Sandra Uzelac

Sandra Uzelac, univ.spec.oec diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 1994. godine, smjer Organizacija i upravljanje. Odmah nakon diplome zapošljava se u Viktoru Lencu te prve tri godine  stječe iskustvo vezano uz plaće i ekonomiku rada. Narednih sedam godina prolazi gotovo sve faze u računovodstvenom i financijskom poslovanju, s najvećim fokusom na poslovima planiranja i analize. 2004. godine imenovana je rukovoditeljem financijskog sektora, a u travnju 2008. i članom Uprave uz obavljanje funkcije i glavnog financijskog direktora.  Tijekom svih godina pohađa više specijalističkih seminara i usavršavanja, uključivo i edukacije za sustave upravljanja kvalitetom, a 2013. godine završava poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci i stječe zvanje sveučilišne specijalistice kontrolinga.  U svojih 25 godina rada u Lencu dobro je upoznala probleme i izazove s kojima se Lenac suočava pa nastoji proaktivnim stavom pitanja financija, računovodstva i kontrolinga prilagoditi vrlo zahtjevnom poslovnom modelu Lenca

 
 
Prethodna objava
  Nenad Bakić
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Ivana Pavić