20. 03. 2024.
Strateški pristup održivom poslovanju Grupe Podravka

Irena Ivanković, Voditeljica tima za održivi razvoj, Grupa Podravka, u kratkom intervjuu predstavila je Strateški pristup održivom poslovanju Grupe Podravka , a o ovoj temi će detaljnije biti govora na: 

 6. FINANCIJSKOJ KONFERENCIJI: ESG - Imperativ budućeg poslovanja, 10.04.2024.

 

Koje su ključne komponente održivog poslovnog modela Grupe Podravka?

Ključne komponente održivog poslovnog modela Grupe Podravka su investicije i ljudski resursi. Sukladno planiranom, do 2025. godine Grupa Podravka namjerava uložiti oko 100 mil. EUR u kapitalne investicije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva. Također, zaposlenici su oduvijek bili ključna komponenta poslovanja kompanije. Grupa Podravka kontinuirano ulaže napore i sredstva kako bi svojim zaposlenicima omogućila što bolje uvjete rada, standard i edukacije. Održivi poslovni model nije moguć bez jake korporativne kulture koja se potiče kroz edukacije zaposlenika kako bi se integrirali principi održivosti u razmišljanje i poslovne odluke. To je dugoročni proces na koji je, usvajanjem Strategije održivog poslovanja, stavljen veliki naglasak.

Početkom 2024. godine Podravka je predstavila svoj novi vizualni identitet i, po prvi puta, odvojila korporativni logotip Grupe Podravka od proizvodnog logotipa brenda Podravka. Kako bi dodatno osnažila svoje prisustvo na globalnom tržištu te osigurala i podržala ostvarivanje strateških ciljeva postavljenih poslovnom i strategijom održivosti, Podravka je redizajnirala svoj vizualni identitet. Osuvremenjivanje vizualnog identiteta Grupe Podravka omogućit će ostvarenje ambicioznih poslovnih ciljeva.

Novom strategijom poslovanja postavljene su i nove korporativne vrijednosti Grupe Podravka, a koje podržavaju novi vizualni identitet.

Šest vrijednosti – srčanost, inovativnost, nasljeđe, kvaliteta, održivost i brižnost – u sebi nose sve ono što Grupa Podravka radi, čemu teži i kako želi poslovati. To su ujedno atributi po kojima smo prepoznati i od strane potrošača.

Svaka od vrijednosti označava ono što jesmo, što radimo i način na koji to radimo:

 • Srčanost – hrabra srca utiremo nove puteve.

Želimo predvoditi u utiranju novih puteva i odgovaranju na nove izazove. Hrabra srca želimo eksperimentirati i usuđujemo se riskirati kako bismo stvorili nešto jedinstveno. Želimo biti kompanija čiji se karakter prepoznaje na prvu.

 • Inovativnost – osjećaj leptirića kad stvorimo nešto posve jedinstveno.

Možete pretražiti sve rječnike svijeta i u njima naći mnoštvo definicija inovativnosti, ali za nas će jedina i prava definicija uvijek biti onaj uzbudljiv osjećaj leptirića u trbuhu kad osjetimo da smo stvorili nešto uistinu posve novo i jedinstveno. 

 • Nasljeđe – karakter oblikovan nasljeđem.

Poput nekog nevidljivog kipara, nasljeđe je ono što nas oblikuje u ono što smo danas. Kroz bogato iskustvo, kroz inovatore koji su nam dali neizbrisiv pečat i pružili nadahnuće isklesan je karakter kompanije koja se samouvjereno suočava sa svime što budućnost nosi.

 • Kvaliteta – činiti pravu stvar i onda dok nitko ne gleda.

Netko je jednom rekao da kvaliteta znači činiti pravu stvar i onda dok nitko ne gleda. To vam je ono kad i zatvorenih očiju znate da ste kušali nešto što na vaš stol dolazi od ljudi kojima je stalo do onoga što rade. 

 • Održivost – bolji svijet za generacije koje dolaze.

Održivost nije samo ulaganje u najmodernije tehnologije ili okretanje obnovljivim izvorima energije. Održivost je odgovornost svakog od nas da svakog dana mijenja uobičajene obrasce ponašanja i korak po korak gradi bolji svijet za generacije koje dolaze. 

 • Brižnost – činimo sve kako bismo vaša lica razvukli u široke osmijehe.

Kažu da je najkraća udaljenost između dvoje ljudi − osmijeh. Zato činimo sve kako bismo na vaša lica razvukli široke osmijehe, jer brinuti se o drugima i zajednici možeš samo kad si im blizu. 

Vodeći se navedenim vrijednostima, nastavit ćemo raditi u skladu sa svojom misijom: stvarat ćemo ukusniji svijet. I to ćemo činiti uvijek sa srcem.                                                                                                                                                                     

Kako Grupa Podravka integrira ekološke, društvene i upravljačke aspekte u svoje poslovne procese?

Poslovni procesi su ključan faktor dobrog funkcioniranja našeg poslovnog sustava obzirom da je sustav velik i kompleksan. Kontinuirano poboljšavanje postavljenog sustava upravljanja kompanija postiže se ulaganjem u stvaranje kvalitetnih i kompetentnih zaposlenika sa visokom razinom tehnoloških znanja i korporativnog upravljanja, zatim u uzajamnu suradnju s dobavljačima, kupcima kao i svim zainteresiranim stranama u lancu hrane. Našim proizvodima često stvaramo nove trendove, pri čemu poštujemo tradiciju kompanije te zahtjeve potrošača. Pritom su naši proizvodi sigurni za konzumaciju te okolišno prihvatljivi.

Sustav upravljanja kompanije je kroz zadnje dvije godine u razdoblju korporativne transformacije koja je fokusirana na poboljšavanje sustava kroz optimizaciju poslovnih procesa te integraciju sustava upravljanja s postavljenom Strategijom održivog poslovanja Grupe Podravka 2023.-2030.

Podravka kao jedna od vodećih prehrambenih kompanija u jugoistočnoj, srednjoj i istočnoj Europi, dva je desetljeća certificirana prema vodećim standardima sigurnosti hrane IFS Food (International Featured Standard-Food) i BRCGS Food Safety koji potvrđuju sigurnost proizvoda kompanije. Vodeći standardi prehrambene industrije po kojima kompanija posluje izgrađeni su na temeljnom sustavu upravljanja u skladu s normom ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom, na propisima RH, EU te ostalih zemalja u kojima se posluje.

Proizvodi segmenta Farmaceutike proizvode se u skladu sa zahtjevima GMP-a, GDP-a, ISO 13485 i ISO 9001, ostalim primjenjivim regulatornim zahtjevima i zahtjevima struke.

Primjena GMP standarda (Good manufacturing practice – dobra proizvođačka praksa) osigurava da se proizvodi proizvode ujednačeno i nadziru do standarda kvalitete koji je prikladan za njihovu primjenu prema važećim propisima. Veleprodaja mora ispuniti zahtjeve GDP-u (Good distribution practice) kako bi se u cijelom lancu opskrbe održala kvaliteta i cjelovitost lijekova.

Belupo d.d. ima certifikat ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom i ISO 13485 Sustav upravljanja kvalitetom za medicinske proizvode.

U 2023. godini ostvarili smo i jedan od postavljenih strateških ciljeva, usklađenje sustava upravljanja Podravke d.d sa smjernicama ISO 26000 Društvena odgovornost. Uz implementaciju ISO 26000, Podravka d.d. je 2023. godine postala članom SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) neprofitne organizacije koja broji više od 75.000 tvrtki iz cijelog svijeta. SEDEX ima za cilj poboljšati etičke i odgovorne poslovne prakse u globalnim lancima opskrbe, olakšava upravljanje, procjenu i izvještavanje o uspješnosti održivosti i postizanje ciljeva opskrbnog lanca dionika. Podravka d.d. svojim učlanjenjem postaje dio SEDEX platforme čime poboljšava upravljanje dobre prakse opskrbnog lanca jer platforma svojim članovima pruža razmjenu informacija o etičkom djelovanju svojih dobavljača (uključujući radnička prava, zdravlje i sigurnost, ekološke prakse i poslovnu etiku) i dio je procjene dobavljača. Također, u veljači 2024. godine ishođen je i SURE certifikat koji potvrđuje usklađenost s kriterijima održivosti temeljem Direktive o promicanju korištenja energije iz obnovljivih izvora.

Dio strateških ciljeva je su i implementacija normi ISO 50001 (Upravljanje energijom), ISO 14001 (Upravljanje okolišem), a pokretanje navedenih implementacija će započeti u narednom razdoblju.

Grupa Podravka primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja. Podravka d.d., kao član Vodećeg tržišta Zagrebačke burze, obvezala se na najvišu razinu transparentnosti i među prvim je izdavateljima koji su prihvatili Kodeks radi izjednačavanja prava svih dioničara te otvorenog, profesionalnog i transparentnog pristupa u odnosima s investitorima i cjelokupnom javnošću. Ključna načela korporativnog upravljanja Grupe Podravka su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasno razrađene procedure za rad uprave, nadzornog odbora i njegovih odbora te glavne skupštine,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • učinkovita unutarnja kontrola,
 • učinkovit sustav odgovornosti.

