11. 08. 2021.
[DOWNLOAD] Poslovne simulacijske igre

U ovom radu predstavljen je osnovni koncept poslovnih simulacijskih igara te prednosti koje se njihovom primjenom ostvaruju u odnosu na klasične metode menadžerske edukacije. Dan je sažeti prikaz načina funkcioniranja na primjeru popularne poslovne simulacije Capstone.

Igra kao način učenja

Od psihologa koji se bave razvojem djeteta sigurno ćemo čuti da je igra primarni način učenja djeteta o sebi, drugima i okolini. Gledajući dokumentarce o životinjama i njihovom načinu života, bit ćemo poučeni da je kod nekih vrsta igra mladunčadi ključna za usvajanje vještina neophodnih za preživljavanje nakon što se u svijet otisnu sami. Ako poduzeće ili poduzetnički poduhvat promatramo kao organizam u razvoju (koji usput povremeno mora i ratovati), analogijom možemo pretpostaviti kako bi bilo dobro da poduzetnici i budući menadžeri svoje vještine upravljanja poduzećem, između ostalog stječu i kroz poslovne simulacijske igre.

Simulacije su se prvotno pojavile kao sredstvo učenja u djelatnostima u kojima posljedice pogrešnih odluka ili postupaka, osim velikih materijalnih šteta, mogu biti i ljudske žrtve, primjerice u obuci vojnika, pilota, obuci za upravljanje složenim sustavima ili postrojenjima.

U okolnostima stalnog povećavanja dinamičnosti i složenosti poslovanja, za poduzeća na tržištu postaje sve teže izbjegavati pogrešne, a donositi dobre odluke. Cijena loših odluka se pritom kontinuirano povećava, odnosno njihove posljedice je sve teže ispravljati. Stoga je razumljiv rast popularnosti poslovnih simulacijskih igara u studijima menadžmenta, ali i u raznim oblicima cjeloživotnog obrazovanja menadžera. Popularnosti je svakako pridonio i razvoj informacijske tehnologije jer ih je učinio široko dostupnima. Poslovne simulacijske igre omogućavaju menadžerima da vještine upravljanja poduzećem steknu, provjere i izbruse u dovoljno realističnom, ali ipak sigurnom okruženju, u kojemu su kao sudionici zaštićeni od ozbiljnih posljedica svojih pogrešnih odluka ili nedovoljno razrađenih poteza.

Što su poslovne simulacijske igre?

Prema Greco, Baldissin i Nonino (2013.), simulacija je praktična reprezentacija stvarnosti. Može se raditi o apstraktnom, pojednostavljenom ili ubrzanom modelu nekog procesa koji treba imati relevantnu sličnost u ponašanju s izvornim sustavom. Simulacijska igra kombinira obilježja igre (natjecanje, suradnja, pravila, sudionici, uloge) s obilježjima simulacije (inkorporiranje najvažnijih obilježja stvarnosti).

Poslovna simulacijska igra je najčešće uobličena kao interaktivna web platforma i predstavlja komercijalan proizvod namijenjen edukaciji studenata i menadžera. Kroz tržišno nadmetanje virtualnih poduzeća, timovi studenata ili menadžera produbljuju, usavršavaju i integriraju stečena i stječu nova operativna znanja o ključnim segmentima poslovanja. Kao i u stvarnom životu, osim dobrog planiranja svojih akcija, potrebno je dobro procjenjivati moguće poteze suparničkih timova.

Na tržištu postoji velik broj simulacija razvijenih za poslovnu edukaciju. Dio njih je koncipiran tako da nastoji pokriti cjelokupno poslovanje poduzeća, dok su neke specijalizirane za određene poslovne funkcije (poput marketinga, proizvodnje, upravljanja lancem opskrbe) ili za razvoj specifičnih vještina poput upravljanja projektima.

[DOWNLOAD] Članak je objavljen u 18. broju časopisa "Kontroling, financije i menadžment" s temom Upravljanje troškovima, a cijeli članak možete preuzeti ovdje.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 

Ispunite svoje kontaktne podatke i dobit ćete link za preuzimanje dokumenta.

 

* Napomena: preuzimanjem dokumenta pristajete na primanje stručnih obavijesti iz područja kontrolinga, financija i menadžmenta, a odjavu za primanje možete napraviti u bilo kojem trenutku.
 
 
 Novosti - Arhiva