7. KONTROLING KONFERENCIJA 

"NAJNOVIJI TRENDOVI U KONTROLINGU" 

THE WESTIN ZAGREB

08.06.2016., ZAGREB

7. kontroling konferencija: Najnoviji trendovi u kontrolingu održana je 08.06.2016. u Westinu Zagreb, a na kojoj je sudjelovalo gotovo 200 sudionika.  

Kontroling predstavlja iznimno značajnu funkciju podrške menadžmentu pri upravljanju poslovanjem poduzeća.

Da bi kontroling uspješno obavljao svoju zadaću u poslovnoj praksi, kontroling i menadžment moraju poznavati najnovije trendove u kontrolingu i primjenjivati suvremena znanja iz kontrolinga.

Najnoviji trendovi u kontrolingu su:

Izvrsnost kontrolinga – funkcija, kompetencija, sadržaja i procesa
Stvaranje dodane vrijednosti – kroz transparentnost i komunikaciju
Kontroling standardi u poslovnoj praksi – poznavanje i inteziviranje korištenja
Kvaliteta podataka u kontrolingu – preduvjet za kvalitetne procese u kontrolingu
Učinkovito upravljanje poslovnim rezultatom – kaskadiranje i upravljanje poslovnim ciljevima
Upravljanje rizicima – važnost razvoja procesa u poslovnoj praksi kontrolinga
Outsourcing procesa u kontrolingu – alternativni organizacijski oblici kontrolinga
Nove tehnologije za prikupljanje i analizu podataka – analitika velikih podataka, prediktivna analitika i dr.


Cilj ove konferencije je bio na temelju:


• izlaganja renomiranih domaćih i inozemnih stručnjaka iz poslovne prakse te
• radova u knjizi „KONTROLING U PRAKSI – Najnoviji trendovi u kontrolingu“


dati praktične preporuke, kako bi se poboljšala postojeća razina poznavanja najnovijih trendova u kontrolingu i olakšala primjena suvremenih znanja iz kontrolinga u praksi.

 
08:30 - 09:00   Registracija sudionika
 
 
09:00 - 09:10   Otvaranje konferencije
 
 
09:10 - 10:00   Controlling & Finance Excellence - Become a World Class Controlling Organization!

Keynote Speaker, Manager from a global operated OEM based in Germany

 • Process for Establishing a World-Class Controling Organization
 • Monitor Controlling & Finance Performance Measures with the Scorecard
 • Role of Controlling as a Valued Business Partner
 
 
10:00 - 10:30   Kontroling – komunikacija dodane vrijednosti za menadžment

mr. sc. Hrvoje Patajac, Direktor kontrolinga, Adris grupa d.d.

 • Kvaliteta komunikacije je ključna za uspjeh kontroling procesa
 • Razumijevanje konteksta donošenja odluka kao i ciljne skupine s kojom se komunicira, pomaže oblikovanju poruka
 • Razvoj alata olakšava komunikaciju i vizualizaciju, ali cilj uvijek ostaje isti
 • Ispričati priču koja će biti razumljiva, sažeta, vjerodostojna i ponuditi rješenje za upravljačke probleme
 
 
10:30 - 10:50   Pauza za kavu
 
 
10:50 - 11:10   Kontroling standardi u poslovnoj praksi – poznavanje i inteziviranje korištenja

dr. sc. Mladen Meter, Direktor, Konzultant za kontroling i financije, Certified Controller, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 • Sadržaj IGC kontroling standarda
 • Poznavanje i korištenje IGC kontroling standarda u poslovnoj praksi
 • Ciljevi projekta IGC-a za unapređenje kontroling standarda za Hrvatsku
 
 
11:10 - 11:30   Model kompetencija kontrolera – primjena u praksi

dr. sc. Mladen Meter, Direktor, Konzultant za kontroling i financije, Certified Controller, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 

mr. spec. Tanja Pureta, prof. psih., Direktorica, Ramiro d.o.o. za poslovno savjetovanje

 • Postavke modela kompetencija i primjenjivost u praksi
 • Stručne kompetencije
 • Socijalne, osobne i konceputalne kompetencije
 
 
11:30 - 11:50   Kvaliteta podataka u kontrolingu – preduvjet za kvalitetne procese u kontrolingu – primjena u praksi

Luka Babić, Kontroling, Croatia osiguranje d.d.

