03. 05. 2024.
Korporativna strategija u praksi

Marko Kufrin, Izvršni direktor korporativne strategije i novog rasta, Atlantic Grupau kratkom intervjuu predstavio je Korporativnu strategiju u praksi, a o navedenoj temi će detaljnije biti govora na: CONTROLLING DAYS 2024, Strategija i transformacija, 23.-24.05.2024.

 

Kako organizacije razvijaju i implementiraju korporativnu strategiju u praksi, uzimajući u obzir dinamično poslovno okruženje?

Ambicije kompanija u industriji robe široke potrošnje suočavaju se sa značajnim promjenama, kako s onima koje su industrijske specifične tako i onima koje dolaze iz geopolitičkog okruženja: inflacija, pad kupovne moći, nedostatak radne snage, neizvjesnost u osiguravanju lanca opskrbe, porast privatnih robnih marki, promjena odnosa i očekivanja zaposlenih prema načinu rada, digitalizacija operativnih procesa, nova zakonska ograničenja itd. Sve te promjene iziskuju prilagodbu kompanija te u skladu s time (re)definiranje i korporativne strategije. Važno je i u tim situacijama prepoznati koje su snage kompanije koje se mogu iskoristiti da bi se postigli strateški ciljevi i kontinuirano imati na umu što u dugom roku želimo ostvariti. Zbog promjena u okruženju ćemo potencijalno raditi drugačije strateške izbore, no sami dugoročni ciljevi će se rijetko mijenjati.
 

Koji su ključni faktori uspjeha u izradi korporativne strategije i kako se ti faktori mogu primijeniti na različite industrije i veličine organizacija?

Ključni faktori uspjeha u izradi korporativne strategije su selektivnost i interna konzistentnost. Oba faktora iako naizgled jednostavna, no u praksi znaju predstavljati izazov jer strateški izbori podrazumijevaju i to da neki segment poslovanja u sljedećem ciklusu neće biti prioritet.

Što se tiče same implementacije strategije, iznimno je važno spuštanje iste kroz organizaciju. Bez obzira na industriju ili veličinu organizacije, važno je kontinuirano komunicirati korporativnu strategiju kroz sve razine organizacije te tražiti način kako svaka funkcija i/ili odjel može implementirati strategiju u svoju svakodnevicu.
 

Kako korporativna strategija može biti prilagođena kako bi se iskoristile prilike za rast, izgradila konkurentska prednost i osigurala održiva poslovna performansa?

Strategija je onoliko dobra koliko nam omogućuje u trenutku gledanja jasan put prema ostvarenju postavljenih ciljeva. Ona ne mora donositi sjajne rezultate u trenutku u kojem se nalazimo, ali i u takvom trenutku mora pružati uvjerljivu perspektivu kako dugoročno do njih doći.
 

Kako se korporativna strategija može integrirati s funkcijama poput financija, ljudskih resursa, operacija i marketinga kako bi se postigli sinergijski učinci i ostvarili ciljevi organizacije?

Unutar svakog odjeljenja i/ili funkcije u kompaniji potrebno je primarno postići zajedničko razumijevanje korporativne strategije, zatim vidjeti koja je njihova uloga u njoj te kroz različite inicijative i projekte unutar odjeljenja, ali i međufunkcijski podržati implementaciju iste.

 

Kako organizacije mogu uskladiti korporativnu strategiju s društveno odgovornim poslovanjem i etičkim načelima, te kako to može utjecati na njihovu reputaciju i dugoročnu održivost?

Kompanija to može učiniti postavljanjem društveno odgovornog poslovanja i etičkih načela kao zasebnog strateškog cilja kompanije ili prožimanjem istih kroz druge strateške ciljeve. U ovom drugom načinu važno je da prilikom definiranja strateških ciljeva pazimo da izvedba istih uistinu reflektira ESG načela.

 

Više o temi Korporativna strategija u praksi na: CONTROLLING DAYS 2024, Strategija i transformacija, 23.-24.05.2024.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva