Glavne teme konferencije vezane su uz: izazove za financije u krizi i projekt njihove transformacije, koncepte za upravljanje financijama u krizi i pristupe pri upravljanju poslovnim izazovima u krizi.

 

Zbog utjecaja Covid-19 krize financije brojnih poduzeća suočile su s brojnim izazovima.

Izazovi su s jedne strane vezani uz osiguravanje kontinuiteta trenutačnog odvijanja poslovanja, vrlo često manifestirani u obliku smanjene potražnje odnosno smanjenih aktivnosti proizvodnje proizvoda odnosno pružanja usluga te suočavanje s poteškoćama vezanim uz troškove financiranja, fiksne troškove, kao i povećanje iskoristivosti raspoloživih kapaciteta.

S druge strane, izazovi su se pojavili i na dugoročnom planu i to kod pitanja oporavka nakon krize, osiguranja kontinuiteta konkurentnosti kroz brzu stabilizaciju, rast i razvoj poslovanja.

Različita poduzeća su na različit način se suočila s navedenim izazovima, a upravo na ovoj konferenciji su izložene dobre financijske prakse iz Hrvatske i inozemstva vezane uz:

 • Izazove za financije u krizi i projekt njihove transformacije
 • Koncepte za upravljanje financijama u krizi
 • Pristupe pri upravljanju poslovnim izazovima u krizi.
 
08:30 - 09:00   Registracija sudionika
 
 
09:00 – 09:10   Otvaranje konferencije
 
 
9:10 - 10:30   Izazovi za financije u krizi i projekt njihove transformacije
 

Upravljanje financijama u krizi – Praktična iskustva - AWT

Mr. sc. Nikola Cvjetković, Član Uprave za financije
AWT International

 • Što je kriza?
 • Kako kriza utječe na poslovanje?
 • Koja je uloga Financijskog direktora u upravljanju kriznim situacijama?
 • Praktični primjeri upravljanja kriznim situacijama
 

Transformacije financija u uvjetima Covid-19 krize – Maistra

Marko Pokrajac, CFO
Maistra Hospitality Group

 • Transformacija funkcije financija kao odgovor na zahtjeve i probleme iz poslovanja
 • Identificiranje ograničenja i uskih grla u procesu transformacije 
 • Osmišljavanje i implementacija ključnih aktivnosti za provođenje transformacija
 • Ključne mjere uspijeha nakon provedene transformacije
 
 
10:30 – 11:00   Pauza za kavu
 
 
11:00 - 12:30   Koncepti za upravljanje financijama u krizi
 

Measuring the right things during a crisis

Bernie Smith, Managing Director
Made to Measure KPIs

 • How to identify the right KPIs
 • How to make sure you don't try and measure too many things
 • How to measure something that is "unmeasurable" 
 

Flexibility as a critical success factor for good crisis management – Frankfurt School of Finance and Management

Karolina Kristić, Chancellor and CFO
Frankfurt School of Finance and Management

 • Flexible cost management at Frankfurt School of Finance and Management
 • The real case COVID-19 experience
 • Learnings
 
 
12:30 – 14:00   Pauza za ručak
 
 
14:00 - 15:30   Pristupi pri upravljanju poslovnim izazovima u krizi
 

Upravljanje financijama u Covid-19 krizi – Atlantic Grupa

Siniša Resanović, Izvršni direktor Centralnih financija i Korporativnog kontrolinga
Atlantic Grupa

 • Disrupcija u financijama uzrokovana COVID-19 krizom
 • Pristupi financija u toj promjeni i podrška poslovanju
 • Iskustva Financija Atlantic Grupe s naglaskom na :
  • ​Ljude - Kako smo se organizirali? Kako smo doživjeli promjenu?
  • Sustave - Kakvu podršku smo imali od strane alata i sustava?
  • Procese - Jesmo li radili nešto drugačije?
 

Upravljanje eksternim izazovima i volatilnosti tržišta – Petrokemija                                                                  Dalibor Sokolović, Član Uprave za financije
Petrokemija     

 • Volatilnost energetskog tržišta
 • Različite industrije zahtijevaju različit pristup?
 • Interni faktori utjecaja: ljudi, tehnologija, procesi
 • Dugoročni efekti promjena
 
 
15:30 – 15:40   Zatvaranje konferencije
 
 
  Networking & Razmjena iskustava

Napomene:

Organizator zadržava pravo izmjene rasporeda i sadržaja konferencije.
Konferencija je javan događaj te će biti snimana.

