Ovogodišnja 6. KONTROLING KONFERENCIJA uspješno je održana u srijedu 10.06.2015. u Esplanade Zagreb Hotel.

CILJEVI KONFERENCIJE

Za kvalitetno određivanje i planiranje poslovnih ciljeva potrebno je na kvalitetan način ocijeniti potrebe tržišta, uzeti u obzir mogućnosti poduzeća da zadovolji iste, kao i suvremene trendove, ali i alternativno uspostavljanje moguće drugačijeg od postojećeg, tj. inovativnog, poslovnog modela poslovanja. U navedenome od pomoći mogu biti suvremeni i inovativni pristupi u poslovnom planiranju.

Planiranje samo za sebe nema smisla, ukoliko ne podupire upravljačke procese u poduzeću, i ako se ne analiziraju rezultati ostvarenja, uspoređuju sa planiranim, prognoziranim odnosno veličinama prethodnih razdoblja, a onda na temelju relevantnih odstupanja i poduzimaju odgovarajuće aktivnosti sa krajnjim ciljem unapređenja poslovanja poduzeća te stvaranja dodane vrijednosti.

Primjena suvremenih standarda za izradu poslovnih izvještaja i prezentacija omogućavaju učinkovito i efikasno poslovno izvještavanje, čime se osigurava transparentnost poslovnih rezultata, a onda posljedično i bolje upravljanje poslovnim rezultatom poduzeća. 

Cilj ove konferencije je bio na temelju rezultata empirijskog istraživanja te izlaganja renomiranih stručnjaka iz poslovne prakse dati praktične preporuke, kako bi se poboljšala postojeća razina kvalitete planiranja, analiziranja i izvještavanja u poduzećima.

 
09:00 - 09:05   Otvaranje konferencije
 
 
09:05 - 09:25   Najznačajniji rezultati empirijskog istraživanja u hrvatskim poduzećima o planiranju, analiziranju i izvještavanju
IBCS

dr. sc. Mladen Meter, Konzultant za kontroling i financije, Certified Controller,
HICHERT®IBCS Certified Consultant, Poslovna učinkovitost d.o.o.

 
 
09:25 - 09:45   Organization, Best Practices and Trends in Controlling and Finance (CFO Study)

Eörs Huba, Partner, IFUA Horváth & Partners

 • Participants of the Study
 • Some key efficiency figures in CFO area
 • Changes in the role of the CFO
 • Major challenges for the CFO
 • Controlling processes – some interesting results
 
 
09:45 - 10:10   Planiranje, analiziranje i izvještavanje u kompleksnom poslovnom sustavu

Siniša Resanović, FCCA, Izvršni direktor korporativnog kontrolinga Atlantic Grupe d.d.

 • Izazovi diverzificiranih poslovno-informacijskih sustava kod heterogenih grupacija – kako ih premostiti?
 • Koliko vrsta industrije utječe na dizajn procesa planiranja?
 • Udjel IG transakcija dosta govori o snazi i veličini grupacije, ali i znatno utječe na dizajn procesa planiranja
 • U kojoj mjeri kontroling, a u kojoj informacijske tehnologije mogu utjecati na optimalno planiranje, analiziranje i izvještavanje?
 

PLANIRANJE

 
10:10 - 10:30   Strateško i operativno planiranje – međuzavisnosti i kolizije

Petra Kirn Sopta, Direktor kontrolinga, Vipnet d.o.o.

 • Strateško planiranje – osnova za dugoročno generiranje vrijednosti
 • Operativno planiranje – osnova za praćenje operativne izvrsnosti
 • Stvaranje i održavanje sklada između strateškog i operativnog planiranja
 
 
10:30 - 10:50   Pauza za kavu
 
 
10:50 - 11:20   Oblikovanje tržišne strategije na temelju regionalnih specifičnosti

dr. sc. Jakša Krišto, viši asistent i znanstveni savjetnik, Ekonomski fakultet Zagreb

 • Utjecaj regionalnih varijabli na tržišnu strategiju na primjeru iz prakse (varijable:geografske, demografske, društvene, socijalne, ekonomske, financijske i poslovne)
 • Analiza varijabli i ključnih tržišnih pokazatelja, statistička analiza i grupiranje u klastere 
 • Izrada usmjerene i specijalizirane poslovne politike za pojedine regije
 • Primjena različitih prodajnih i distribucijskih strategija, usmjerenog marketinškog pristupa te razvoja proizvoda prema potrebama pojedine regije
 
 
11:20 - 11:50   Proces planiranja – Primjer iz prakse – Zvijezda d.d. (Agrokor koncern)

Krešimir Lokas, Rukovoditelj kontrolinga, Zvijezda d.d. (Agrokor koncern)

 • Proces planiranja
 • Vremenski okvir i sadržaj poslovnog planiranja
 • Uključenost zaposlenika u proces poslovnog planiranja
 • Povezivanje pojedinačnih u zajednički, sveobuhvatni poslovni plan
 

ANALIZIRANJE

 
11:50 - 12:20   Analiza poslovnog okruženja poduzeća

mr. sc. Nikola Cvjetković, CFO, član Uprave, AWT International d.o.o.

 • Poznajete li dovoljno svoje kupce i dobavljače?
 • Gdje se nalazite u odnosu na izravne konkurente?
 • Otkuda vam prijete najveći rizici iz poslovnog okruženja?
 
 
12:20 - 13:20   Pauza za ručak
 
 
13:20 - 13:50   Analiza i kontroling proizvoda i usluga

Branko Grubić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Petrokemija d.d.

 • Izvori podataka za analizu okoline poduzeća
 • Postupak analize šire i uže okoline – plan vs. prognoza vs. ostvarenje
 • Objedinjavanje i prezentacija rezultata analize – od tržišta, preko poduzeća do proizvoda
 

IZVJEŠTAVANJE

 
13:50 - 14:20   Kreiranje menadžerskih izvještaja – glavne smjernice iz poslovnog iskustva

Hrvoje Filipčić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Certified Controller, Franck d.d.

 • Načela kreiranja menadžerskih izvještaja
 • Opća pravila izrade menadžerskih izvještaja
 • Osnovni mediji komunikacije
 • Vizualni dizajn menadžerskih izvještaja
 
 
14:20 - 14:40   Vizualizacija financijskih izvještaja primjenom HICHERT®IBCS standarda

mr. sc. Dalibor Brnos, MBA, Certified Controller, Predsjednik Uprave Brionka d.d.

 • Sadržaj HICHERT®IBCS pravila za poslovno izvještavanje
 • Top 10 preporuka HICHERT®IBCS standarda
 • Vizualizacija elemenata računa dobiti i gubitka i bilance
 
 
14:40 - 15:00   Pauza za kavu
 
 
15:00 - 15:30   Vizualizacija i izvještavanje pomoću HICHERT®IBCS certificiranog rješenja – Tableau platforme

mr. sc. Krešimir Futivić, Senior BI Consultant, Neos d.o.o.

 • Tableau platforma – tržišni lider u vizualizaciji podataka
 • Tableau platforma – certificirano rješenje od HICHERT®IBCS
 • Primjeri vizualizacije i izvještavanja iz prakse pomoću Tableau platforme
 
 
15:30 – 16:30   OKRUGLI STOL: Izazovi planiranja, analiziranja i izvještavanja u poslovnoj praksi

Moderator: prof. dr. sc. Sandra Janković

 • Konvergentnost (približavanje i integracija) eksternog i internog planiranja, analiziranja i izvještavanja
 • Utjecaj nove EU računovodstvene direktive o objavljivanju nefinancijskih informacija na sustav izvještavanja
 • (disclosure of non-financial and diversity iinformation)
 • Izvještavanje o održivosti: ekonomski, društveni i ekološki aspekt izvještavanja
 • Utjecaj najnovijih trendova na planiranje, analiziranje i izvještavanje (Big Data, Controlling 4.0,...)
 

Sudionici okruglog stola

Renata Domović, dipl. oec., Regionalni voditelj kontrolinga, M San Grupa d.d.

 

mr. sc. Olja Brkljačić, Direktor kontrolinga, Erste Card Club d.o.o.

 

Nikica Sekulić, MBA, Vodeći specijalist za plan i kontroling, STSI Integrirani tehnički servisi d.o.o. (INA Grupa)

 

mr. Karla Katalenac, Voditelj financijskog kontrolinga, Jadran Galenski laboratorij d.d.

 

Ante Belamarić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Auto Hrvatska d.d.

 

Davorin Capan, Predsjednik Uprave, Neos d.o.o

 

Maja Vodopija, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Intesa Sanpaolo Card d.o.o.

 
 
16:30   Zatvaranje konferencije Druženje i razmjena iskustava
 
 

Za kvalitetno određivanje i planiranje poslovnih ciljeva potrebno je na kvalitetan način ocijeniti potrebe tržišta, uzeti u obzir mogućnosti poduzeća da zadovolji iste, kao i suvremene trendove, ali i alternativno uspostavljanje moguće drugačijeg od postojećeg, tj. inovativnog, poslovnog modela poslovanja. U navedenome od pomoći mogu biti suvremeni i inovativni pristupi u poslovnom planiranju.

Planiranje samo za sebe nema smisla, ukoliko ne podupire upravljačke procese u poduzeću, i ako se ne analiziraju rezultati ostvarenja, uspoređuju sa planiranim, prognoziranim odnosno veličinama prethodnih razdoblja, a onda na temelju relevantnih odstupanja i poduzimaju odgovarajuće aktivnosti sa krajnjim ciljem unapređenja poslovanja poduzeća te stvaranja dodane vrijednosti.

Primjena suvremenih standarda za izradu poslovnih izvještaja i prezentacija omogućavaju učinkovito i efikasno poslovno izvještavanje, čime se osigurava transparentnost poslovnih rezultata, a onda posljedično i bolje upravljanje poslovnim rezultatom poduzeća.

Cilj ove konferencije je bio na temelju rezultata empirijskog istraživanja te izlaganja renomiranih stručnjaka iz poslovne prakse dati praktične preporuke, kako bi se poboljšala postojeća razina kvalitete planiranja, analiziranja i izvještavanja u poduzećima.

 

Povodom ove konferencije provedeno je empirijsko istraživanje o planiranju, analiziranju i izvještavanju u hrvatskim poduzećima, a na temelju prikupljenih i obrađenih podataka izrađene su odgovarajuće preporuke za njihovo poboljšanje u poslovnoj praksi koje su predstavljene na 6. KONTROLING KONFERENCIJI.

U istraživanju su sudjelovali ispitanici iz 92 poduzeća, a ovo istraživanje je dio velikog europskog istraživanja koje je provedeno u više od 200 europskih poduzeća.

Zahvaljujemo Vam svima koji su sudjelovali u istraživanju i tako doprinijeli unapređenju kontrolerske struke u Hrvatskoj.

 

Za svakog sudionika kontroling konferencije smo priremili knjigu za koju je Poslovna učinkovitost dobila pravo prevođenja od International Group of Controlling (IGC), budući da je njihov punopravan član – „PROCESNI MODEL KONTROLINGA“.
 

Kratkom pregledu knjige možete pristupiti ovdje.

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Eörs Huba
 

Eörs Huba je diplomirao ekonomsku znanost na Sveučilištu Ekonomskih znanosti u Budimpešti. Od 1996. je radio u međunarodnoj menadžersko – konzultantskoj kompaniji Horváth & Partners kao konzultant, a danas je na poziciji poslovnog partnera. Posjeduje relevantno iskustvo u bankarskom sektoru sa implementacijom Activity Based Costing koncepta za multinacionalnu banku u Mađarskoj, poboljšanje alokacije troškova sa Activity Based Costing konceptom za rusku banku te implementaciju Activity Based Costing koncepta za štednu banku. Predstavio je integrirani ABC koncept za osiguravajuća društva, razvio sistem alokacije troškova za uslužno poduzeće te izračunao procesne troškove u nekoliko projekata optimizacije.

Siniša Resanović, FCCA
 

Siniša Resanović, FCCA, Izvršni direktor Centralnih financija i Korporativnog kontrolinga Atlantic Grupe d.d.
Posjeduje bogato iskustvo u financijama i kontrolingu koje je stekao na rukovodećim pozicijama u Atlantic Grupi, RTL Hrvatska i Vipnetu (sada A1). Učestalo se bavio svim segmentima financija i kontrolinga te je pokretao i vodio mnoge projekte iz domene razvoja financijskih procesa i sustava. Diplomirao je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2003. član je ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Dodatno se usavršavao u London Business School te IE Business School u Madridu.

Petra Kirn Sopta
 

Petra Kirn Sopta, Direktor kontrolinga, Vipnet d.o.o.
Diplomirala je Političku ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Bologni 2000. godine nakon čega se zaposlila kao junior kontroler u Messer Croatia Plinu u Zaprešiću. Sredinom 2001. prelazi u Odjel kontrolinga u Vipnetu. Prvih šest godina radila je u operativnom kontrolingu gdje je stekla značajno iskustvo iz područja analize i izvještavanja te je vrlo brzo dobila šansu voditi mladi i dinamičan tim. 2007. godine prelazi u Strateški i projektni kontroling gdje preuzima koordinaciju procesa strateškog planiranja, praćenje uspješnosti ostvarenja strateških ciljeva i izradu poslovnog plana. Od početka 2010. rukovodi Odjelom kontrolinga, u razdoblju od polovice 2011. do početka 2015. vodila je i Odjel poslovne inteligencije. Bila je član Core tima u procesu akvizicije B.net-a.

Jakša Krišto
 

dr. sc. Jakša Krišto, viši asistent i znanstveni savjetnik, Ekonomski fakultet Zagreb
Prije zaposlenja na Ekonomskom fakultetu 2006. godine, od 2004. do 2006. godine radio je u Croatia osiguranju d.d Filijala Split. U veljači 2012. doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Upravljanje rizikom i kapitalom, usklađivanje s regulacijom, razvoj proizvoda i regionalna poslovna politika financijskih institucija područja su njegovog znanstvenog i stručnog interesa. Dodatno se educirao na inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama iz područja rada. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica na temu upravljanje rizicima, Solvency II i razvoja proizvoda financijskih institucija te sudjelovanje u radu Hrvatskog ureda za osiguranje. Autor je oko 30 znanstvenih i stručnih radova te jedan od urednika i autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.
 

Krešimir Lokas
 

Krešimir Lokas, Rukovoditelj kontrolinga, Zvijezda d.d. (Agrokor koncern)
Od 2010. godine radi u kompaniji Zvijezda d.d., koja je dio koncerna Agrokor, kao suradnik u Planu i analizi, a od 2015. godine je na funkciji rukovoditelja službe kontrolinga.
Završio je MBA studij na ZŠEM-u 2013. godine, smjer Financije i računovodstvo, te nekoliko višemjesečnih edukacija u području Kontrolinga i računovodstva. Posjeduje adekvatna znanja o financijama, računovodstvu i kontrolingu.

Nikola Cvjetković
 

mr. sc. Nikola Cvjetković, CFO, član Uprave, AWT International d.o.o.
Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u području financija, financijske analize i kontrolinga. Tijekom svoje karijere vodio je brojne projekte, a među značajnijim su uvođenje kontrolinga u poduzeće, projekt implementacije Business Intelligence sustava te projekt nadogradnje ERP sustava.
Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije poduzeća na temu procjene vrijednosti poduzeća. Kao gost predavač drži predavanja na raznim fakultetima, poslovnim školama i konferencijama.
 

Branko Grubić
 

Branko Grubić, univ. spec. oec., završio je specijalistički studij iz kontrolinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo vezano uz poslove plana, analize i kontrolinga. Većinu radnog iskustva stekao je u Petrokemiji d.d. Kutina radeći kao Glavni analitičar i Direktor kontrolinga. Od 2018. godine, savjetnik je Uprave društva za strategiju i razvoj. U prethodnom razdoblju vodio je, ili bio član, stručnih timova na različitim složenim poslovnim projektima, dubinskim analizama te programima restrukturiranja i strateškog razvoja. U segmentu edukacije i osposobljavanja vodio je brojne radionice na temu uvođenja  kontrolinga u proizvodnom poduzeću, kontrolinga proizvoda i usluga te strateške analize uže i šire poslovne okoline poduzeća.

Hrvoje Filipčić
 

Hrvoje Filipčić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Certified Controller, Franck d.d.
Direktor je kontrolinga Francka d.d. unazad pet godina, a u tvrtci je zaposlen od 2007.g. Aktivno radi na kontinuiranom unaprjeđenju kontrolerskih procesa i primjeni najsuvremenijih metoda i alata struke unutar Grupe Franck.
Na poziciji voditelja Analize i izvještavanja vodio je projekt implementacije BI sustava. Prva profesionalna iskustva stjecao je unutar Siemens d.d. Zagreb gdje je proveo nepunih osam godina. Od početka karijere bavio se je kontrolerskim poslovima te je radio u dva najveća lokalna Siemensova sektora. Prilikom implementacije nove verzije SAP-a bio je voditelj projekata za uslužni posao, a prošao je i razne interne kompanijske edukacije. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u zagrebu. Certificirani kontroler je završivši kontroling akademiju odobrenu od strane IGC-a.

Dalibor Brnos
 

mr. sc. Dalibor Brnos, MBA, diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli. Magistrirao je 2007. godine na znanstvenom poslijediplomskom studiju “Poslovno upravljanje – MBA” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2010. postaje prvi polaznik prve generacije Kontroling akademije Poslovna učinkovitost. Poslovnu karijeru započinje 2000. godine u poduzeću Puljanka Brionka gdje brzo napreduje krozorganizaciju: od organizatora financijskih poslova, voditelja informatičke službe, voditelja projekta informatizacije, rukovoditelja sektora za razvoj poslovanja do današnje pozicije rukovoditelja sektora za financije, kontroling i opće poslove. Uvođenjem i implementacijom informatičkih sustava detaljno je upoznao i restrukturirao poslovne procese proizvodno prodajnog poduzeća te održao brojne interne treninge za zaposlenike iz svih sektora kao i za Upravu. Svoje iskustvo nadogradio je brojnim edukacijama iz područja kontrolinga te primjenom novostečenih znanja u praksi.

Krešimir Futivić
 

mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. 
Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

Prof. dr. sc. Sandra Janković
 

Prof. dr. sc. Sandra Janković redovita je profesorica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilištu u Rijeci i trenutno obnaša funkciju dekanice.  Doktorat je stekla 2001. godine na Ekonomskom sveučilištu u Beču (Wirtschaftsuniversität Wien) na temu obračuna troškova procesa. Magistrirala (1997) je i diplomirala (1993) na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment Opatija. Sudjelovala je na mnogobrojnim specijalizacijama i stručnim studijskim boravcima u inozemstvu. Na Fakultetu predaje kolegije Menadžersko računovodstvo, Strategijsko računovodstvo, Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Upravljanje prihodima i Cost Management. Autorica je i koautorica šezdesetak znanstvenih i stručnih radova te voditeljica projekta Benchmarking hrvatskog hotelijerstva i kourednica znanstvenog časopisa Tourism and Hospitality Management.

Renata Domović
 

Renata Domović, dipl. oec., Regionalni voditelj kontrolinga, M San Grupa d.d.
Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Posjeduje certifikat ovlaštenog revizora. Poslovno iskustvo uključuje pozicije ovlaštenog revizora, voditelja financija i računovodstva.  Od 2005. godine obnaša funkciju regionalnog voditelja kontrolinga  tvrtke M San grupa d.d.
Posjeduje višegodišnje iskustvo u internoj i eksternoj reviziji, analizi poslovanja i izradi konsolidarnih izvještaja. Fokusira se na razvoj vlastitih rješenja u području financijske analize, planiranja i izvještavanja.

Olja Brkljačić
 

mr. sc. Olja Brkljačić, Direktor kontrolinga, Erste Card Club d.o.o.
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu područje računovodstva i analize financijskih izvještaja, a magistrirala je u području menadžerskog računovodstva.
Karijeru je započela u Raiffeisenbank Austria d.d. u Zagrebu 2001. u sektoru za kontroling i upravljanje rizicima.
Od 2008. zaposlena je u Erste Card Club d.o.o. u Zagrebu na poziciji voditelja kontrolinga, a od 2013. na poziciji direktora kontrolinga s odgovornosti za planiranje, strategiju i izvještavanje, kontroling troškova te analizu profitabillnosti.

Nikica Sekulić
 

Nikica Sekulić, MBA, vodeći specijalist za plan i kontroling, STSI d.o.o. (INA grupa)
Poslovnu karijeru započinje 2003. u poduzeću S-TEL d.o.o. kao voditeljica marketinga i financijskog izvještavanja. Ubrzo prelazi u STSI d.o.o. kao asistentica direktora Sektora održavanja Rafinerije nafte Sisak za financijsku analizu gdje brzo napreduje i 2010. odlazi u središnjicu u Zagreb gdje je i danas zaposlena u Sektoru financija i kontrolinga na poziciji Vodećeg specijalista za planiranje i kontroling. 
Uspješno je sudjelovala uvođenju novih poslovnih sustava SAP R3 i BI u STSI d.o.o. Danas održava treninge i obuke za sve zapolene u Upravu koji se koriste SAP R3 i BI sustavom kao Superuser, izrađuje izvještaje, poslovne planove, predviđanja, investicijske analize isplativosti kao i brojne prezentacije poslovanja za potrebe internog i eksternog izvještavanja. SVoje iskustvo nadograđuje brojnim edukacijama iz područja izvještavanja, analize i poslovanja.

Karla Katalenac
 

mr. Karla Katalenac, Voditelj financijskog kontrolinga, Jadran Galenski laboratorij d.d.
Diplomirana je ekonomistica sa završenim poslijediplomskim studijem „Revizija“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Svoj profesionalni put započela je 2001. godine u Jadran Galenskom laboratoriju d.d. Rijeka gdje je danas zaposlena na poziciji Voditelja financijskog kontrolinga.
Aktivna je članica hrvatske radne skupine Internationaler Controller Verein ICV - međunarodne asocijacije kontrolera (München) kao i Hrvatske udruge kontrolera (Rijeka). U ulozi gosta predavača održavala je predavanja na stručnim skupovima, radionicama i konferencijama sa temom kontrolinga.

Ante Belamarić
 

Ante Belamarić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Auto Hrvatska d.d.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine. 2009. završava jednogodišnju edukaciju za Kontroling menadžera na Poslovnom učilištu Experta, a 2014. godine završava Controller's diploma program Controller Akademie Munchen u izvođenju MCB Beograd.
Ima profesionalno iskustvo od 14 godina, od čega 8 godina vezano uz poslove u kontrolingu i financijama u Poslovnoj grupi Auto Hrvatska. Od 2010. godine rukovodi poslovima kontrolinga te  je zadužen za razvoj sustava planiranja, analiziranja i izvještavanja.

Davorin Capan
 

Davorin Capan, jedan od osnivača i izvršni direktor tvrtke NEOS 
Kroz godine rada, skupio je opsežno znanje i iskustvo u različitim IT područjima. Njegovi primarni interesi uključuju poslovne i tehnološke aspekte poslovne inteligencije i skladištenja podataka (DW i BI), razvoj specifičnih rješenja prema potrebama korisnika te Big Data koncepte.
Posjeduje višegodišnje iskustvo u navedenim područjima koje se temelji na brojnim domaćim i međunarodnim projektima u ulogama konzultanta, voditelja projekta i implementatora. Poseban interes usmjeren je na metode i alate koji omogućavaju prijenos poslovnih zahtjeva u učinkovito provođenje IT projekata. U Oracle ekosustavu prisutan je više od 15 godina, te posjeduje vrhunska znanja specifičnih Oracle alata i tehnologija.
 

Maja Vodopija
 

Maja Vodopija, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Intesa Sanpaolo Card d.o.o.
Direktorica je kontrolinga u Intesa Sanpaolo Card d.o.o. s dugogodišnjim iskustvom u području planiranja, analize i izvještavanja, a posebno u segmentu optimizacije i automatizacije kontroling procesa te implementacije sustava za planiranje.
U okviru postojećih zaduženja naglasak je na koordinaciju procesa planiranja (izrada financijskog plana kompanije), kontroling (praćenje, analiza i upravljanje troškovima i kapitalnim investicijama), izrada poslovnih slučajeva i analiza prihoda troškova i kapitalnih investicija - kao podrška Upravi i managementu, sudjelovanje u projektima kompanije te osiguravanje poštivanja eksterne i interne regulative s posebnim naglaskom na područje svojoj nadležnosti. Voditelj je projekta implementacije, razvoja i administracije ISPC sustava za planiranje.

 

MODERATOR:

Lidija Karaga
 

Lidija Karaga je jedna od troje osnivača i partnera u Poslovnoj inteligenciji. 
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Poslovna informatika. Poslovnu karijeru započela je u Kaptol banci gdje je od 1998. do 2000. radila na razvoju sustava za izvještavanje. Nakon toga, godinu dana se bavi istim poslom u koncernu Agrokor. Od 2001. do 2002. godine radila je u SAS Hrvatska na mjestu glavnog konzultanta. U Poslovnoj inteligenciji je od 2002. na poziciji Direktora konzaltinga, te je od 2010. na poziciji članice Uprave. Odgovorna je za kontinuirano unapređivanje internog znanja konzultanta i razvoj kompetencija, osiguranje kvalitete isporuke na projektima prema ISO 3001 standardima, te rješavanje ključnih pitanja vezanih za upravljanje projektima. Sudjeluje na najsloženijim projektima, primarno iz domene sustava za podršku procesima planiranja, izračuna profitabilnosti, financijske konsolidacije i strateškog konzaltinga u ulozi voditelja projekta, poslovnog analitičara i glavnog dizajnera rješenja. Posjeduje certifikat Controller Akademie prema licenciranom programu Controller Akademie Munich. Gostujući je predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Visokoj školi za primjenjeno računarstvo Algebra i Veleučilištu VERN.

 
 

Ukoliko ne dobijete potvrdu web stranice da je prijava uspješno zaprimljena, molimo Vas da se prijavite na broj telefona 01/ 2304-571 ili putem e-mail-a na info@poslovnaucinkovitost.eu.

 
Polja označena sa * znakom su obavezna.