Boris Borčić

Boris Borčić, član je Uprave i izvršni direktor za financije u kompanijama Holdina d.o.o. i Energopetrol d.d., članicama INA Grupe u Bosni i Hercegovini. Profesionalnu karijeru je započeo 2010. godine u INA Grupi u kontrolingu, nakon čega je obnašao više različitih funkcija unutar Financija i IT-a. Prije trenutne pozicije na koju je imenovan u lipnju 2019. godine g. Borčić je obnašao funkciju direktora Kontrolinga upravljačkih i servisnih funkcija INA, d.d. Akademsko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci gdje je završio i poslijediplomski studij Ekonomije energetskog sektora. Dodatnu edukaciju stekao je u sklopu MBA programa poslovne škole Cotrugli.

 
Prethodna objava
  Aleksandra Raach
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Tomislav Šuta