju mogućnost korištenja vanjskih informacija, trendovi rasta gospodarstva, političko – ekonomski rizici kao i npr. informacije o samim veličinama referentnih tržišta, sezonalnost te utjecaj vremenske prognoze na prodaju itd. Sadašnji „prediktivni“ alati u samim planskim alatima uglavnom koriste povijesne podatke poduzeća te ne uzimaju vanjske faktore. Na ovaj način očekujemo kako će planeri imati mnogo više informacija te će oni više raditi Review projiciranog plana. Sam razvoj tehnologije i dobro postavljeni procesi trebali biti omogućiti skraćeno vrijeme planiranja kako bi se omogućilo brza prilagodljivost i reagiranje u stvarnom vremenu.

Više o temi Operativno planiranje u praksi na:

5. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Financijsko planiranje, 24. 10. 2023.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva