10. 10. 2022.
Hrvatski indeks održivosti (HRIO): metodologija i rezultati

Dr. sc. Mirjana Matešić, Direktorica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj - HR PSOR je u kratkom intervjuu predstavila Hrvatski indeks održivosti (HRIO): metodologiju i ovogodišnje rezultate, a ovoj temi će detaljnije biti govora na:

4. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Green Finance, 25.10.2022. 

 

1. Kako biste kratko opisali što je Hrvatski indeks održivosti (HRIO)?

HRIO - Hrvatski indeks održivost je proces evaluacije i rangiranja korporativne održivosti poduzeća temeljem metodologije koja detaljno procjenjuje utjecaje u 6 područja održivosti. Upinik ovisno o tipu poduzeća i sadrži od 68 do 150 pitanja, a za HRIO smo razvili on-line aplikaciju na kojoj kompanije odgovaraju na pitanja, te s koje mogu preuzimati rezultate, odgovore, bodove i koristiti ih za svoje interne potrebe.

2. Koji je po Vama značaj HRIO za poduzeća, kao i za društvo u cjelini?

HRIO je važan edukativni alat te metoda kojom kompanije mogu provjeriti svoju usklađenost sa trendovima i regulativom u području održivog razvoja te na temelju rezultata planirati unapređenja za narednu godinu. Aplikacija boduje i rangira kompanije te najbolji svake godine budu nagrađeni za svoj doprinos održivosti.

3. Koliko je HRIO usklađen s relevantnim i aktualnim zakonskim te međunarodnim zahtjevima koji se tiču upravljanja održivošću?

HRIO je u potpunosti usklađen sa novim zakonima u području održivosti i novim zahtjevima izvještavanja. Ispunjavanje HRIO upitnika, kompanije odgovaraju na većinu zahtjeva za izvještavanjem kako ih propisuje nova CSR Direktiva te novi Standardi za izvještavanje o održivosti.

4. Iz Vaših dosadašnjih rezultata provedenih istraživanja o upravljanju održivosti u hrvatskih poduzećima, koje biste posebno istaknuli?

Što se tiče kompanija koje je vrijedno istaknuti, mogu s vama podijeliti imena ovogodišnjih pobjednika koji su nagrade primili 4. listopada na našoj 14. konferenciji o održivom razvoju.

Dobitnici Hrvatskog indeksa održivosti za 2022. 

1.     U kategoriji Velikih poduzeća

Dobitnik nagrade je: Heineken Hrvatska d.o.o.

2.     U kategoriji Srednjih poduzeća

Dobitnik nagrade je: HiPP Croatia d.o.o.

3.     U kategoriji Malih poduzeća

Dobitnik nagrade je: Hrvatski kišobran d.o.o.

4.     U kategoriji Javnih poduzeća

Dobitnik nagrade je: Odašiljači i veze d.o.o.

5.    Za područje: Održivo korporativno upravljanje

Dobitnik nagrade je: Ericsson Nikola Tesla d.d.

   Za područje Upravljanje okolišem

6. -        Uslužno:

Dobitnik nagrade je: Kaufland Hrvatska k.d.

7. -        Proizvodno:

Dobitnik nagrade je: Sato d.o.o.

8.     Za područje: Radna okolina

Dobitnik nagrade je: Jamnica plus d.o.o.

9.     Za područje: Odnosi sa zajednicom

Dobitnik nagrade je: Hrvatski telekom d.d.

10.    Za područje: Ljudska prava

Dobitnik nagrade je: Holcim (Hrvatska) d.o.o.

11.  područje: Dječja prava

Dobitnik nagrade je: AD Plastik d.d.

12. Nagrada za navjeći napredak

Dobitnik nagrade je: Ytres d.o.o.

5. Kako vidite budućnost integracije koncepta održivosti u poslovanje i upravljanje njom?

Integracija održivosti u poslovanje poduzeća postaje neminovno i neophodno. Naime, zbog klimatske krize i krize resursa, dugoročno na tržištu će imati prednost pa onda i opstati samo kompanije koje se prilagode novim uvjetima poslovanja, pronađu nove načine poslovanja uz uštedu energije i resursa, prijeđu na modele kružnog gospodarstva, razviju nove, manje resursno i energetski intenzivne proizvode. Stoga će uspjeti samo oni koji prepoznaju da tema održivosti nije marketinške već upravljačke prirode, odnosno oni kojima teme održivosti postanu sastavni dio dnevnog reda uprave.

Više o Hrvatskom indeksu održivosti (HRIO): metodologiji i ovogodišnjim rezultatima na:

4. FINANCIJSKA KONFERENCIJA: Green Finance, 25.10.2022. 

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 
 Novosti - Arhiva