 
 
Nikola Cvjetković
 

mr. sc. Nikola Cvjetković posjeduje višegodišnje radno iskustvo u području financija i kontrolinga. U poduzeću AWT International d.o.o. proveo je svoj cijeli radni vijek te je od Financijskog analitičara, preko Voditelja kontrolinga došao do pozicije Direktora Financija i Člana Uprave.Tijekom svoje karijere vodio je brojne projekte, a među značajnijim projektima su: projekt uvođenja kontrolinga u poduzeće, projekt implementacije Business Intelligence sustava, projekt nadogradnje ERP sustava, projekt implementacije Business Planning and Consolidation sustava. Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije poduzeća. Kao gost predavač drži predavanja na raznim fakultetima, poslovnim školama i konferencijama.

Marko Pokrajac
 

Marko Pokrajac diplomirao 2000. godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Međunarodna razmjena. Od 2003. godine zaposlen u sustavu Adris Grupe gdje je stjecao iskustvo na stručnim i voditeljskim pozicijama u kontrolingu, financijama i računovodstvu u tvrtkama Maistra d.d., Tvornica duhana Rovinj d.o.o. i Adris Grupa d.d. Od 2016. godine radi na poziciji Financijskog direktora Maistra Hospitality Grupe koja uz financije, pokriva i odgovornost za nabavu i IT.

Bernie Smith
 

Bernie Smith, founder of Made to Measure KPIs, trains and coaches businesses to develop meaningful KPIs and present their management information in the clearest possible way to support good decision-making. His approach has been adopted by many organisations, including Airbus, HSBC, UBS, Lloyd’s Register, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland, LloydsTSB and many others. He has written twenty books on KPIs, regularly tops this category on Amazon and is a frequent key-note speaker on performance measurement. Earlier in his career, Bernie, who qualified as a professional engineer, worked as a consultant leading teams delivering exceptional operational improvement in blue-chip companies using Lean and Six Sigma approaches. This broad industry experience has given him a unique perspective when it comes to developing KPIs to improve organisational performance.

Karolina Kristic
 

Karolina Kristić is Chancellor and CFO of Frankfurt School of Finance & Management. In this capacity, she is in charge of all financial and M&A activities of the entire Frankfurt School Group which, in addition to the business school, includes the Frankfurt School Foundation and subsidiary companies of Frankfurt School. Aside from responsibilities related to finance, controlling and risk management, Ms Kristic also oversees Human Resources and Facility Management. She was instrumental in supervising the entire financial planning of Frankfurt School’s new campus, a multi-million euro project that spanned over 5 years.

Ms Kristic joined Frankfurt School in 2009. In her earlier career, she held several positions as financial controller and group accountant, amongst others in consulting firms and the automotive industry. She is both a tax and accounting specialist, and holds an Executive Master of Business Administration from Ashridge Business School.

Siniša Resanović, FCCA
 

Siniša Resanović, FCCA, Izvršni direktor Centralnih financija i Korporativnog kontrolinga Atlantic Grupe d.d.
Posjeduje bogato iskustvo u financijama i kontrolingu koje je stekao na rukovodećim pozicijama u Atlantic Grupi, RTL Hrvatska i Vipnetu (sada A1). Učestalo se bavio svim segmentima financija i kontrolinga te je pokretao i vodio mnoge projekte iz domene razvoja financijskih procesa i sustava. Diplomirao je 1999. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2003. član je ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Dodatno se usavršavao u London Business School te IE Business School u Madridu.

Dalibor Sokolović
 

Dalibor Sokolović je član Uprave za Financije Petrokemije. Karijeru je započeo 2006. godine kao konzultant u KPMG-u, uz primarni fokus na projekte unaprjeđenja poslovnih procesa i informacijskih sustava te pružanje projektnog i financijskog savjetovanja za transformacijske i akvizicijske projekte. Tijekom 2012. godine karijeru nastavlja u INA Grupi u timu dugoročnog planiranja i optimizacije poslovanja Downstream segmenta nakon čega se pridružuje timu Financija, u konačnici kao direktor Kontrolinga INA Grupe te direktor Financija Downstream segmenta MOL Grupe. U srpnju 2021. godine imenovan je u Upravu Petrokemije. Uz regularne aktivnosti kontrolinga i upravljanja financijama, sudjelovao je na različitim projektima procjena vrijednosti projekata, akvizicija, implementacija ERP i izvještajnih sustava. Dalibor je 2007. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dok je u 2020. godini stekao MBA titulu na SEED/Maastricht School of Management.

 

MODERATOR:

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.