Koji su ciljevi održivosti koje je Grupa Podravka postavila za sebe u svojem strateškom pristupu?

Usvajanjem Strategije održivog poslovanja Grupe Podravka do 2030. godine, definirano je deset glavnih ciljeva koji su dodatno razrađeni kroz 45 specifičnih KPI-eva. Namjera je bila da postavljeni ciljevi budu izazovni i ostvarivi. Deset glavnih strateških ciljeva su:

 1. 100% električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji na području Europske unije
 2. 50% toplinske energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji na području Europske unije
 3. 60% manje CO2 emisija na razini društva Podravka d.d.
 4. 40% manje CO2 emisija na razini Grupe Podravka
 5. 100% ambalaže reciklabilno, povratno ili kompostabilno za sve prehrambene proizvode
 6. 5% manje otpada od hrane po toni proizvedenih proizvoda
 7. 20% manje soli i šećera u 75% novih i inoviranih proizvoda
 8. Unaprjeđenje korporativne kulture i klime u svim organizacijskim jedinicama
 9. Kontinuirano poboljšanje materijalnih prava radnika
 10. Pristupanje UN globalnom sporazumu (UN Global Compact)

Razrađena je metrika kojom će se pratiti ostvarenje ciljeva, a 2022. godina je postavljena kao bazna. Sve članice Grupe doprinosit će ostvarenju strateškim ciljevima u skladu sa svojim veličinom i mogućnostima.

Kako Grupa Podravka osigurava da njen strateški pristup održivom poslovanju bude usklađen s međunarodnim standardima i regulativama?

U 2022. godini provedena je reorganizacija Podravke d.d. i segmenta Prehrane. Tom reorganizacijom je, između ostalog, formiran sektor Poslovna održivost i zelena transformacija, čime se stavlja naglasak na značaj održivosti u poslovanju kompanije. Jedan od zadataka sektora je osiguravanje usklađenosti poslovanja s međunarodnim regulativama i standardima održivosti. Trenutno je u tijeku veliki i izazovan projekt usklađivanja poslovanja Grupe Podravka sa zahtjevima Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti i Europskim standardima za izvještavanje o održivosti. Obzirom da je Direktiva sveobuhvatna, kako bi mogli izvještavati u skladu s istom, potrebno je učiniti brojne prilagodbe i promjene u cijelom sustavu. Održivost zadire u sve pore poslovnog sustava stoga je naš pristup horizontalan, uključuju je svi dijelovi poslovnog sustava (ne samo Podravka d.d veći i povezana društva) u multidisciplinarne timove i potiče komunikacija te promišljanje o temama i konceptu održivosti u svakom zadatku koji je pred nama.

Koje inovativne prakse Grupa Podravka primjenjuje kako bi unaprijedila održivost u svom poslovanju?

Obzirom da poslujemo u dva vrlo različita segmenta poslovanja – Prehrana i Farmaceutika, mogućnosti i primjena inovativnih koncepata se razlikuju. Ako gledamo strateške ciljeve, naglasak je na energetskoj učinkovitosti, smanjenju otpada i pozitivnom djelovanju na zdravlje potrošače kroz sastav proizvoda koje im nudimo. Inovativni koncepti ogledaju se ponajviše kroz ciljeve Nutritivne strategije koja se bazira na inovacijama koje podržavaju koncept održivosti kroz nutritivni sastav i primijenjenu ambalažu. Veliki napori se ulažu u pronalaženje ambalaža koje nemaju negativan učinak na okoliš što je u našem slučaju dugoročan i kontinuirani proces te u ovom trenutku govorimo o gotovo 90% reciklabilne ambalaže ukupnog proizvodnog portfelja segmenta Prehrane, dok je segment Farmaceutike prilično ograničen po pitanju ambalaže, obzirom da je ambalaža farmaceutiskih proizvoda strogo regulirana i definirana. Uz sve navedeno, velika sredstva se ulažu u tehnološku modernizaciju i učinkovitost proizvodnih i logističkih procesa kako bi se smanjio ugljični otisak.

Više o temi Strateški pristup održivom poslovanju Grupe Podravka na:

 6. FINANCIJSKOJ KONFERENCIJI: ESG - Imperativ budućeg poslovanja, 10.04.2024.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva