Zdenka Jurković
Moja zemlja d.o.o., Zagreb

Moja zemlja d.o.o., Zagreb

Po mom mišljenju, najveća vrijednost edukacije je izravan i neposredan pristup i interakcija između predavača i polaznika te konkretni alati koje možete koristiti u daljnjem radu, dakle, predavači koji imaju praktično, radno iskustvo i konkretne vježbe i primjeri u excelu.