24. 05. 2021.
5 elemenata za upravljanje troškovima

Održali smo intervju s Dr. sc. Mladenom Meterom, direktorom Poslovne učinkovitosti d.o.o., koji će održati predavanje na temu (Ne)inteligentnog upravljanja troškovima na

12. Kontroling konferenciji, 26.05.2021. godine.

1. Možete li ukratko pojasniti važnost transparentnosti troškova?

Transparentnost troškova se odnosi na optimalnu razinu detaljnosti njihovog prikaza, kako bi se osigurala njihova primjerena pojavnost za donošenje upravljačkih odluka. Ako transparentnost troškova nije osigurana na ovaj način, izgledno je donošenje suboptimalno kvalitetnih odluka – tj. krivih ili nikakvih odluka, a za što znamo kakav je krajnji učinak na poslovanje.

2. Kako postići transparentnost troškova?

Da bi se postigla transparentnost troškova, bitno je dizajnirati operativno primjenjiv i koristan računovodstveno-upravljački koncept, u kojem upravljanje troškovima predstavlja dio koji je međuzavisan s ostalim upravljačkim varijablama. Tek nakon toga je oportuno donijeti odluku o načinu odvijanja procesa, čiji troškovni aspekt je potrebno i evidentirati u poslovno-informacijskom sustavu. Tako evidentirani podaci koji se odnose na troškove, mogu biti podloga za daljnja postupnja – korištenje troškovnih modela, koncepata i alata, čime se osigurava optimizacija i trajnija održivost takvih troškova u poslovanju.

3. Koji su najveći izazovi pri analizi uzroka nastanka troškova?

Generalno govoreći, svakako da način evidencije troškova je jedan od glavnih problema koji se ističe pri analizi uzroka njihovog nastajanja. Međutim, nepostojanje raspoloživih kvalitetnih ljudskih kapaciteta, prije za definiranje uzročno-posljedičnog modela, a kasnije i zbog moguće nezainteresiranosti, neobučenosti odnosno nemotiviranosti za analizu, u poslovnoj praksi se ovo vrlo često pojavljuje kao najčešća situacija.

4. Možete li izdvojiti ključne procese za upravljanje troškovima?

Za upravljanje troškovima možemo izdvojiti sljedeće ključne procese:

  • planiranje troškova
  • analiziranje troškova
  • izvještavanje o troškovima i
  • davanje preporuka, najčešće na temelju odstupanja, za kvalitetno upravljanje troškovima.

5. Kako inteligentno upravljati troškovima?

Postoji obilje primjera u poslovnoj praksi vezanih uz neinteligentno upravljanje troškovima. Većina izazova vezana uz postojeće načine upravljanja troškova, mogli bi se kvaliteno riješiti korištenje sljedećih 5 elemenata kod upravljanja troškovima: 1. izraditi upravljačku logiku modela poslovanja, 2. utvrditi međuzavisnost troškova s ostalim varijablama u modelu, 3. identificirati uzročnike stvaranja pojedinih troškova, 4. dodijeliti izravnu odgovornost za upravljanje troškovima i 5. planirati, analizirati, izvještavati i upravljati odstupanjima između ostvarenih i planskih troškova.

Ako želite saznati više o (Ne)inteligentnom upravljanju troškovima, pridružite nam se na 12. Kontroling konferenciji 26.05.2021. godine.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.
 
 Novosti - Arhiva