5. susret kontrolera - Kontroling konferencija o profitabilnosti i likvidnosti / Controlling profitability and liquidity conference održana je u četvrtak, 12.6.2014. u Esplanade Zagreb Hotelu.

Današnje pitanje svih pitanja u poslovanju poslovnih subjekata odnosi se na uspješnu prodaju proizvoda odnosno usluga, kako bi se osigurala njihova održivost, kao i njihov rast i razvoj. 

Svakako da se pritom također mogu postaviti i strateška pitanja, kao primjerice, posjeduju li poduzeća odgovarajuće proizvode za ciljnu grupu kupaca, komunicira li se na prikladan način njihova vrijednost i dostupnost te na koji način se identificiraju poslovni rizici i kako se njima upravlja. 

Međutim, uz strateške izazove, poduzeća se također u značajnoj mjeri suočavaju i s iznimno važnim operativnim pitanjima.

Osim pitanja o ostvarenju same prodaje, svakodnevni izazovi u poslovanju se odnose i na načine i rizike naplate potraživanja, optimizacije u upravljanju troškovima te u konačnici upravljanja samim novčanim tokovima – što se, shodno aktualnoj ekonomskoj situaciji u gospodarstvu, značajno češće odnosi na načine kako pribaviti potrebna sredstva, nego kako plasirati novčane viškove.

S obzirom na aktualnosti i značaj navedene problematike, renomirani domaći i inozemni stručnjaci iz poslovne prakse dali su na ovoj konferenciji praktične preporuke, kako bi se poboljšala postojeća razina upravljanja profitabilnošću i likvidnošću u poduzećima.

Za preuzimanje nekih od prezentacija s konferencije molimo Vas da nas kontaktirate putem kontakt obrasca i poslat ćemo Vam link za preuzimanje. Sve prezentacije dostupne su polaznicima konferencije.
  

 
08:30 - 09:00   Registracija sudionika
 
 
09:00 - 09:15   Otvaranje konferencije, dr. sc. Mladen Meter, Direktor, Konzultant za kontroling i financije, Certified Controller, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje
 
 
09:15 - 10:00   Key Note Speaker: István Radó, Managing Director of IFUA Horváth Partners (Hungary) and Partner of the Horváth Partners Group (Germany)

Risk Management as a Strategic Management Tool

 • Role of the risk manager in the firm
 • Connection Risk management, Strategy, Planning
 • Risk Reporting 
 • Right management of organisational Risk 
 • Enterprise-wide Risk Management
 
 
10:00 - 10:15   Dodjela certifikata polaznicima 4. generacije Kontroling akademije Poslovna učinkovitost (Certificirani kontroler / Certified Controller prema međunarodno priznatom certifikatu IGC - International Group of Controlling)
 
 
10:15 - 10:35   Pauza za kavu
 
 
10:35 - 11:15   mr. sc. Hrvoje Patajac, Direktor kontrolinga, Adris grupa d.d.

Upravljanje profitabilnošću u poduzećima

 • Upravljački problemi u tvrtkama
 • Veza profitabilnosti i likvidnosti
 • Analiza lanca vrijednosti i prepoznavanje prilika
 • Aktivnosti povećanja troškovne efikasnosti putem eksternalizacije poslovanja
 • Utjecaj okruženja na profitni potencijal – primjer iz prakse

 

 
 
11:15 - 12:00   Edin Leho, CFA, Direktor, El Koncept d.o.o. (Fininfo portal)

Optimizacija upravljanja novčanim tokovima

 • izvještaj o novčanom toku - temeljni financijski izvještaj i operativni (interni) izvještaj
 • proces upravljanja novčanim tokovima i segmentiranje novčanih tokova
 • prikaz segmentacije novčanih tokova
 • strukturirani pregled aktivnosti za optimizaciju novčanih tokova

 

 
 
12:00 - 12:30   mr. sc. Dalibor Brnos, MBA, Certified Controller, Predsjednik Uprave, Puljanka-Brionka d.o.o.

Predstečajna nagodba kao način za poboljšanje profitabilnosti i likvidnosti poduzeća - Iskustva iz prakse

 • PSN - prilika za otpis potraživanja ili za zaokret u poslovanju?
 • Utjecaj PSN na profitabilnost i likvidnost
 • Izazovi u poslovanju tijekom PSN

 

 
 
13:30 - 14:00   Marijana Mešić, Direktorica, Certified Expense Reduction Advisor, Finars rješenja d.o.o.

Optimizacija troškova poslovanja poduzeća

 • Gdje gledati i od kuda krenuti?
 • Kako optimizirati troškove?
 • Analiza izdataka – osnovni alat optimizacije troškova
 
 
14:00 - 14:30   mr. sc. Ilija Braovac, Ovlašteni porezni savjetnik, Braovac porezno savjetništvo j.t.d.

Optimizacijom poreza do bolje profitabilnosti i likvidnosti

 • Porezno planiranje
 • Pripreme za porezni nadzor
 • Porezne pogodnosti
 
 
14:30 - 15:00   Jens Westerbladh, CEO, DataPartner, Finland

Corporate Profitability and Liquidity Planning with Excel Add-on

 • Financial modelling of projects and businesses
 • Profitability analysis and valuation
 • Corporate finance
 
 
15:00 - 15:20   Pauza za kavu
 
 
15:20 - 15:55   mr. sc. Goran Kursan, CFA, Direktor tržišta kapitala, Privredna banka Zagreb d.d.

Financiranje poslovanja putem tržišta kapitala u RH

 • Financiranje izdavanjem dionica
 • Financiranje izdavanjem obveznica
 • Program izdavanja komercijalnih zapisa
 
 
15:55 - 16:30   mr.sc. Domagoj Račić, direktor konzultantske tvrtke Mreža znanja

Financiranje poslovanja putem EU fondova u RH

 • Od strategije do EU projekata
 • Razvoj i priprema EU projekata
 • Implementacija EU projekata
 
 
16:30   Zatvaranje konferencije; druženje i razmjena iskustava
 
 

Svaki sudionik je dobio prvu od tri knjige za koju je Poslovna učinkovitost dobila pravo prevođenja od International Group of Controlling (IGC), budući da je njihov punopravan član - „Rječnik za kontrolere".

Rječnik možete pregledati ovdje.

 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

István Radó
 

István Radó, direktor IFUA Horváth & Partners d.o.o. (Mađarska) i partner Horváth & Partners Grupe, diplomirani inženjer ekonomije/ekonomist. Konzultant za upravljanje, projektni menadžer i sponzor: rad za više od 100 tvrtki, institucija u poslovnom i javnom sektoru: konceptualizacija, implementacija i optimizacija kontroling sustava u različitim industrijama; razvoj upravljanja, strukturni centar/centar struktura; razvoj i implementacija upravljanja računovodstvenog sustava; upravljanje procesima i organizacijama u različitim poslovnim područjima i djelatnostima. Radio u raznim industrijama: prijevoz, telekomunikacije, farmaceutska industrija, komunalne usluge, javni sektor. Redoviti predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima; trener na Kontroling Akademiji (Mađarska) i in-house treninzima.

Hrvoje Patajac
 

mr. sc. Hrvoje Patajac je direktor kontrolinga Adris grupe. Glavni zadatak mu je implementacija kontrolinga na razini grupe te podrška taktičkom i strateškom odlučivanju. U Adrisov tim došao je 2003., a prije toga radio je u Nexe Grupi i zagrebačkoj Farmaciji na poslovima voditelja kontrolinga. Prvo radno iskustvo vezano mu je za IT sektor i tvrtku MIPS gdje je radio na brojnim razvojnim projektima. Član je nadzornog odbora u nekoliko tvrtki: Adris grupa d.d. Rovinj, Cromaris d.d. Zadar, Opresa d.d. Sarajevo, Tisak d.d., Zagreb. Diplomirao je 1995. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Završio je studij poslovnog upravljanja Diploma Study in Management na istom fakultetu. Magistrirao je 2002. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru ”Financije poduzeća”.

Edin Leho
 

Edin Leho, CFA, direktor je poduzeća EL KONCEPT d.o.o., specijaliziranog za pružanje usluga financijskog savjetovanja i razvoj poslovno-financijskih internetskih portala (www.fininfo.hr). Diplomirao je 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer računovodstvo i poslovne financije, nakon čega započinje karijeru u financijskom sektoru, posebno na područjima financijskog menadžmenta, upravljanja rizicima, financijskog i operativnog restrukturiranja domaćih i međunarodnih poduzeća, kupoprodaje trgovačkih društava i revizije. Njegovo bogato radno iskustvo uključuje rad na projektima razvijanja financijskih aplikacija, cash flow i modela za upravljanje rizicima, kreditiranja poduzeća te projektnog menadžmenta. 2005.g. stekao je međunarodno priznatu CFA (Chartered Financial Analyst), nakon što je položio sva tri stupnja CFA ispita u okviru poslijediplomskog CFA Programa (CFA Institute, Charlottesville, Virginia, SAD)

Dalibor Brnos
 

mr. sc. Dalibor Brnos, MBA, diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli. Magistrirao je 2007. godine na znanstvenom poslijediplomskom studiju “Poslovno upravljanje – MBA” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2010. postaje prvi polaznik prve generacije Kontroling akademije Poslovna učinkovitost. Poslovnu karijeru započinje 2000. godine u poduzeću Puljanka Brionka gdje brzo napreduje krozorganizaciju: od organizatora financijskih poslova, voditelja informatičke službe, voditelja projekta informatizacije, rukovoditelja sektora za razvoj poslovanja do današnje pozicije rukovoditelja sektora za financije, kontroling i opće poslove. Uvođenjem i implementacijom informatičkih sustava detaljno je upoznao i restrukturirao poslovne procese proizvodno prodajnog poduzeća te održao brojne interne treninge za zaposlenike iz svih sektora kao i za Upravu. Svoje iskustvo nadogradio je brojnim edukacijama iz područja kontrolinga te primjenom novostečenih znanja u praksi.

Marijana Mešić
 

Marijana Mešić, dipl.oec. CPA – diplomirana ekonomistica, CPA pri britanskom institutu za javne financije, certificirani savjetnik za optimizaciju troškova i snižavanje izdataka poslovanja i vlasnica tvrtke Finars rješenja za optimizaciju troškova i izdataka. 
Iskustvo je stjecala na različitim pozicijama u međunarodnim tvrtkama, od pozicije računovođe, kontrolera do direktora financija i člana uprave za financije i administraciju. Iskustvo u rukovođenju odjelima financija, računovodstva, kontrolinga, IT-a, procesnog managementa i ljudskih resursa. Izvrsno poznavanje procesa pokretanja tvrtki, restrukturiranja i optimizacije poslovanja.

Ilija Braovac
 

mr. sc. Ilija Braovac magistar je znanosti iz područja fiskalnog sustava i fiskalne politike. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1999. godine, a magistrirao 2012. godine na Katedri za financijsko pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Većinu radnog iskustva stjecao u području primjene poreznog sustava (Porezna uprava, Financijski inspektorat i financijski direktor). Kao član brojnih stručnih timova, voditelj financija i porezni savjetnik stekao je široko praktično iskustvo, koje također prenosi i studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu kao vanjski suradnik. Tijekom zadnjih šest godina, na osnovi odobrenja za rad Ministra financija, obavlja djelatnost poreznog savjetnika u javnom trgovačkom društvu Braovac porezno savjetništvo j.t.d. u Zagrebu. Uže područje interesa mu je porezni kontroling, porezno savjetovanje, transferne cijene i porezna revizija.

Jens Westerbladh
 

Jens Westerbladh, CEO u poduzeću Datapartner, posjeduje magisterij iz Financija i investicija sa Hanken škole za ekonomiju iz Helsinkija. Osnivač je poduzeća Datapartner i većinski vlasnik poduzeća. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u financijskom modeliranju i investicijskim procjenama od 1987. godine, a od tada je radio sa stotinama međunarodnih korporativnih klijenata.

Goran Kursan
 

mr. sc. Goran Kursan, CFA, pomoćnik je izvršnog direktora Proizvoda korporativnog financiranja Privredne banke Zagreb d.d. Zaposlen je u PBZ-u od 2000. godine te ima bogato iskustvo u strukturiranju, sindiciranju i prodaji na primarnom tržištu državnih, municipalnih i korporacijskih izdanja obveznica, programa komercijalnih zapisa te javnih ponuda dionica. Također, ima dokazano iskustvo u opsežnom postupku strukturiranja izdanja, pripremi i koordinaciji cijelog procesa javne ponude, od pregovora i koordinacije odnosa sa regulatornim tijelima do prodaje vrijednosnih papira na tržištu, određivanja cijene istih te uvrštenja na organizirana tržišta kapitala. Ukupno je sudjelovao u oko 250 izdanja dužničkih i vlasničkih financijskih instrumenata ukupne vrijednosti od EUR 29 mlrd. Sudjelovao je u radu fondova rizičnog kapitala kao predstavnik banke u Povjereničkom odboru. Također sudjelovao u brojnim transakcijama kupnje i prodaje banaka i tvrtki kćeri PBZ Grupe, kako u Hrvatskoj tako i u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu 2000., smjer računovodstvo. Uspješno je položio sva tri stupnja opsežnih CFA ispita u okviru međunarodnog poslijediplomskog CFA Programa te je 2004. g. stekao međunarodno priznatu CFA titulu (Chartered Financial Analyst). Član je CFA instituta, Charlottesville, Virginia, USA. Magistrirao je Kvantitativne financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Torinu. Imatelj je licence investicijskog savjetnika HANFA-e. Bio je predavač različitih tema s područja tržišta kapitala na brojnim konferencijama u organizaciji Zagrebačke burze, Euromoney-a i Poslovne učinkovitosti.

Domagoj Račić
 

mr.sc. Domagoj Račić je direktor konzultantske tvrtke Mreža znanja, gdje se najviše bavi pripremom infrastrukturnih projekata za sufinanciranje iz strukturnih fondova, regionalnim razvojem te poslovnim savjetovanjem. Također je zamjenik predsjednika Udruge inovatora Hrvatske, nacionalne asocijacije inovatora i poduzetnika te predsjednik Upravnog odbora Akademije za politički razvoj. 
Kao konzultant radio je za međunarodne organizacije, domaće i strane tvrtke, ustanove, ministarstva, gradove i županije - najviše u područjima inovacija, poduzetništva i industrijske politike. Nakon diplome na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Domagoj Račić je završio poslijediplomski studij managementa na Sveučilištu u Cambridgeu, a trenutno radi na doktorskoj disertaciji iz područja inovacija na Sveučilištu u Ljubljani. Predavao je na poslijediplomskom studiju poduzetništva na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku, a sada honorarno surađuje u nastavi na Pranom fakultetu u Zagrebu. Autor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova.

 

MODERATOR:

Anamarija Milković
 

Anamarija Milković, mag.comm. je voditeljica marketinga i odnosa s javnošću u Poslovnoj učinkovitosti. Završila je preddiplomski studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te diplomski studij komunikologije, smjer: Odnosi s javnošću, također na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Započela je svoju karijeru u agenciji za odnose s javnošću te nastavila tim putem kroz veću i manju korporaciju kroz odjele Marketinga i Odnosa s javnošću. 

 
 

Ukoliko ne dobijete potvrdu web stranice da je prijava uspješno zaprimljena, molimo Vas da se prijavite na broj telefona 01/ 2304-571 ili putem e-mail-a na info@poslovnaucinkovitost.eu.

 
Polja označena sa * znakom su obavezna.