29. 03. 2022.
Misaoni postav i agilni pristup

Dr. Boris Balent je u kratkom intervjuu izložio povezanost misaonog postava i agilnog pristupa, a ovoj temi će detaljnije biti govora na:

3. MENADŽERSKA KONFERENCIJA: Agilne metode u praksi I Agile methods in practice, 31.03.2022. 

 

1. Kako biste ukratko opisali glavne principe agilnosti?

U agilnom pristupu pojedinac i interakcija (suradnja s klijentom, kolegama) stavljaju se ispred samog procesa i alata koji se koriste, dakle veći je fokus na potrebe uključenih strana u projektu, te na većoj fleksibilnosti tijekom samog procesa. Nadalje, funkcionalnost proizvoda/produkta je ispred opsežne dokumentacije, a sposobnost i brzina odgovara na promjene je uvijek ispred striktnog praćenja plana.

2. Znači li trenutačna popularnost agilnosti da ranije nije uopće bila primjenjivana?

Definitivno ne, iako pojačanu potrebu i interes za agilnim pristupom u posljednje vrijeme svakako možemo pripisati i promjenama u samom društvu i poslovanju. Naime svake godine zbog brzog tehniloškog razvoja društva, javlja se sve veća potreba za većom fleksibilnošću kako bi se organizacije i pojednici lakše i efikasnije prilagodili novim zahtjevima, novim potrebama korisnika i sl. Prije je napredak bio daleko sporiji i predvidiljiviji, a samim time je i pristup mogao biti više tradicionalniji, tj. primjenjivao se više klasični projektni menadžment (nešto fiksniji i predvidljiviji). No treba naglasiti kako je danas bitno ne pretjerati s agilnim pristupima jer projekt ne treba prilagođavati pristupu, već pristup treba prilagođavati potrebama projekta, a neki projekti i danas pokazuju veću potrebu za tradicionalnijim pristupima, bez obzira na ranije spomenute promjene.

3. Kakva je povezanost između agilnosti i misaonog postava?

Misaoni postav je zapravo svojevrsna baza agilnog pristupa budući da se radi o načinu razmišljanja koji posredno utječe na to kako pristupamo vođenju projekta. Konkretno, misaoni postav definira kako reagiramo na neuspjeh, kritiku, pogrešku, Nadalje, misaoni postav utječe na to koliko smo otvoreni za nove stvari, koliko smo spremni za izlazak iz zone komfora. Ukratko, povezan je s time hoćemo li biti više fokusirani na izbjegavanje mogućih pogrešaka / neuspjeha ili na razvoj i učenje novih stvari, tj. istraživanje novih mogućnosti i kada nismo sto posto sigurni u njihov pozitivan ishod.

4. Koji je utjecaj vrste misaonog postava i vrste menadžera?

Kao što sam naveo u prethodno postavljenom pitanju, menadžer na temelju vlastitog misaonog postava može biti više fiksan ili fleksibilan, što utječe na način na koji pristupa vođenju projekata i kako gleda na moguće izazove tijekom istog. Npr. menadžeri s dominantno fiksnim misaonim postavom skloniji su tražiti ustaljena, dobro provjerena rješenja zbog kojih mogu biti manje otvoreni za nova iskustva, učenje iz pogrešaka i generalno mogu biti manje fleksibilni u samom procesu.

5. Kako razvijati poželjan misaoni postav u svom okruženju?

Prvi korak je da uopće osvijestimo kako razmišljamo, odnosno koji misaoni postav u pojedinom trenutku kod nas ili u našem okruženju prevladava. Nadalje, možemo nastojati sagledati širu perspektivu situacije u kojoj se nalazimo, te pokušati tražite obrasce i povezanosti između naizgled nepovezanih stvari. Nastojati ne izbjegavati, već učiti iz svojih neuspjeha, te primjenjivati ono što smo naučili u svakodnevnoj praksi. Možemo mijenjati uvjerenje da moramo biti dobri u svemu što radimo, i manje se “držati” poznatog i onog što već znamo, već više istraživati i izlaziti iz svoje zone ugode. Također si više postavljati pitanja, više promišljati o mogućnostima i nastojati osvijestiti kada se nelagoda ili odustajanje javlja zbog straha od promjene ili straha od neuspjeha koji su zapravo sastavni dio svakog puta prema uspjehu.

Više o misaonom postavu i agilnom pristupu na: 3. MENADŽERSKA KONFERENCIJA: Agilne metode u praksi I Agile methods in practice, 31.03.2022.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 Novosti - Arhiva