 • Kvalitetni i pravodobni podaci – ključni za analizu poslovanja i donošenje odluka
 • Osiguranje kvalitete podataka kao zadaća cijele organizacije
 • Sustav odgovornosti i dobro uspostavljene kontrole smanjuju vjerojatnost greške
 
 
11:50 - 12:10   IBCS – od transparentnosti do konkurentnosti – primjer iz prakse

Mihaela Premor Andrijanić, Voditeljica financija, Certified Controller, Hrvatski ured za osiguranje

 • 10 glavnih standarda za poslovnu komunikaciju
 • Vizualizacija – transparentnost - konkurentnost
 • Primjeri IBCS izvještaja u Hrvatskom uredu za osiguranje
 
 
12:10 - 12:30   BSC – instrument za upravljanje ciljevima i rezultatom – primjer iz prakse

mr. sc. Adisa Mujkić, Pomoćnica direktora, Partner mikrokreditna fondacija

 • Definiranje organizacijskih ciljeva kroz proces poslovnog planiranja
 • Tehnika kaskadiranja ciljeva preko procesa i funkcija do radnog mjesta
 • Primjer kaskadiranja ciljeva u Partner mikrokreditnoj fondaciji
 
 
12:30 - 13:30   Pauza za ručak
 
 
13:30 - 13:50   Upravljanje rizicima – nova važna zadaća kontrolinga

mr. sc. Hrvoje Mijić, Stručnjak za upravljanje rizicima, Veneto Banka d.d.

 • Cjelovito upravljanje rizicima (ERM)
 • Profil rizičnosti
 • Metode mjerenja odnosno procjene razine rizika
 • Ovladavanje rizicima i kontrola rizika
 
 
13:50 - 14:10   Izvrsnost kontrolinga – funkcija, kompetencija, sadržaja i procesa – primjer iz prakse

mr. sc. Egle Peršić, Voditelj kontrolinga za destinacije Rabac i Krk, Valamar Riviera d.d.

 • Organizacija funkcije, kompetencija, sadržaja i procesa kontrolinga
 • Korištenje internih kontroling standarda u Valamar Rivijeri
 

Mario Jurić, Voditelj Odjela poslovnih rješenja, Megatrend poslovna rješenja d.o.o.

 • Organizacija i provedba projekta IT/BI integracije zahtjeva kontrolinga
 
 
14:10 - 14:30   Excel 2016 – najdraži alat kontrolera

mr. sc. Dušan Banović, Investicijski menadžer, Prosperus invest d.o.o.

 • Novosti u radu sa programom
 • Najnovije grafičke mogućnosti prikaza podataka
 • Napredna analiza podataka
 • Demonstracija praktičnih primjera
 
 
14:30 - 14:50   Big Data i prediktivna analitika - pokretači transformacije kontrolinga

Slađana Krpić, dipl. oec., Direktorica konzaltinga za peformance management, Poslovna inteligencija d.o.o.

 • Što je big data iz perspektive kontrolera
 • Na koji način big data i prediktivna analitika utječu na procese kontrolinga
 • Koje se nove prilike u kontrolinškim procesima otvaraju pod utjecajem ovih novih analitičkih trendova
 • Imaju li kontroleri najveći potencijal za zanimanje budućnosti, tj. data scientiste?
 
 
14:50 - 15:10   Implementacija projekta upravljanja prihodima u Heinekenu

Luka Šomen, MBA, Senior Commercial Controller, Heineken Hrvatska d.o.o.

 • Definiranje strategije i postavljanje ciljeva
 • Implementacija projekta u 2 faze
 • Ključni stupovi provedbe
 • Ključne isporuke
 
 
15:10 - 15:30   Pauza za kavu
 
 
15:30 - 16:30   OKRUGLI STOL: Najnoviji trendovi u kontrolingu

MODERATOR OKRUGLOG STOLA: Siniša Resanović, FCCA, Izvršni direktor korporativnog kontrolinga Atlantic Grupe d.d.

 

Sudionici okruglog stola

mr. sc. Luka Matošić, MBA, Član Uprave, UNIQA osiguranje d.d.

 

Ivana Radman, dipl. oec., Direktorica kontrolinga, Erste & Steiermärkische Bank d.d.

 

Elizabeta Sever, Direktorica Dallmayr Vending d.o.o. k.d.

 

Ivan Cvitan, dipl. oec., Izvršni direktor Kontrole rizika, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

 

mr. sc. Tanja Gortan, Rukovoditeljica kontrolinga, Uljanik d.d.

 

Branka Poklečki, Finance Controlling Manager South Central Europe, Mondelēz International

 
 
16:30   Zatvaranje konferencije
 
 
* Sva polja su obavezna
 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Hrvoje Patajac
 

mr. sc. Hrvoje Patajac je direktor kontrolinga Adris grupe. Glavni zadatak mu je implementacija kontrolinga na razini grupe te podrška taktičkom i strateškom odlučivanju. U Adrisov tim došao je 2003., a prije toga radio je u Nexe Grupi i zagrebačkoj Farmaciji na poslovima voditelja kontrolinga. Prvo radno iskustvo vezano mu je za IT sektor i tvrtku MIPS gdje je radio na brojnim razvojnim projektima. Član je nadzornog odbora u nekoliko tvrtki: Adris grupa d.d. Rovinj, Cromaris d.d. Zadar, Opresa d.d. Sarajevo, Tisak d.d., Zagreb. Diplomirao je 1995. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Završio je studij poslovnog upravljanja Diploma Study in Management na istom fakultetu. Magistrirao je 2002. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru ”Financije poduzeća”.

Tanja Pureta
 

mr. spec. Tanja Pureta, prof. psih. je magistrica psihologije, specijalistica organizacijske i industrijske psihologije (Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), certificirana NLP trenerica i HNLP coach (individualno savjetovanje). Nositeljica je brojnih certifikata poslovnih treninga pohađanih u zemlji i inozemstvu (područja organizacije, upravljanja ljudskim resursima, menadžmenta i marketinga). Od 2002. vlasnica je i direktorica poduzeća "Ramiro", koje se bavi pružanjem konzultantskih usluga na području upravljanja ljudskim resursima i organizacijskim razvojem (odabir kadrova, procjena zaposlenika u razvojne svrhe), usavršavanja poslovnih vještina (komunikacijske vještine, vještine rukovođenja, vještine za kreativno rješavanje problema, razvoj emocionalne inteligencije i sl.) te savjetovanja u unapređenju uspješnosti poslovanja organizacije (teambuilding aktivnosti, procjena i usavršavanje menadžmenta, individualno savjetovanje i usavršavanje, medijacija, facilitacija).

Luka Babić
 

Luka Babić vodi kontroling u Croatia osiguranju. Društvu se priključio 2013. godine, a prije toga je radio kao konzultant u međunarodnoj konzultantsko revizorskoj kući Deloitte. Tamo je bio fokusiran na financijsko savjetovanje u području restrukturiranja, poslovnih analiza te spajanja i akvizacija. Završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te se do danas kontinuirano usavršava putem edukacija u Hrvatskoj i inozemstvu.

Mihaela Premor Andrijanić
 

Mihaela Premor Andrijanić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine, a stručno usavršavanje nastavlja kroz niz specijalističkih edukacija iz područja osiguranja, financija i kontrolinga. 2015. je završila Kontroling akademiju te postala Certificirani kontroler (International Group of Controlling - IGC ). Poslovno iskustvo od 2001. godine pa sve do danas uključuje poslove likvidacije i obrade šteta od neosiguranih i nepoznatih vozila, financija, obrade i analize statističkih podataka iz područja osiguranja. Od 2009. obavlja poslove Voditelja financijske i regresne službe u Hrvatskom uredu za osiguranje.

Adisa Mujkić
 

Adisa Mujkić, dipl. ing. je diplomirani inženjer elektrotehnike i magistar tehničkih znanosti. Posjeduje certifikate EUQ i to za menadžera kvaliteta, senior konzultanta za sisteme upravljanja i eksternog auditora. Profesionalna iskustva stjecala u međunarodnim humanitarnim organizacijama (1995-2002). dok od 2003. godine do danas radi u Partner mikrokreditnoj fondaciji. Tijekom radnog iskustva kod trenutnog poslodavca bila je odgovorna za područja informatike, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja projektima, planiranja, upravljanja kvalitetom. Od implementiranih projekata kojima je rukovodila ističu se redizajn organizacijske strukture, implementacija informacijske sigurnosti u skladu sa ISO 27001, upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001, društveno odgovornog poslovanja u skladu sa ISO 26000 i industrijskog standarda zaštite korisnika u mikrofinancijama u skladu sa SMART metodologijom, dok od projekata u kojima je imala aktivno sudjelovanje ističu se implementacija interno kontrolnog sistema i upravljanje rizicima. Ima međunarodno priznate i objavljene članke iz područja upravljanja kvalitetom, rizicima informacijskom sigurnošću, društveno odgovornog poslovanja.

Hrvoje Mijić
 

mr. sc. Hrvoje Mijić, magistar je znanosti iz područja financija i bankarstva i financijski stručnjak s preko 18 godina iskustva u financijskom i bankarskom sustavu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine s temom: Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Osim desetogodišnjeg radnog iskustva u Zagrebačkoj banci u području organizacije i tehnologije, vođenja projekata, plana i analize, maloprodaje, rizika, od 2009. je odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika u Veneto banci te član Odbora za likvidnost, odbora ALCO, odbora IT i član Etičkog povjerenstva banke. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Svoje iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te primjenom istih u praksi. Član je odbora za rizike Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge banaka.

Egle Peršić
 

mr. sc. Egle Peršić je voditelj kontrolinga za destinacije Rabac i Krk, Valamar Riviera d.d. Poreč. Diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te je na istom fakultetu završila Poslijediplomski znanstveni studij smjer financijski menadžment i 2001. godine magistrirala iz područja kontrolinga. Većinu radnog iskustva stekla je u hotelijerskom poduzeću RABAC d.d. na poslovima projektiranja informacijskog sustava i izgradnje aplikativnog softvera, a od 2003. godine obavljala je poslove Direktora odjela kontrolinga te neko vrijeme Direktora financija i računovodstva. Od 2011. godine, od pripajanja društva RABAC d.d. i ZLATNI OTOK d.d., matičnom društvu RIVIERA HOLDING d.d., obavlja poslove Voditelja kontrolinga za destinacije Rabac i Krk. Tijekom svoje karijere sudjelovala je i vodila razne projekte, a među značajnijima su izgradnja integralnog informacijskog sustava, dizajniranje menadžerskog računovodstva, uvođenje kontrolinga... Član je udruge hrvatskih kontrolera pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci gdje aktivno sudjeluje u radu udruge.

Mario Jurić
 

Mario Jurić, dipl. ing., diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Od 2003. godine je zaposlen u Megatrendu, od 2007. godine radi kao Business Intelligence (BI) konzultant u Megatrend poslovnim rješenjima, a trenutno je i voditelj odjela poslovnih rješenja. Sudjelovao je na brojnim projektima izgradnje skladišta podataka i implementacije Business Intelligence sustava u vodećim domaćim tvrtkama. Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu s IBM Cognos alatima, te posjeduje više stručnih IBM Cognos certifikata.

Dušan Banović
 

mr. sc. Dušan Banović voditelj je Operativne jedinice za upravljanje imovinom fonda u društvu za upravljanje investicijskim fondovima rizičnog kapitala Prosperus-invest. Posjeduje opsežno znanje iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije koje je stekao na rukovodećim položajima regionalnih tvrtki poput Gorenja, Droge Kolinske i M SAN Grupe. Njegova međunarodna karijera obogaćena je i višegodišnjim radom u neprofitnoj organizaciji International Medical Corps u sjedištu u Los Angelesu i na projektima u zemljama Istočne Afrike. Poslijediplomski studij iz poslovne administracije završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a dodatno specijalističko obrazovanje na Kennedy School of Government, Sveučilišta Harvard, SAD. Član je Udruge ovlaštenih financijskih analitičara (CFA Institute) i Udruge certificiranih ovlaštenih računovođa (ACCA).

Slađana Krpić
 

Slađana Krpić, dipl. oec. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stručno se usavršavala u području kontrolinga, informacijskih sustava za potporu odlučivanju te menadžmenta kroz niz edukacija i seminara (Kontroling akademija, IBM Cognos stručne edukacije, International Trade management...). Praktično iskustvo stječe kroz brojne projekte na kojima sudjeluje na poziciji konzultanta u Poslovnoj inteligenciji d.o.o. od 2005. godine, gdje 2010. postaje Direktorica konzaltinga za područje performance managementa. Odgovorna je za projektiranje, razvoj, implementaciju i održavanje složenih informacijskih sustava za potporu odlučivanju. Pod njezinom nadležnošću je rad Performance management odjela uključujući upravljanje ljudskim resursima i projektima te tehničke pre-sales aktivnosti.

Luka Šomen
 

Luka Šomen, MBA, završio je MBA program na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta te je završio fakultet na američkom sveučilištu Virginia Tech sa dvije diplome; Investment Finance & Insurance Law te International Management. U Austriji je radio 2012. u kontrolingu proizvodnje pive, 2013. u Brazilu na implementaciji SAP I BI, 2014. i 2015. u Nizozemskoj na globalnoj strategiji, te od 2015. do 2017. u Hrvatskoj u komercijalnom kontrolingu/Revenue Managementu. Zadnjih godinu i pol radi u Nizozemskoj kao Global IT Controling Manager. Započeo je pripravničku karijeru u Heineken International Graduate Programme u Amsterdamu, Nizozemskoj, na poziciji Global Strategic Planning & Business Control; Heineken Brasil, São Paulo, na poziciji Business Controlling & Planning; Brau Union Austria u Linzu (član Heineken grupe) na poziciji Business Controlling & Planning. Tijekom rada u FMCG industriji (trenutna pozicija Senior Commercial Controller, HEINEKEN Croatia) stekao je iskustvo u korporativnim financijama s naglaskom na kontroli poslovanja, financijskoj analizi, planiranju, poslovnoj strategiji, upravljanju projektima i sustavima / implementaciji procesa. Kao praktikant je radio u Coca Cola Hellenic u Zagrebu, a profesionalno se bavio tenisom te nastupao na grand slamovima (Australian Open).

Ivana Radman
 

Ivana Radman, dipl. oec. je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te posjeduje višegodišnje radno iskustvo u području računovodstva, financija i kontrolinga. Karijeru je započela u računovodstvu u nekoliko različitih firmi. Od 2002. godine radi u Erste & Steiermärkische Bank d.d., u kojoj je imala iskustvo rada sa klijentima, rada u podršci, prodaji, te višegodišnje radno iskustvo u kontrolingu. Radila je na monogobrojnim projektima, uključujući implementaciju data warehousa i sustava mjerenja i upravljanja profitabilnošću. Od 2013. godine obavlja poslove direktorice kontrolinga, odgovorne za upravljanje i koordinaciju 4 službe unutar Direkcije kontrolinga. Područje odgovornosti Direkcije kontrolinga je vezano za strategiju, planiranje, izvještavanje, projektni kontroling i kontroling troškova, analizu i praćenje profitabilnosti Banke i Grupe u Hrvatskoj. Aktivno sudjeluje u definiranju i prilagođavanju kontroling metodologije Erste Grupe.

Luka Matošić
 

mr. sc. Luka Matošić, MBA, nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, svoju profesionalnu karijeru započinje u Croatia osiguranju kao pripravnik u Sektoru za financije. Tijekom sljedeće četiri godine napreduje do funkcije Voditelja Odjela za vođenje portfelja i procjene vrijednosti Društva unutar istog sektora. Karijeru nastavlja u financijskoj struci kao član Uprave Obveznog mirovinskog društva u osnivanju Privredne banke Zagreb i Croatia osiguranja. Nakon osam godina uspješne karijere profesionalni razvoj nastavlja kao Predsjednik Uprave AURUM osiguranja, a nakon toga kao član Uprave ERSTE osiguranje VIENNA INSURANCE GROUP d.d. za životno osiguranje te potom preuzima poziciju predsjednika uprave KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP d.d. U lipnju 2012. godine prelazi u UNIQA osiguranje na mjesto člana Uprave gdje tijekom 2013. i 2014. godine sudjeluje u procesu kupnje i pripajanja Basler osiguranja Zagreb. Trenutno obavlja funkciju člana Uprave UNIQA osiguranja odgovornog za financije i računovodstvo, upravljanje ulaganjima te kontroling i IT.

Elizabeta Sever
 

Elizabeta Sever stekla je svoje bogato profesionalno iskustvo radeći i surađujući s brojnim društvima u sektoru trgovine, izdavaštva, proizvodnje i usluga, na samostalnim i vodećim upravljačkim pozicijama usmjerenim na računovodstvo, marketing i prodaju, upravljanje ljudskim resursima te ukupno poslovanje i razvoj. 2011. godine preuzima poziciju direktora i člana uprave hrvatskih društava u vlasništvu njemačke kuće Alois Dallmayr, sa zadatkom sanacije, transformacije i daljnjeg razvoja poslovanja u Hrvatskoj. Na toj poziciji od početka pristupa realizaciji svoje vizije održive i trajne poslovne i organizacijske transformacije društva, vodeći se holističkim pogledom na unutarnje i vanjske čimbenike poslovanja, uz snažno usmjerenje na djelovanje u skladu s visokim etičkim, društvenim i ekološkim načelima, uz korištenje suvremenih poslovnih alata. Zbog specifičnosti problematike poslovanja malih trgovačkih društava gdje, zbog ograničenih resursa, kontroling nije moguće osamostaliti u zasebnu poslovnu funkciju, jedan od izraženih poslovnih fokusa je iznalaženje djelotvornih načina njegove praktične primjene kroz redovne procese poslovanja.

Tanja Gortan
 

mr. sc. Tanja Gortan, diplomirala je 1993. na Ekonomskom fakultetu u Puli, smjer financije i računovodstvo. Magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Menadžment u Rijeci na području kontrolinga. Radno iskustvo pri Ministarstvu financija i Financijskoj policiji te dugogodišnje radno iskustvo u Uljanik Grupi kao rukovoditelj kontrolinga. Autor je više stručnih članaka, član Udruge poreznih savjetnika i ovlašteni interni revizor.

Branka Poklečki
 

Branka Poklečki, Finance Controlling Manager South Central Europe, Mondelēz International. Od 2004. godine zaposlena je u kompaniji Kraft Foods, kasnije Mondelēz International. Tokom 12-godišnjeg iskustva rada u FMCG multinacionalnoj kompaniji prošla je pozicije od Analitičara riznice do Voditelja kontrolinga. Danas je na funkciji Finance Controlling Manager South Central Europe (East Adriatic Market, Romania and Bulgaria). Rad u internacionalnom okruženju jedne od vodećih kompanija, svjetski poznatih brandova omogućio joj je fantastičnu priliku učenja, od korporativnog izvještavanja do upravljanja ljudima, ali i sudjelovanja na strateški važnim projektima promjene organizacije. Najznačajniji projekti: 2013. podrška tokom implementacije SAP-a 2014./2015. implementacija regionalnog novog modela na lokalno poslovanje te kreiranje novih procesa, 2014./2016. implementacija transformacije odjela financija.

Siniša Resanović, FCCA
 

Siniša Resanović, FCCA, Izvršni direktor Centralnih financija i Korporativnog kontrolinga Atlantic Grupe d.d.
Posjeduje bogato iskustvo u financijama i kontrolingu koje je stekao na rukovodećim pozicijama u Atlantic Grupi, RTL Hrvatska i Vipnetu (sada A1). Učestalo se bavio svim segmentima financija i kontrolinga te je pokretao i vodio mnoge projekte iz domene razvoja financijskih procesa i sustava. Diplomirao je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2003. član je ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Dodatno se usavršavao u London Business School te IE Business School u Madridu.

Ivan Cvitan
 

Ivan Cvitan , dipl. oec., izvršni direktor Kontrole rizika, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., profesionalnu karijeru započinje 2006. godine u kompaniji Osimpex d.o.o. u sektoru prodaje. Krajem 2006. godine karijeru nastavlja u revizorskoj kući PriceWaterhouse Coopers Hrvatska u Odjelu revizije, gdje kao član tima sudjeluje na revizijama vodećih hrvatskih kompanija primarno iz financijskog sektora, te kao viši savjetnik i voditelj tima obavlja poslove planiranja i rukovođenja revizije, snimanja i testiranja ključnih poslovnih procesa te radi na projektima dubinskog snimanja. Od 2009. godine pridružuje se timu Hypo leasing Kroatien do.o.o. u službi Unutarnje revizije i naknadno timu Upravljanje rizičnim plasmanima. U srpnju 2011. prelazi u Hypo Alpe-Adria-bank d.d. u sektor Kontrola rizika, gdje preuzima funkciju voditelja odjela Kontrole kreditnog rizika što radi do trenutka imenovanja na mjesto direktora sektora Kontrole rizika u listopadu 2014. godine. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje kreditnim, tržišnim, operativnim i rizicima likvidnosti, planiranje izloženosti riziku, financijsko planiranje te planiranje kapitala i kapitalnih zahtjeva, izvješćivanje o rizicima. Dodatno, iskustvo je stjecao i nadograđivao brojnim edukacijama iz područja rizika i financija, te prenošenjem stečenog znanja na svakodnevne poslovne zadatke.

 

MODERATOR:

Lidija Karaga
 

Lidija Karaga je jedna od troje osnivača i partnera u Poslovnoj inteligenciji. 
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Poslovna informatika. Poslovnu karijeru započela je u Kaptol banci gdje je od 1998. do 2000. radila na razvoju sustava za izvještavanje. Nakon toga, godinu dana se bavi istim poslom u koncernu Agrokor. Od 2001. do 2002. godine radila je u SAS Hrvatska na mjestu glavnog konzultanta. U Poslovnoj inteligenciji je od 2002. na poziciji Direktora konzaltinga, te je od 2010. na poziciji članice Uprave. Odgovorna je za kontinuirano unapređivanje internog znanja konzultanta i razvoj kompetencija, osiguranje kvalitete isporuke na projektima prema ISO 3001 standardima, te rješavanje ključnih pitanja vezanih za upravljanje projektima. Sudjeluje na najsloženijim projektima, primarno iz domene sustava za podršku procesima planiranja, izračuna profitabilnosti, financijske konsolidacije i strateškog konzaltinga u ulozi voditelja projekta, poslovnog analitičara i glavnog dizajnera rješenja. Posjeduje certifikat Controller Akademie prema licenciranom programu Controller Akademie Munich. Gostujući je predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Visokoj školi za primjenjeno računarstvo Algebra i Veleučilištu VERN.

 
 

Ukoliko ne dobijete potvrdu web stranice da je prijava uspješno zaprimljena, molimo Vas da se prijavite na broj telefona 01/ 2304-571 ili putem e-mail-a na info@poslovnaucinkovitost.eu.

 
Polja označena sa * znakom su obavezna.