Tomislav Rosandić

Tomislav Rosandić, dipl. oec., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. smjer financije, uz dodatne završene edukacije na IEDC Bled Slovenija i IMD Lausanne Švicarska. Profesionalno iskustvo predstavlja skoro 10 g. iskustva u bankarstvu (Cibalae banka, Zagrebačka banka; 5 godina obavljajući izvršne funkcije i 5 godina kao član nadzornog odbora Slatinske banke), te 15 g. u industriji (Nexe grupa i Eurocable i HEP) u ulozi izvršnog direktora, predsjednika uprave ili člana uprave najčešće zaduženog za područje upravljanja financijama, računovodstvom, pravnim, M&A i IT poslovima, te člana upravnih i nadzornih odbora domaćih i inozemnih kompanija. U 2014. pridružuje se HEP-u gdje je do 2018. na poziciji člana Uprave i CFO-a HEP Grupe, a od 2019. godine je predsjednik Uprave Dalekovoda d.d.

 
Prethodna objava
  Ivana Gažić
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Aljoša Pavelin