29. 03. 2022.
Lean Management i upravljanje agilnim procesima

Pročitajte kratki intervju s Dr. Dragutinom Ledererom, koji posjeduje iznimno bogato iskustvo Lean Managementa u međunarodnim korporacijama, kao uvod u predavanje na:

3. MENADŽERSKA KONFERENCIJA: Agilne metode u praksi I Agile methods in practice, 31.03.2022.

 

1. Kako biste kratko opisali glavnu korisnost Lean Managementa u poduzeću?

Da bi se to odgovorilo, dovoljno je osvrnuti se na samu definiciju Lean Menagementa. To je sustav sa ciljem da se rješavanjem rasipanja u procesima dostigne i postigne izvrsnost u udovoljenju zahtjeva kupca.

To je sustav koji započinje od glasa/želje kupca (eng. VOC - Voice of Customer) nastojeći kontinuirano aktivno poboljšati kvalitetu proizvoda/usluge, vrijeme izrade/isporuke, troškove i razvoj.

Na tom putu on pruža i stavlja na raspolaganje neophodno potrebne alate i procese koji, aktivno uključujući sve zaposlenike, omogućuju fokus na želje kupca, te ovisno o tome, na posebne poslovne ciljeve.

Dakle najkraće rečeno, Lean Management nam pomaže udovoljenju našeg osnovnog cilja u poduzeću, a to je udovoljavanje zahtjeva kupca uz najmanju upotrebu resursa.

2. Je li po Vama agilnost samo trenutačno popularna tema ili vidite njen značajan potencijal i u budućnosti?

Agilnost definitivno nije trenutačno popularna tema. Ja bih rekao da je došlo do jednog popularnog, i možda bolje prihvatljivog i razumljivijeg naziva, uz dakako određena nova i proširena gledanja, već dugo poznate tematike iz područja Lean Managementa. Upravo zbog toga mislim da agilnost kao filozofija poslovanja ima svoj značajan potencijal i u budućnosti.

3.  Imate li prijedlog kako osvijestiti organizacije o važnosti primjene Lean Managementa i agilnih metoda?

Dakako, jednom riječju: edukacijom. Da bi se organizacije osvijestile o važnosti, a time i o nužnoj potrebi primjene Lean Managementa i agilnih metoda, a sve u cilju postizanja World Class Excellence, vrhunske konkurentnosti na tržištu i opstojnosti odnosno rasta poduzeća, potrebno je prvo: upoznati se detaljno sa mogućnostima i prednostima uvođenja Lean Managementa, drugo: uvjeriti se u učinkovitost Lean transformacije poduzeća na dobrim primjerima iz prakse te treće: stjecati vlastitu praksu i na vlastitim primjerima potvrđivati važnost primjene Leana. Po meni, u sva tri koraka radi se o kontinuiranoj i stupnjevanoj edukaciji, što je „Poslovna učinkovitost“ vrlo dobro osmislila kroz prvi i drugi korak putem „Lean Akademije“ i nastavno na praktičnoj primjeni kroz Kaizene u organizacijama.

4. Koja je glavna poveznica između Lean Managementa i agilnosti?

Lean Management je kultura promjene u kojoj se promjena prihvaća kao standard. Po Lean Managementu promjena nema alternative. On pruža alate za (brzu) promjenu, Kaizene (Kaizen - promjena ka boljem), kojima naše procese činimo "mršavima" i time agilnima. Potrebno je naglasiti da svi Lean alati zadovoljavaju elemente agilnosti, koji su (prema „Kvalitativnoj studiji Sveučilišta primijenjenih znanosti, Pforzheim): 1.brzina, 2. prilagodljivost, 3. usmjerenost na kupca i 4. agilni način razmišljanja.

5. Koji su glavni preduvjeti za primjenu Lean Managementa i agilnosti u poslovnoj praksi?

Lean Management kao i agilnost je živi sustav - promjene se događaju samo aktivnim radom i mijenjanjem. Ne postoji knjiga kroz koju se može naučiti onoliko koliko se može naučiti radeći. Najvažniji aspekt održavanja trajnog uspjeha i operativne izvrsnosti je shvatiti da je način razmišljanja presudan za uspjeh i da se on kao takav mora transformirati te ugraditi u način života i djelovanja! Lean i agilnost se ne temelji na alatima, već na razmišljanju i procesu.

Zbog toga je to ujedno i preduvjet za uspješnu primjenu Lean Managementa i agilnosti u poslovnoj praksi.

Lean Tools, kao što sama sintagma kaže, samo su alati koji nam pomažu u transformaciji vitkih, mršavih i agilnih struktura i procesa pri izradi proizvoda, bez obzira da li se radi o realizaciji proizvoda kao robe ili o uslugama. Oni su prijeko potrebni, ali bez ljudi ne mogu postići nikakve rezultate.

Dobro i učinkovito poslovanje vođeno je kroz menadžere. Stoga se prije proizvoda moraju „proizvoditi“ ljudi. Dakle voditelji moraju prvi razviti i prihvatiti "Lean state of mind" da bi to mogli dalje prenijeti na sve zaposlenike i promijeniti način razmišljanja koji će promijeniti način djelovanja, a ono dovesti do promijenjenih (boljih) rezultata.

O primjerima primjene Lean Managementa u međunarodnim poduzećima saznajte na: 3. MENADŽERSKA KONFERENCIJA: Agilne metode u praksi I Agile methods in practice, 31.03.2022.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
Prethodna objava
  Design Thinking
Sve objave
 Novosti
 Novosti - Arhiva