Miroslav Varga

Miroslav Varga jedan je od nekolicine GCT - Google Certified Trainer u Google Adriatics regiji. Nositelj je svih Google Ads i GAIQ certifikata. Apslovirao je dva poslijediplomska studija, a računala i internet fascinirali su ga od kada se s njima susreo. Tu fascinaciju pokušava prenijeti polaznicima, ali ne nametljivo ili 'geekovski', već vrlo dinamično, zanimljivo i s umjerenom dozom humora. Jedan je od najnagrađivanih predavača i stručnjaka iz područja internet marketinga.

 
Prethodna objava
  Ivana Pavić
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Hrvoje Gabelica