Ivana Pavić

Dr. sc. Ivana Pavić je doktorirala na Ekonomskom sveučilištu u Zagrebu gdje je završila i diplomski studij, smjer "Računovodstvo" te Specijalistički poslijediplomski studij "Računovodstvo i porezi". Tijekom studija dodatno se usavršavala na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Ljubljani, doktorskoj radionici "Networking for Doctoral Researches" i Harvard Business Publishing, primjena metode slučaja u nastavnom procesu u Francuskoj. Od 2010. godine je ovlašteni interni revizor, a od 2016. je član Uredničkog odbora za časopis Računovostvo i financije. Surađivala je na brojnim projektima, od kojih su neki: Izgradnja hrvatskog računovodstvenog nazivlja, Analiza utjecaja računovodstvenih procjena na vrednovanje biološke imovine i dugotrajne imovine namijenjene prodaji, Harmonizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća.

 
Prethodna objava
  Sandra Uzelac
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Miroslav Varga