11. 10. 2022.
Integracija ESG kriterija u poslovanje: 7 ključnih čimbenika uspjeha

Vali Marszalek je direktorica ESG odjela u Mazarsu koja nam je u kratkom intervjuu predstavila Integraciju ESG kriterija u poslovanju: 7 ključnih čimbenika uspjeha, a detaljnije o temi će govoriti na:

4. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Green Finance, 25.10.2022. 

 

1. Zašto je po Vama važno da poduzeća uvrste ESG kriterije u svoje poslovanje?

Poduzeća se danas susreću s rastućim očekivanjima društva, zaposlenika, kupaca, potrošača i investitora koji sve više ističu važnost pitanja okolišne i društvene održivosti, a zbog kojih su poduzeća primorana upoznati bolje svoju okolinu u kojoj posluju, znati jasno objasniti okolišni i društveni utjecaj svojih proizvoda i usluga kao i što taj utjecaj znači u smislu rizika za samo poslovanje poduzeća. Povećana svijest o implikacijama klimatskih promjena i gorućim društvenim pitanjima prisiljavaju danas poduzeća da se proaktivno pozabave ovim problemima kako bi ne samo ublažili rizike, već i iskoristili nove prilike te stvorili trajne vrijednosti ne samo u korist dioničara već i unutarnjih i vanjskih dionika, te društva u cjelini. Kako se regulatorni zahtjevi za izvješćivanjem povećavaju, vodstvo poduzeća svih veličina i u svim industrijama primorano je baviti se ovim pitanjima na strateškom i operativnom nivou.

2. Kojih je to 7 ključnih čimbenika uspjeha za integraciju ESG-a u poslovanje?

Učinkovito rješavanje pitanja održivosti uključuje ponovno promišljanje korporativnih struktura, procesa te mjerenje učinkovitosti. U Mazarsu smo definirali 7 ključnih čimbenika uspjeha za integraciju ESG kriterija u poslovanje o kojima ću pričati na konferenciji 25. listopada a koji se odnose na novi tip vodstva koji poslovanje vodi sa svrhom, orijentirano na sve dionike, s jakom organizacijskom kulturom održivosti i s pristupom kroz učenje. Integracija ESG-ja i održivosti u poslovanje je putovanje, nijedan poslovni model se ne može promijeniti preko noći, zbog čega vodstvo poduzeća mora biti svim srcem predano postizanju održivog uspjeha i uspostavljanju odgovarajuće strukture koja će omogućiti postizanje tog cilja. Snažan naglasak mora biti na dvosmjernom dijalogu s dionicima i dioničarima, uz jasno artikuliranje kulture i vrijednosti organizacije.

3. Koje su glavne poslovne koristi od implementacije ESG koncepta u poduzećima?

ESG kriterijima je potrebno pristupiti kao razlikovnoj strateškoj konkurentskoj prednosti za dugoročno stvaranje održive vrijednosti. Proaktivni pristup održivosti može povećati konkurentsku prednost kroz sposobnost zapošljavanja i zadržavanja talentiranih zaposlenika, korporativni ugled, zadovoljstvo klijenata i potrošača te lojalnost brandu. Ovo također doprinosi financijskom učinku kroz veće marže i povećanje potencijala za stvaranje vrijednosti putem razvoja održivih procesa, proizvoda i usluga. Dodatne financijske pogodnosti odnose se na smanjenje operativnih troškova zahvaljujući smanjenju rasipanja sirovina i logističke neučinkovitosti.

4. Koji su glavni izazovi i rizici za uspješnu implementaciju ESG-a?

Generalno rizike povezane s ESG možemo podijeliti na fizičke i tranzicijske, ili one koji se odnose na fizičke učinke klimatskih promjena i one povezane s tranzicijom na niskougljično gospodarstvo. Fizički rizici uključuju povećanu učestalost i ozbiljnost ekstremnih vremenskih događaja kao što su požari, cikloni, uragani, poplave. Tranzicijske rizike možemo podijeliti na zakonske rizike, rizike koje donosi prijelaz na nove tehnologije, tržišne rizike poput povećanja cijena sirovina ili promjene ponašanja kupaca, i reputacijske rizike. S obzirom na transverzalnu prirodu ESG-a, a posebno rizika povezanih s klimom, ključno je da se ovi rizici razmatraju u kontekstu i kao dio temeljnog poslovanja, a ne kao rizik, izazov ili projekt koji treba zasebno rješavati. Stoga je upravljanje tim rizicima, njihov odraz u poslovnoj strategiji te kontinuirano izvješćivanje od ključne važnosti.

5. Kako u budućnosti vidite značaj ESG-a u poduzećima?

U budućnosti vidim da ono što se danas još uvijek cijeni iznad svega – profit – više neće biti zlatni standard uspjeha poduzeća, te očekujem da će ESG vrlo brzo biti prepoznat kao okvir za ponovno stvaranje vrijednosti, vrijednosti koje idu izvan financijskih rezultata. Održivost je putovanje. To nije krajnja točka koju jednom konačno dosegnete i odjednom ste "održivi". To je tranzicijski put usklađivanja svrhe, strategije i poslovnog modela poduzeća s prirodom, ljudima i zajednicom u kojoj posluje. Cilj je kontinuirano učenje i usavršavanje te postavljanje i na kraju postizanje ambicioznih ali dostižnih ciljeva. Upravo zbog toga su ecoDa i Mazars izradili praktični vodič za najviši menadžment o kojem ću više na konferenciji a koji objašnjava zašto ESG nije tek vježba usklađenosti ili neka marketinški vođena inicijativa, te adresira konkretne korake koje bi vodstvo trebalo poduzeti kako bi ugradilo ESG kriterije u poslovanje.

Više o Integracija ESG kriterija u poslovanje: 7 ključnih čimbenika uspjeha na:

4. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Green Finance, 25.10.2022. 

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva