12. 10. 2022.
Održivost i ESG izvještavanje u Podravci

Ines Ignjatović, direktorica sektora za Strateški razvoj poslovanja i Irena Ivanković, voditeljica odjela za Odnose s Investitorima u kratkom intervjuu predstavile su nam Održivost i ESG izvještavanje u Podravci, a detaljnije o temi će govoriti na:

4. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Green Finance, 25.10.2022. 

 

1. Kako Vi u Podravci gledate na važnost upravljanja održivosti?

Podravka je tijekom 2021.  pokrenula niz projekata koji su dio petogodišnje strategije Grupe te ih kontinuirano provodi i nastavlja i tijekom 2022. godine. Dio spomenutih projekata usmjeren je upravo na upravljanje održivosti. Posvećenost društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju očituje se, između ostalog, uvođenjem novog sektora Poslovna održivost i zelena transformacija, koji se bavi  utjecajem zelenih politika, upravljanjem projektima koji se financiraju iz europskih sredstava te unapređivanjem poslovnih procesa i korporativnog upravljanja.

2. Iz Vašeg iskustva, kako mislite da bi bilo najbolje u poduzećima započeti s implementacijom sustava za upravljanje održivosti?

Za početak, svaka organizacija bi trebala napraviti analizu i utvrditi gdje se nalazi po pitanju održivosti, gdje svojim djelovanjem može dati najveći doprinos održivom razvoju. Sustav upravljanja održivosti je multidisciplinaran, tj. sveobuhvatan što znači da u sustav trebaju biti uključene sve cjeline kompanije. Svaka cjelina, sukladno mogućnostima, treba doprinositi ostvarenju ciljeva povezanih s održivosti  koji su definirani strategijom održivog razvoja. Ti ciljevi bi trebali biti jednostavni, mjerljivi i ostvarivi, ali i ambiciozni u smislu da se neće ostvariti po inerciji poslovanja. Bitno je i educirati zaposlenike, osvijestiti ih zašto se nešto radi te kako svatko od nas doprinosi ostvarenju zadanih ciljeva. 

3. Koliko je po Vama važno redovito ispodgodišnje mjerenje KPI-eva održivosti i upravljanje njima?

Ispodgodišnje mjerenje KPI-eva je vrlo važno za kontinuirao praćenje  i upravljanje svakim KPI-em pa tako i onima iz područja održivosti. Trenutni trendovi u području korporativne održivosti i izvještavanja idu u smjeru uspostavljanja jasnih kriterija i standarda što će uvelike olakšati kompanijama upravljanje KPI-evima i njihovo mjerenje. Jednako kao i za financijsko izvještavanje, i za nefinancijsko izvještavanje je važno uspostaviti kvalitetan i transparentan sustav izvještavanja koji omogućuje kontinuirano praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva.

4. Kako dodijeliti ESG ciljeve zaposlenicima i motivirati ih na ostvarenje istih?

Dodjeljivanje ESG ciljeva zaposlenicima je nužnost jer bez angažmana zaposlenika ni kompanija ne može ostvarivati KPI-eve koje je sama sebi postavila u strategiji održivog razvoja. Za postizanje željenih rezultata ključno je i educiranje zaposlenika o održivosti i temama koje su s time povezane. Održivi razvoj je sveobuhvatan što znači da prodire u sve segmente poslovanja i utječe na sve zaposlenike, stoga svaka karika u tom lancu ima svoju važnost i treba dati svoj doprinos u ostvarenju ciljeva. Naravno, u praksi je to složen proces za koji treba vremena, a svemu zapravo prethodi definiranje ciljeva kroz strategiju održivog razvoja.

5. Kako vidite budućnost ESG izvještavanja?

Podravka je uvrštena na Vodeće tržište Zagrebačke burze čime se obvezala na najviši stupanj transparentnosti u izvještavanju. I u tom području djelujemo prilično proaktivno. Primjerice, izradili smo ESG izvještaj u sklopu Godišnjeg izvješća iako za to ne postoji regulatorna. To nam je omogućilo dobru startnu poziciju za CSRD regulativu koja kreće s primjenom 2024. Puno smo se educirali po pitanju ESG-a, kriterija i standarda izvještavanja, što nam je omogućilo da uspješno savladamo početne izazove. Nova CSRD regulativa će nama izdavateljima donijeti nove obveze u smislu obujma izvještavanja o održivosti, a veseli nas da će biti definirani kriteriji izvještavanja što će doprinijeti usporedivosti objavljenih podataka među kompanijama. Nova regulativa će doprinijeti  da informacije koje financijske institucije trebaju i javno objavljeni podaci budu usklađeni. Očekujemo da će u narednom razdoblju biti još mnogo promjena na području ESG izvještavanja s obzirom da je intencija regulatora da se nefinancijsko izvještavanje po važnosti izjednači s financijskim te će postojati obveza revidiranja nefinancijskih izvještaja. Regulatorne izmjene i zahtjevi će od kompanija zahtijevati dodatne financijske i ljudske resurse, ali i specifična znanja, stoga će budućnost ESG izvještavanja zasigurno podrazumijevati i daljnju edukaciju u tom području.

Više o Održivosti i ESG izvještavanju u Podravci na:

4. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Green Finance, 25.10.2022. 

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva