Koncept upravljanja rizicima

Opis:

 

Svaka organizacija upravlja rizicima, no ono što razlikuje uspješnu organizaciju od neuspješne jest učinkovito upravljanje rizicima. Budući da svaka poslovna aktivnost uključuje određenu razinu rizika, djelotvorno upravljanje rizicima predstavlja nužnost za bolje odlučivanje i ostvarenje poslovnih rezultata.
Kroz ovaj modul će biti predstavljene pretpostavke za djelotvorno upravljanje rizicima te prednosti korištenja integriranog sustava za korporativno upravljanje, upravljanje rizicima i usklađenost (GRC - Governance, Risk and Compliance).

Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:

 • razumiju temeljne odrednice i procese upravljanja rizicima
 • identificiraju pretpostavke djelotvornog upravljanja rizicima
 • osvijeste važnost korporativnog upravljanja, cjelovitog upravljanja rizicima i usklađenosti
 • primjene dobre prakse upravljanja rizicima i prilagode ih u vlastitoj organizaciji

Kome je namijenjena:
Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti , kontrolingu, i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati dobrim praksama upravljanja rizicima.

Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerima.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

​1. DAN: DJELOTVORNO UPRAVLJANJE RIZICIMA

Temeljne odrednice upravljanje rizicima

 • Osnovni pojmovi i razlikovanja
 • Cilj i temeljna načela cjelovitog sustava upravljanja rizicima  – Enterprise Risk Management (ERM)
 • Sastavni dijelovi sustava upravljanja rizicima
 • Poslovna strategija te interni akti koji određuju upravljanje rizicim

PRAKTIČNA VJEŽBA: Međuovisnost poslovnih ciljeva i strategija upravljanja rizicima

Ključni procesi upravljanja rizicima

 • Profil rizičnosti i utvrđivanje materijalno značajnih rizika
 • Metode i informacije za utvrđivanje rizika
 • Identifikacija uzroka i posljedica ostvarenih rizika
 • Katalog rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer katalog rizika

Metode mjerenja, odnosno procjene rizika

 • Mjerenje vs. procjena razine rizika
 • Industrijski standard mjerenja razine rizika
 • Testiranje otpornosti na stres
 • Agregacija rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer kalkulacije rizične vrijednosti – Value at Risk (VaR)

KPI Ovladavanje i praćenje rizika

 • Metode upravljanja i kontrole
 • Ograničavanje razine rizika
 • Okvir sklonosti preuzimanju rizika
 • Praćenje rizika te izvještavanje

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izbor metode upravljanja rizikom

 

2. DAN: STRATEŠKI I UPRAVLJAČKI RIZICI

Rizici poslovnog okruženja

 • Pojam rizika poslovnog okruženja
 • Metodologija upravljanja rizikom poslovnog okruženja
 • Korelacija rizika poslovnog okruženja i poslovnog rezultata
 • Nadzor rizika poslovnog okruženja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer rizika poslovnog okruženja

Aktualna gospodarska kretanja i rizici poslovnog okruženja

 • Trendovi gospodarskih kretanja
 • Utvrđivanje rizika specifičnih za poslovanje
 • Metode ovladavanja rizicima koji proizlaze iz poslovnog okruženja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utvrđivanje metode ovladavanja rizicima iz poslovnog slučaja

Kategorizacija rizika ovisna o poslovanju organizacije

 • Utvrđivanje i analiza rizika
 • Rizici uvjetovani egzogenim (vanjskim) i endogenim (unutarnjim) okolnostima
 • Spremnost na događaje koji nisu izravno vezani uz poslovanje

PRAKTIČNA VJEŽBA: Mapa rizika

Strateški, upravljački i ostali rizici

 • Pojam, definicija i primjeri strateškog i upravljačkog rizika
 • Utvrđivanje i procjena
 • Metodologija ovladavanja strateškim i upravljačkim rizicima
 • Nadzor strateških, upravljačkih i ostalih rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Prepoznavanje rizika iz poslovnog slučaja

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije