Ova konferencija se održala pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar - Kitarović, Ministarstva financija Republike Hrvatske te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

       

Nakon uspješnog niza od sedam KONTROLING KONFERENCIJA, i ove godine smo uspješno održali još jednu, 8. KONTROLING KONFERENCIJU.

Pogledajte kratki presjek cijele Kontroling konferencije u nastavku.

8. KONTROLING KONFERENCIJA: Instrumenti kontrolinga
Petak, 09.06.2017., The Westin Zagreb, Zagreb  

 

Key Note Speaker na ovogodišnjoj konferenciji bio je:

Prof. Dr. Ronald Gleich, Član Uprave IGC – International Group of Controlling, predsjednik Uprave Horváth Akademie, članice konzultantske grupe Horváth & Partners iz Njemačke, predsjednik Uprave renomiranog instituta za inovacije SITE - Strascheg Institute for Innovation, Transformation and Entrepreneurship te profesor i predstojnik katedre za industrijski menadžment na EBS Business School, EBS Universität für Wirtschaft und Recht.

 

[Ovdje pogledajte kako je bilo na prošlogodišnjoj 7. KONTROLING KONFERENCIJI]

 
08:30 - 09:00   Registracija sudionika
 
 
09:00 – 09:10   Otvaranje konferencije

09:10 - 09:20 Uvodna riječ izaslanice predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića
Mr. sc. Ivana Soić, pomoćnica ministrice u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta

 

09:20 - 09:30 Uvodna riječ predstavnice Ministarstva financija Republike Hrvatske
Ivana Jakir Bajo, pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka

 

09:30 - 10:05 International standards in Controlling – Conceptual background and implementation in practice
Prof. Dr. Ronald Gleich, Board Member, IGC – International Group of Controlling

 • International Group of Controlling (IGC) as developer of Controlling standards
 • Controller Mission Statement, Controlling Process Model and KPIs, Controller Competence Model
 • Current results on international recognition and adoption of IGC-standards
 • Examples of implementation
 

10:05 - 10:15 Međunarodni standardi u kontrolingu u Hrvatskoj
Mato Šarčević, mag. oec., Mlađi konzultant, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 • Standardi u kontrolingu kao preduvjet stvaranju vrijednosti
 • Prepoznatost i primjena standarda u kontrolingu u Hrvatskoj
 • Profesionalni kontroling za bolje odluke i veću vrijednost poslovanja
 

10:15 - 10:30 Proglašenje i prezentacija „Najboljeg kontrolera za 2017.“

 • Ideja, kandidati, povjerenstvo, pravila izbora i nagrada
 • Proglašenje i prezentacija
 
 
10:30 – 11:00   Pauza za kavu
 

11:00 - 11:15 Predstavljanje knjige „Instrumenti kontrolinga“
Primjena instrumenata kontrolinga u praksi

Dr. sc. Mladen Meter, Direktor, Konzultant za kontroling i financije, Certified Controller, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 
 
11:15 - 12:30   OKRUGLI STOL: Primjena „Instrumenata kontrolinga“ u praksi

Moderatorica: Prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik, Redovita profesorica, Ekonomski fakultet Zagreb

 

Branko Grubić, dipl. oec., Direktor kontrolinga, Petrokemija d.d.

 

Mr. sc. Elvedina Kežman, Rukovoditeljica korporativnog kontrolinga, JGL d.d.

 

Goran Ledinšćak, dipl. oec.,Član Uprave, CFO, Radin print d.o.o.

 

Damir Matijević, dipl. oec.,Country Director Schiedel South-East, Export Manager Schiedel, Schiedel d.o.o.

 

Prof. dr. Veselin Perović, dipl. oec., redoviti profesor na Fakultetu Tehničkih znanosti u Novom Sadu

 

Dragica Erčulj, dipl. oec.,  suosnivačica i voditeljica Škole kontrolinga

 
 
12:30 – 13:30   Pauza za ručak
 

13:30 - 13:50 Implementacija tehnološke inovacije zahtijeva inovacijski kontroling
Dr. sc. Tomislav Vuletić, Znanstvenik, Institut za fiziku

 • Pozicija inovacijskog kontrolinga u „House of Innovation“
 • Temeljne zadaće inovacijskog kontrolinga
 • Case Study: Tehnološka inovacija za uštedu i održivost
 

13:50 - 14:10 Identificiranje potrebe i mogućnosti korištenja instrumenata  kontrolinga –  primjer iz prakse
Davor Katavić, dipl. oec., Zamjenik direktora, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske

 • Prednosti uvođenja i korištenja instrumenata kontrolinga u upravljanju
 • Prepreke intenzivnijem korištenju kontrolingu i preduvjeti za njihovo uklanjanje
 • Primjer optimalnog instrumenta kontrolinga za upravljanje na svim razinama poslovanja
 

14:10 - 14:30 Strateško planiranje kao temelj održivog poslovanja
Nenad Buljan, MBA, Direktor, Modus Melior d.o.o.

 • Može li se poslovati bez strategije?
 • Kome je namijenjen strateški plan?
 • Kako strateški plan doprinosi održivosti poslovanja?
 
 
14:30 – 15:00   Pauza za kavu
 

15:00 15:20 Operativno planiranje – kreiranje planskih aktivnosti za naredno razdoblje
Mr. sc. Melita Matić, MBA, Rukovoditeljica kontrolinga, Belupo d.d.

 • Vremenski okvir i svrha planiranja
 • Smjernice i informacijska podloga
 • Uzročno-posljedične veze između planova
 • Objedinjavanje svih planova u rezultat poslovanja
 • Realnost i kvaliteta donesenog plana
 

15:20 - 15:40 Upravljanje prihodima – pretvaranje gomile brzih podataka u prihode     
Ivan Bilandžić, Voditelj upravljanja prihodima, Maistra d.d.

 • Od internih prema eksternim podacima
 • Razumijevanje trendova – pomak prema strateškom upravljanju
 • Optimizacija u raljama brzine
 

15:40 - 16:00 Change Management: From Strategic to Operational Excellence
Sebastijan Žlebnik, MBA, Predsjednik Uprave, CDA 40

 • Defining change management
 • Individual change management
 • Organizational change management
 • Who is involved in managing change
 • Change management and project management
 

16:00 16:20 Strateško i operativno restrukturiranje – primjer iz prakse                       
Mr. sc. Sanel Volarić, MBA, Croatia osiguranje d.d.

 • Plan restrukturiranja kao rezultat procesa strateškog upravljanja
 • Implementacija restrukturiranja kroz sustavan proces upravljanja portfeljem strateških projekata
 • Digitalna strategija kao obvezni integralni dio budućih strateških planova
 • Upravljanje ljudskim resursima kroz transparentan model ključnih pokazatelja učinaka
 • Planirana i intenzivna korporativna komunikacija kao preduvjet uspjeha
 
 
16:20 – 16:30   Zatvaranje konferencije

Napomena: Organizator zadržava pravo izmjene rasporeda i sadržaja konferencije.

 
 
Prof. Dr. Ronald Gleich
 

Prof. Dr. Ronald Gleich has been Professor for Management Practice and Control and Academic Director Center for Performance Management & Controlling at the Frankfurt School of Finance and Management since August 2020. His research focuses on current and practically relevant issues of controlling, innovation management and performance measurement. He is the author of one of the leading controlling textbooks in the German-speaking world (Controlling, 14th edition, together with P. Horváth/M. Seiter at Vahlen-Verlag), co-editor of the Controlling-Berater (Haufe-Verlag) and co-director of the ICV-Ideenwerkstatt, the think tank of the international Controller Association. He also advises and controls leading German companies, especially in the manufacturing industry. After an apprenticeship as a banker and the study of technically-oriented business administration in Stuttgart, he also received his doctorate and habilitation at the University of Stuttgart. After a deputy professorship at the University of Hohenheim, Mr. Gleich was Professor of Industrial Management at EBS University from 2003 to July 2020, where he also held various management positions. Mr. Gleich was also a partner in the management consultancy Horváth & Partners from 2001-2005 and managing partner and shareholder of the Horváth Academy from 2012-2018.

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Branko Grubić
 

Branko Grubić, univ. spec. oec., završio je specijalistički studij iz kontrolinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima dugogodišnje profesionalno iskustvo vezano uz poslove plana, analize i kontrolinga. Većinu radnog iskustva stekao je u Petrokemiji d.d. Kutina radeći kao Glavni analitičar i Direktor kontrolinga. Od 2018. godine, savjetnik je Uprave društva za strategiju i razvoj. U prethodnom razdoblju vodio je, ili bio član, stručnih timova na različitim složenim poslovnim projektima, dubinskim analizama te programima restrukturiranja i strateškog razvoja. U segmentu edukacije i osposobljavanja vodio je brojne radionice na temu uvođenja  kontrolinga u proizvodnom poduzeću, kontrolinga proizvoda i usluga te strateške analize uže i šire poslovne okoline poduzeća.

Nenad Buljan
 

Nenad Buljan, MBA, poslovni je savjetnik i menadžer s dugogodišnjim poslovnim iskustvom u upravljanju i vođenju poslovanja. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Računalne tehnike, te završio MBA studij na IEDC Poslovnoj školi Bled. Nositelj je i međunarodno priznatog CMC certifikata (Certified Management Consultant). Uz to, pohađao je brojne interne edukacije za razvoj menadžerskih vještina u poduzećima u kojima je radio.

Njegovo poslovno iskustvo uključuje: više od 20 godina menadžerskog iskustva na visokim menadžerskim pozicijama, više od 15 godina menadžerskog iskustva u međunarodnom okruženju, više od 15 godina iskustva u prodaji i marketingu na hrvatskom i međunarodnom tržištu, više od 10 godina iskustva u poslovnom savjetovanju MSP, više od 10 godina iskustva u evaluaciji projektnih prijava za međunarodne i domaće institucije (Europska komisija, Eureka Secretariat, HAMAG-BICRO).

Od 2008. godine ima vlastitu tvrtku Modus Melior d.o.o. koja se bavi poslovnim savjetovanjem.

Goran Ledinšćak
 

Goran Ledinšćak, dipl. oec., započeo je karijeru u reviziji, nakon čega prelazi u tiskarsku industriju. U poduzeću Radin print d.o.o. najprije radi kao pomoćnik člana Uprave za financije i računovodstvo, a od 2006.g. obnaša funkciju člana Uprave za financije i računovodstvo. Specijaliziran je za područje financija, računovodstva i kontrolinga. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe, ovlaštenog brokera te ovlaštenog investicijskog savjetnika. Trenutno završava znanstveni poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na katedri Računovodstvo, revizija i financije.

Nidžara Osmanagić Bedenik
 

Prof. dr. sc. Nidžara Osmanagić Bedenik, redovita je profesorica u trajnom zvanju, zaposlena na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je izgradila i vodi kolegije  Kontroling i Krizni menadžment.  Voditeljica je više međunarodnih i domaćih istraživačkih projekata. Autorica je deset  knjiga te više od 150 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na više od 30 međunarodnih znanstvenih konferencija. Za svoj znanstveni rad je u tri navrata dobila nagrade Mijo Mirković i to za knjige 'Potencijali poduzeća' (1993), 'Kontroling – Abeceda poslovnog uspjeha' (1998) te 'Operativno planiranje' (2002).

Melita Matić
 

Mr. sc. Melita Matić, MBA diplomirala je 1999. godine na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu, smjer „Financije“. 2000. godine zapošljava se u Podravskoj banci Koprivnica, a godinu kasnije prelazi u Belupo d.d. u sektor Kontrolinga gdje i danas radi kao Rukovoditelj kontrolinga. 2009. godine završava poslijediplomski znanstveni studij "Financije poduzeća" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Područje rada i odgovornosti vezane su uz izvještavanje, budgetiranje, procjenjivanje, studije profitabilnosti, studije izvodljivosti, kalkulacije, kontroling proizvodnje, konsolidaciju, participiranje kod strateškog planiranja... Tijekom godina stručno se usavršava na područjima  prodajnog kontrolinga i menadžerskog izvještavanja. CEMBA program pri poslovnoj školi Cotrugli završava 2015. godine dobivajući zvanje magistra poslovnog upravljanja (Master of Business Administration). Član je Međunarode udruge kontrolera – ICV. Specijalistički međunarodni program Controlling akademie iz Münchena (5 modula) završava 2016. godine.

Elvedina Kežman
 

Mr. sc. Elvedina Kežman završila je Ekonomski fakultet u Rijeci, a na istom je stekla akademski stupanj magistra znanosti 2006. g. s predmetnom temom „Sustav marketing kontrole u funkciji unaprjeđenja poslovanja“. Zaposlena u JGL-u d.d., farmaceutskoj kompaniji iz Rijeke. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u svim područjima marketinga iz kojeg kasnije prelazi u kontroling prodaje i marketinga te se dalje razvija u različitim područjima kontrolinga upravljačkih i središnjih procesa. Od 2015. g. obnaša funkciju Rukovoditelja korporativnog kontrolinga. Kroz posao i znanstvenu karijeru redovito se usavršava u području kontrolinga, s naglaskom na razvoj i implementaciju cjelovitih Corporate Performance Management sustava za podršku odlučivanju. Fokus znanstvenog interesa u segmentu praćenja efikasnosti i efektivnosti marketinških i prodajnih procesa, razvoju marketinške i prodajne metrike kao i cjelokupne metrike ključnih poslovnih procesa tvrtke. Član je Društva za marketing Rijeka, Hrvatske udruge kontrolera te vanjski suradnik na kolegijima Marketing i Kontroling na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

Davor Katavić
 

Davor Katavić, dipl. oec. je konzultant i direktor tvrtke Desiderius consulting d.o.o. za savjetovanje. Kao stručnjak za zdravstvene financije trenutno je fokusiran na poslovno savjetovanje javnih i privatnih dionika zdravstvenih sustava u regiji, s naglaskom na povećanje učinkovitosti i postizanje financijske održivosti. U dosadašnjoj karijeri bio je zamjenik direktora u Udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, pomoćnik ministra zdravlja, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, direktor financija i računovodstva (Sika Croatia), voditelj računovodstva (Zagrebačka pivovara) i koordinator financija (Franck).

Sanel Volarić
 

Mr. sc. Sanel Volarić, MBA diplomirao elektroniku i magistrirao računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te stekao MBA diplomu na Ekomomskom fakultetu u Zagrebu. Nakon trogodišnje karijere u PBZu, proveo skoro 13 godina u Allianz grupi, u RH i na regionalnoj razini, na različitim pozicijama u operacijama i prodaji. Posljednje 3 godine radi u Croatia osiguranju gdje je kao predsjednik Uprave bio odgovoran za uspješno proveden cjeloviti proces restrukturiranja grupe nakon privatizacije.

Ivan Bilandžić
 

Ivan Bilandžić je profesionalac u hotelijerstvu zadužen za upravljanje prihodima u Maistri. U dosadašnjoj bogatoj karijeri, kroz tri vodeće turističke grupe u Hrvatskoj, vodio je upravljanje prihodima za široki spektar proizvoda, od ultraluksuznih hotela, do resorta i kampova. U karijeri se posebno ističe iskustvo uspostave i stvaranja odjela upravljanja prihodima od nule, implementacije vodećih svjetskih sustava u upravljanju prihodima, kao i kreiranje vlastitih sustava i rješenja.

Damir Matijević
 

Damir Matijević, dipl. oec. započeo je svoju karijeru 2001. godine na funkciji kontrolinga za Schiedel Jugoistok, nakon završetka četverogodišnjeg stipendijskog programa u Schiedel-u Hrvatska. 2005. godine preuzima funkciju General Managera za Schiedel Hrvatsku i istovremeno razvija koncept izvoza u ostale zemlje Schiedel Jugoistoka. U razdoblju od 2008. do 2012. godine je radio na poziciji Area CEO za Schiedel Jugoistok uz istovremeno obnašanje uloge Managing Director za Schiedel Tursku u Istanbulu. Od 2012. godine preuzeo je funkciju Country Director South-East Europe (SLO, HR BiH, SRB, HUN) i istovremeno upravlja izvozom u ostale zemlje Schiedel-a Jugoistok (RUM, BUG, MAK, CG). Diplomirao je financije na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao je na nekoliko internacionalnih razvojnih programa unutar Schiedel-a i Monier-a.

Sebastijan Žlebnik
 

Sebastijan Žlebnik, MBA, President of the Board of Directors of CDA 40 and before that he was a member of the General Insurance Directorate and member of the Executive Committee of CEE. He has rich experience in the field of sales, marketing and human resources. In his career he has done many projects for renowned international companies in the field of Change Management and Performance Management. He has been in London and Mogliano for several years and has completed the MBA at Imadec University in Austria.

Tomislav Vuletić
 

Dr. sc. Tomislav Vuletić je znanstvenik, viši znanstveni suradnik i voditelj Laboratorija za biofiziku na Institutu za fiziku u Zagrebu. Doktorant Sveučilišta u Zagrebu, poslijedoktorsko usavršavanje proveo je na Sveučilištu u Parizu. Voditelj je Međunarodne Škole Biofizike, tajnik Hrvatskog biofizičkog društva. Uz 20-ak godina karijere u znanosti, njegovo iskustvo uključuje i vođenje i organizaciju međunarodnih znanstvenih projekata i događanja, a radi i kao konzultant u pripremi i recenzent projekata u naprednim nano-/biotehnologijama (FETOpen –Future and Emerging Technologies) za Europsku komisiju i hrvatske institucije. Njegova tvrtka Projekteka d.o.o. pruža usluge savjetovanja u području istraživanja, razvoja i inovacija (IRI).

Veselin Perović
 

Prof. dr. Veselin Perović, dipl. oec., redoviti je profesor na Fakultetu Tehničkih znanosti u Novom Sadu (područje kontroling). Certificirani je trener kontrolinga Controller Akademie A.G.(Certified Trainer). Član je International Controller Verein (ICV) od 2007. godine. Direktor je konzultantskog poduzeća. Od 2004. godine je objavio, iz područja kontrolinga, više desetaka stručnih članaka u međunarodnim časopisima. 

Dragica Erčulj
 

Dragica Erčulj, dipl. oec., suosnivačica je i voditeljica Škole kontrolinga, koja djeluje u Ljubljani od 1995. godine. Završila je 5-stage Controlling Program na Controller Akademie u Njemačkoj, te dobila CA Diplomu kontrolera. Autorica je i suautorica brojnih članaka iz kontrolinga, strategije i unaprijeđenja poslovanja. Veliko iskustvo stekla je radeći na različitim međunarodnim projektima. Članica je Međunarodne udruge kontrolera ICV - Internationaler Controller Verein, osnivačica i predsjednica ICV Slovenija, regionalni manager ICV-a za jugoistočnu Europu, članica IGC i članica Slovenske udruge moderatora. Zaposlena je u poduzeću CRMT kao konzultantica, mentorica te predavačica na otvorenim i in-house edukacijama u Sloveniji i inozemstvu.

 

MODERATOR:

Slađana Krpić
 

Slađana Krpić, dipl. oec. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stručno se usavršavala u području kontrolinga, informacijskih sustava za potporu odlučivanju te menadžmenta kroz niz edukacija i seminara (Kontroling akademija, IBM Cognos stručne edukacije, International Trade management...). Praktično iskustvo stječe kroz brojne projekte na kojima sudjeluje na poziciji konzultanta u Poslovnoj inteligenciji d.o.o. od 2005. godine, gdje 2010. postaje Direktorica konzaltinga za područje performance managementa. Odgovorna je za projektiranje, razvoj, implementaciju i održavanje složenih informacijskih sustava za potporu odlučivanju. Pod njezinom nadležnošću je rad Performance management odjela uključujući upravljanje ljudskim resursima i projektima te tehničke pre-sales aktivnosti.

 
 

U okviru ovogodišnje konferencije objavljena je knjiga radova pod naslovom INSTRUMENTI KONTROLINGA“ iz serije knjiga "Kontroling u praksi".  
Knjiga sadržava recenzirane radove domaćih i inozemnih autora.

Knjigu "Instrumenti kontrolinga" možete po promotivnoj cijeni do 30.06.2017. naručiti OVDJE.

Prolistajte knjigu "Instrumenti kontrolinga"

[Ovdje pogledajte više o knjizi: „INSTRUMENTI KONTROLINGA“]

 


Našom godišnjom nagradom „NAJBOLJI KONTROLER – THE BEST CONTROLLER“ želimo prepoznati i istaknuti primjere izvrsnosti u kontrolingu, a što u konačnici treba poslužiti prvenstveno kao poticaj za daljnji razvoj i primjenu kontrolinga u poslovanju.

Vrijednost glavne nagrade iznosi oko 35.000 HRK a sastoji se od :

 • KONTROLING EDUKACIJE:  Kontroling akademija Poslovna učinkovitost (IGC – International Group of Controlling certificirani 25-dnevni program za stjecanje međunarodno priznatog certifikata CERTIFICIRANI KONTROLER – CERTIFIED CONTROLLER)
 • KONTROLING LITERATURE: Kontroling standardi (IGC – International Group of Controlling komplet međunarodno prepoznate literatura kontroling standarda)  
 • KONTROLING PRIZNANJA: Kontroling priznanje o iznimnom postignuću u praksi kontrolinga (Priznanje se dodijeljuje od stručne komisije za NAJBOLJEG KONTROLERA – THE BEST CONTROLLER za 2017. godinu).

Ove godine nagradu za Najboljeg kontrolera 2017. je osvojila Marija Rečić iz Atlantic grupe svojim projektom "Automatizacija dugoročnog planiranja kroz grupnu platformu i redizajn postojećeg forecast 1 procesa".

 

 

Detaljnije informacije o natječaju i načinu prijave možete pronaći na:
[Natječaj za najboljeg kontrolera-Best Controller 2017.]

 

U okviru ovogodišnje 8. kontroling konferencije smo proveli istraživanje pod nazivom  "Primjena instrumenata kontrolinga u praksi".

Rezultati istraživanja su predstavljeni na 8. Kontroling konferenciji: Instrumenti kontrolinga a možete ih pogledati na linku u nastavku:
Primjena instrumenata kontrolinga u praksi