Tomislav Šuta

Tomislav Šuta, dipl. oec, na Ekonomskom fakultetu u Splitu diplomirao je 2006. godine. 2010. godine položio je foreznično računovodstvo (RRIF) u organizaciji Porezne uprave, kao i osposobljavanje za transferne cijene 2013. godine.  Prošao je osposobljavanje u području javne nabave te je stekao certifikat samostalnog stručnjaka za pripremu i provedbu EU projekata. Od 2006. godine radio  je na poslovima upravnog savjetnika, a potom i poreznog inspektora u Poreznoj upravi Split. Od 2014. godine na mjestu je direktora Regionalnog centra čistog okoliša (RCČO) Splitsko-dalmatinske županije. Od ožujka 2018. godine na dužnosti je direktora Vodovoda i kanalizacije (VIK) Split te stalni sudski vještak za računovodstvo, financije i poreze. Tijekom rada u RCČO-u i VIK-u, osigurao i upravljao investicijama u visini 3,7 milijardi kuna iz EU fondova.

 
 
Prethodna objava
  Boris Borčić
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Jurica Štimac