18. 03. 2024.
ESG – sadašnjost i budućnost - Hrvatski Telekom

Katarina Brinar, stručnjak u Odjelu za održivo upravljanje, Hrvatski Telekom, u kratkom intervjuu predstavila je ESG – sadašnjost i budućnost - Hrvatski Telekom, a o ovoj temi će detaljnije biti govora na: 

 6. FINANCIJSKOJ KONFERENCIJI: ESG - Imperativ budućeg poslovanja, 10.04.2024.

 

Kako se održivo upravljanje reflektira u Vašim odnosima s dobavljačima, partnerima i dionicima?

Održivo upravljanje danas predstavlja ključni aspekt u poslovanju s dobavljačima, partnerima i dionicima. Cijela poanta provedbe ESG principa jest pomoći kompanijama unaprijediti poslovanje na održiv i odgovoran način, što dodatno stvara vrijednost, ne samo za kompaniju već i za sve njene dionike. Svi zajedno u cijelom lancu vrijednosti moramo raditi na održivom upravljanju. Mi smo više održivi, ako je i naš lanac vrijednosti održiv. Kompanijama održivo gospodarenje mora postati prvi poslovni interes inače kompanija neće opstati. Kompanije koje u fokusu neće imati ESG neće biti održive. Jednostavno će ih tržište izbaciti jer će ju kompanije iz njezinog lanca vrijednosti supstituirati sa kompanijama kojima je ESG prioritet.

Strategija održivosti Hrvatskog Telekoma odražava ambiciju cijele HT Grupe da bude digitalna i održiva telekomunikacijska kompanija usmjerena na stvaranje vrijednosti za sve dionike – korisnike, zaposlenike, dioničare, partnere i društvo u cjelini. Ciljevi koji proizlaze iz naše strategije obuhvaćaju ne samo naše poslovanje i aktivnosti, već uključuju sve naše dionike. Cilj nam je, u svim kompanijama članicama HT Grupe te u kompanijama koje su naši partneri, ugraditi i nadograđivati osjećaj odgovornosti u sve aspekte našeg poslovanja. Mi surađujemo s dobavljačima koji imaju održive prakse u proizvodnji ili pružanju usluga te razvijamo dugoročne odnose s dobavljačima koji vrednuju održivost. Uz naše redovne provjere integriteta dobavljača, kreditne sposobnosti, sudskih postupaka itd. provjeravamo i održivost njihovog poslovanja koji se vrednuje kroz popunjavanje našeg upitnika.

Također, usvajanje Kodeksa ponašanja za dobavljače od strane svih naših dobavljača, kao i svih dobavljača DT Grupe, obveza je prema njemačkom Supply Chain Act-u (LkSG). Dio naših dobavljača ujedno su i dobavljači Deutsche Telekom Grupe koja ima svoje dodatne provjere, većina tih dobavljača dio su i CDP platforme. Deutsche Telekom  prošle je godine na svome Telekom Campus Fair-u okupio svoje vodeće svjetske dobavljače gdje je predstavio svoje ciljeve prema klimatski neutralnom poslovanju te ih je pozvao da zajednički doprinesu ciljevima Europskog zelenog plana. S druge strane, i mi smo morali proći određene analize održivosti kako bi se našu partneri osigurali da je i njihov lanac opskrbe održiv npr. EcoVadis proceduru bodovanja.Također, jako bitna stavka u održivom poslovanju je uključenje dionika u procese donošenja odluka koji se tiču održivosti. Potrebno je prepoznati tko su naši glavni dionici i koji su njihovi interesi, što oni smatraju održivim i bitnim.

Kroz ovaj proces prepoznajemo i nove prilike ili rizike održivosti, pa kroz njih djelujemo u više smjerova - na području razvoja novih proizvoda, tehnoloških procesa, razvoja zaposlenika, komunikacije s kupcima i potrošačima, odnosa s investitorima te upravljanja lancem nabave.

Npr. mi ne proizvodimo mobitele već ih samo prodajemo, ali smo mi zapravo ti koji povezujemo proizvođača i korisnike te zbog toga imamo obavezu brinuti o tome što se dešava s uređajima nakon upotrebe. Takva je ujedno i percepcija naših korisnika, oni vide nas kao kompaniju koja stavlja na tržište uređaje i očekuju konkretne mjere za rješavanje ovog izazova. Iz tog razloga u naše redovno poslovanje uveli smo poslovne modele koje podržavaju cirkularnu ekonomiju (trade in, Daas fiksne imovine), a resursna učinkovitost postala je jedna od tri ključna stupa HT ESG strategije sa konkretno definiranim ciljevima.

U prilog svemu gore navedenom ide i nova direktiva i standardi tj. uključenje dionika i procjena dvostruke materijalnosti te transparentna i jasna komunikacija materijalnih tema o kojima je neophodno izvijestiti zainteresiranu javnost.

Mi već godinama u procesu izrade Izvještaja o održivosti uključujemo i naše interesne skupine odnosno dionike. Ovaj proces nam pomaže razumjeti, odrediti prioritete i upravljati našim utjecajima na održivost kao organizacija, kao i razvijati naše usluge. Povratne informacije važan su input u pripremi našeg izvješća, ali kao što sam već prethodno navela i za unaprjeđenju poslovnih praksi. Proces započinje prepoznavanjem materijalnih područja te identificiranjem pojedinaca, skupina i organizacija na koje HT, zajedno sa svojim partnerima utječe. Prilikom određivanja relevantnih dionika uzimamo u obzir prirodu odnosa, procjenu stavova i ponašanja te učestalost i načine komunikacije s njima.                                                                                                                                                                    

Kako Vaša organizacija promiče socijalnu održivost unutar svojih internih procesa i vanjskih odnosa?

Puno je programa koje provodimo u suradnji sa lokalnom zajednicom na koje smo ponosni, ali spomenuti ću neke najznačajnije: 

  • Alati za moderno doba - posebno i ciljano osmišljen program čiji je cilj prevenirati rizična ponašanja osnovnoškolaca, posebice učenika 7. i 8. razreda, ali i adolescenata u virtualnom okruženju. Projekt provodimo u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je, nakon predstavljanja u listopadu 2023.  u programu 108 škola, iz 17 županija, a plan je dodatno povećavati i pokriti sve županije.  
  • Generacija NOW – Hrvatski Telekom jedna je od prvih kompanija koja je prepoznala važnost sustavnog i sveobuhvatnog poticanja STEM edukacije, a kroz nacionalni program Generacija NOW prošlo je oko 3000 djece, a ove godine ulazimo u 8. generaciju.
  • Generacije zajedno – četvrtu godinu zaredom, u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb, provodimo nacionalni program digitalne edukacije osoba u domovima za starije diljem Hrvatske. Ovime smo starijim osobama omogućili usvajanje korisnih digitalnih vještina koja su im otvorila cijeli novi svijet i svakodnevnicu učinila interesantnijom. Ovaj program je prepoznat kao najbolji program digitalne uključivosti u cijelom Deutsche Telekomu.
  • Poziv koji ne propuštaš – platforma za promicanje održivosti i kružne ekonomije koju smo pokrenuli sredinom 2023. godine.
  • Digitalni inovacijski inkubator – online projekt u kojem studenti svih fakulteta uče o kreativnosti i inovacijama i razvijaju primjenjiva inovativna rješenja u odabranim industrijama.
  • Klub volontera – tu je i cjelogodišnji angažman naših cca. 300 zaposlenika volontera.

Što se tiče promicanja socijalne održivosti unutar naših internih procesa, naše politike podržavaju socijalnu održivost u svim aspektima našeg poslovanja, uključujući pravedne radne uvjete i poštivanje ljudskih prava te raznolikost i inkluziju.

Svjesni smo da ključ našeg uspjeha leži u zadovoljstvu i motivaciji naših zaposlenika. Zbog toga njegujemo odnose s našim zaposlenicima koji se temelje na međusobnom uvažavanju i odgovornosti, čime se dugoročno postižu odlični rezultati. Mišljenja naših zaposlenika osluškujemo, uvažavamo, te pozorno pratimo njihove potrebe kako bismo osigurali visoki stupanj angažiranosti svih naših zaposlenika.

Kao Grupa, predani smo stvaranju radnog okruženja u kojem svaka osoba može ostvariti svoj puni potencijal te u kojem se svima pružaju jednake prilike, u kojem vlada uključivost i netolerancija bilo kakvog oblika diskriminacije. Našu predanost tom cilju ostvarujemo promicanjem Vodećih načela, transparentnim procesom zapošljavanja i napredovanja, radnom dinamikom koja omogućuje fleksibilno radno vrijeme, kao i raznim protokolima postupanja kojima se osiguravaju visoka prava radnika. Prepoznajemo važnost raznolikosti u našoj tvrtki i nastojimo je dodatno promicati na svim razinama organizacije.

Kako Vaša organizacija educira zaposlenike, dobavljače i druge dionike o važnosti održivog upravljanja i kako ih potiče na sudjelovanje?

Prije dvije godine osnovali smo zaseban odjel Održivog upravljanja čija zadaća je provoditi sveobuhvatnu strategiju održivog razvoja. Da bi u tome uspjeli bilo je potrebno imati potporu s najviših upravljačkih razina te dodatno obrazovati zaposlenike i osigurati razumijevanje ESG tematike na svim razinama upravljanja.

Znamo da je edukacija svih zaposlenika o pitanjima održivosti uistinu važna, a kako bismo kontinuirano adresirali tu temu, pokrenuli smo niz edukacijskih ciklusa po svim razinama, od Uprave preko svih menadžerskih razina do pojedinaca koji su ključni za provođenje naših odluka. Kako bismo dodatno učvrstili provođenje krovne strategije korporativne odgovornosti unutar čitave Grupe, ciljeve održivosti povezali smo sa sustavom nagrađivanja.

U travnju 2023. godine pokrenuta je kampanja „Poziv koji ne propuštaš“. Cilj kampanje je pozicionirati Hrvatski Telekom kao pionira u temama održivosti i društvene odgovornosti, služeći kao primjer i motivirajući djelatnike, korisnike i sve naše dionike da se uključe u inicijative. U teaser fazi kampanje, zadatak je bio kroz sadržaj na društvenim mrežama stvoriti veću svijest o problemu e-otpada. Prema istraživanju, u hrvatskim kućanstvima imamo više od 5 milijuna mobitela koji se ne koriste. U sklopu programa, osigurali smo specijaliziranu kutiju za zbrinjavanje e-otpada na svim T prodajnim mjestima, a odabrani influenceri pridružili su se inicijativi i predstavili ključne vrijednosti recikliranja e-otpada. Također u sklopu programa, organizirane su razne aktivnosti poput edukacija u T-Centru, Zelena predavanja za djelatnike, obilježavanje Dana planeta Zemlje, itd. „Poziv koji ne propuštaš“ postao je krovna komunikacija za sve ESG inicijative. Prethodno sam već spomenula da su naši dobavljači i poslovni partneri aktivno uključeni u kreiranje strategije održivog razvoja. Također ciljeve koji smo si postavili ne tiču se samo našeg poslovanja i djelovanja već uključuju i sve naše dionike.

Koje kanale komunikacije koristite kako biste informirali dionike o Vašim ESG inicijativama i postignućima?

Jasna i transparentna komunikacija o održivim inicijativama, ciljevima i postignućima organizacije važna je za održavanje svijesti i angažmana zaposlenika, dobavljača i drugih dionika. Transparentna komunikacija potiče povjerenje i sudjelovanje. Na našoj službenoj web stranici imamo posebno izdvojeni dio koji se odnosi na društveno odgovorno poslovanje gdje informiramo dionike o raznim aspektima održivosti, politikama i praksama. Na stranici je objavljena i naša ESG strategija te svih 19 izvještaja o održivosti koje smo do sada objavili. Prethodno opisana inicijativa „Poziv koji ne propuštaš“  naša je krovna platforma za komunikaciju svih ESG inicijativa. Naša One App aplikacija nije samo sredstvo informiranja korisnika, već im pruža mogućnost usvajanja održivih ponašanja i navika. Komunikaciju kroz digitalne kanale i društvene mreže koristimo najčešće kada želimo doseći veliki broj ljudi.

Više o temi ESG – sadašnjost i budućnost - Hrvatski Telekom na:

 6. FINANCIJSKOJ KONFERENCIJI: ESG - Imperativ budućeg poslovanja, 10.04.2024.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva