Osnove financijskog planiranja i modeliranja

Opis:
S obzirom na ograničenost raspoloživih resursa, potrebno je na što učinkovitiji i efikasniji način planirati te kontrolirati njihovo korištenje. U procesu planiranja potrebno je prije svega analizirati kompleksno poslovno okruženje; u prvom redu očekivanja naših kupaca, intencije naših konkurenata te naše mogućnosti da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost poslovanja. Kroz financijsko planiranje i modeliranje poduzeću se omogućava bolja usmjerenost u poslovnim aktivnostima i ostvarivanje postavljenih poslovnih ciljeva.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s osnovnim tehnikama financijskog planiranja i modeliranja. Kroz kombinaciju osnovnih teoretskih koncepata te njihovih modela u Excel®-u, polaznici će biti upoznati s tehnikama koje praktično mogu koristiti u svom svakodnevnom poslu i na vlastitim primjerima.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji, poslovnim analitičarima i konzultantima, vlasnicima i menadžmentu poduzeća.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Definiranje osnovnih pretpostavki modeliranja

 • Temeljni ciljevi planiranja
 • Definiranje parametra za modeliranje

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada koncepta modela za planiranje

 

Analiza poslovnog okruženja i definiranje ciljeva

 • PESTLE analiza
 • SWOT analiza
 • Definiranje strateških i operativnih ciljeva poslovanja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada koncepta modela strateških i operativnih ciljeva poslovanja

 

Planiranje i modeliranje pozicija financijskih izvještaja

 • Planiranje i modeliranje računa dobiti i gubitka
 • Planiranje i modeliranje bilance
 • Planiranje i modeliranje novčanog tijeka

PRAKTIČNA VJEŽBA: Simulacija testiranje i optimiziranje modela planskih financijskih izvještaja

 

Financijska analiza plana i izvještavanje

 • Horizontalna, vertikalna i trend analiza
 • Osnovni financijski pokazatelji
 • Interni periodički izvještaji

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza i izvještavanje planskog dokumenta

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije