06. 05. 2021.
Kako motivirati za ekonomičniji pristup?

Održali smo intervju s Dr. sc. Borisom Balentom, Direktorom 1,2,3, Pokreni, koji će održati predavanje na temu Kako motivirati za postizanje troškovne efikasnosti na 

12. Kontroling konferenciji, 26.05.2021. godine.

1. Mnoga poduzeća ističu kako motivaciju zaposlenika općenito smatraju iznimno važnom, no često imaju poteškoća s pronalaženjem dobrih rješenja za postizanje iste. Što mislite, zašto je to tako?

Najčešći razlog je taj što često na motivaciju u poslu gledamo iz uske perspektive, i to najčešće samo iz finacijske perspektive, bilo da je to ono što poslodavac jedino nudi, bilo da to zaposlenik jedino traži kada traži bolje uvjete. Nadalje, prilikom izbora motivatora, najčešće ne propitujemo i istražujemo potrebe druge strane, već nudimo ono što se nama iz naše perspektive čini najboljim. Taj aspekt uvelike dolazi do izražaja kada u obzir uzimamo razlike među generacijama.

2. Možete li ukratko pojasniti kako ownership utječe na povećanje efikasnosti?

Ownership kao pojam koji se odnosi na osobnu odgovornost i proaktivni pristup na povećanje efikasnosti utječe tako da povećava vjerojatnost aktivacije oko takozvanih “ničijih” zadataka, čije neizvršavanje često dovodi do lošeg ishoda ili barem rezultira sporijim i kompliciranijim dolaskom do cilja. Također, može rezultirati i nižom razinom kohezije grupa, koja je dokazano pozitivno povezana s učinkom. Ownership je zapravo vrijednost organizacije i, ukoliko je prisutan u nekoj organizaciji, tada učinak i trud zaposlenika ne ovisi samo o direktnoj eksternalnoj motivaciji, odnosno kontroli, za koju svi znamo da nije najefikasniji način, budući da je teško stalno kontrolirati što pojedina osoba radi. Drugačije je kad u organizaciji postoje KPI-evi, no i u takvim situacijama zapravo nismo sigurni koliko je osoba maksimalno iskoristila svoje potencijal koji ima na raspolaganju.

3. Koji alati/metode/pristupi se mogu koristiti za postizanje efikasnosti u radu?

Svakako treba spomenuti dobro postavljene i u praksi provedene KPI-eve, a zatim i dobar sustav nagrađivanja, praćenja razvoje karijere, te razvijene motivacijski poželjne klime i kulture unutar urganizacije. Dostupan nam je velik broj alata i metoda, samo što ih u praksi često zanemarujemo ili na njih ne obraćamo dovoljno sustavne pažnje.

4. Na koji način razviti svijest o troškovnoj efikasnosti u radnom kolektivu? U okviru dobro implementirane HR strategije, postavljanjem ciljeva ili nešto treće?

Definitivno sve navedeno, a i šire. Kao što sam ranije naveo, ako želimo unaprijediti neki segment, tada je vrlo važna i pomno planirana i kvalitetno promišljena strategija, ali i svakodnevno promicanje vrijednosti koje proizlaze iz te strategije, a odnose se na način vođenja, razvoja i motivacije zaposlenika.

5. Što mislite, što će biti ključni faktori motivacije mladih generacija zaposlenika u budućnosti?

Definitivno više individualizirani pristup potrebama pojedinca, dovoljno fleksibilnosti da bi razumijeli drugačije potrebe i stil života, koji ne mora biti identičan potrebama i stilu života nas kao poslodavaca/nadređenih. Jedan vrhunski trener je jednom rekao da njegov uspjeh u radu s različitim generacijama leži upravo u činjenici da nije imao isti pristup prije 15 godina, prije 10 godina i sada. Dakle, uspjeh leži u sposobnosti prilagođavanja različitim generacijama i njihovim potrebama.

 

Ukoliko želite više saznati o načinima kako motivirati na ekonomičniji pristup, pridružite nam se na 12. Kontroling konferenciji: Upravljanje troškovima u krizi“, koja će se održati online 26.5.2021.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 Novosti - Arhiva