Maja Borjanić
Color trgovina d.o.o.

Zahvaljujem se Poslovnoj u činkovitosti na organizaciji Kontroling akademije i svim predavačima koji su nam prenijeli svoja znanja i iskustva u teoriji i praksi. Ovakvim pristupom usavr šavanja kojem je težište na praktičnoj primjeni stekla sam mnogo teorijskih i praktičnih znanja koja ću moći koristiti u svom svakodnevnom radu. Kroz ovih 25 edukacija upoznala sam nove prijatelje s kojima ću i dalje ostati u kontaktu gdje ćemo moći podijeliti svoja iskustva i razmijeniti nove ideje i savjete

 

Ukoliko ne dobijete potvrdu web stranice da je prijava uspješno zaprimljena, molimo Vas da se prijavite na broj telefona 01/ 2304-571 ili putem e-mail-a na info@poslovnaucinkovitost.eu.

Polja označena sa * znakom su obavezna.